Saike Mata Shitemo

Tên khác: サイケまたしても ; Once Again, A Psyche ; Psuche Mata Shite Mo ; Psyche Once Again ; Saike Mata Shitemo ; 幻觉 再一次

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Drama , Romance , School Life , Sci-fi , Shounen , Supernatural , Tragedy .

Chương mới nhất: 57 - Đang tiến hànhMột thằng nhóc trầm tính, thích nghe nhạc và không có ước mơ gì cả!!! Bỗng…một ngày cô bạn thân của cậu qua đời vì tai nạn. Cậu tuyệt vọng, cùng lúc đó cậu vô tình ngã xuống hồ nước sâu…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Saike Mata Shitemo 57 13.05.2019 Saike Mata Shitemo 56 13.05.2019 Saike Mata Shitemo 55 5.05.2019 Saike Mata Shitemo 54 5.05.2019 Saike Mata Shitemo 53 5.05.2019 Saike Mata Shitemo 52 25.04.2019 Saike Mata Shitemo 51 16.04.2019 Saike Mata Shitemo 50 10.04.2019 Saike Mata Shitemo 49 2.04.2019 Saike Mata Shitemo 48 24.03.2019 Saike Mata Shitemo 47 20.03.2019 Saike Mata Shitemo 46 17.03.2019 Saike Mata Shitemo 45 14.03.2019 Saike Mata Shitemo 44 10.03.2019 Saike Mata Shitemo 44 14.03.2019 Saike Mata Shitemo 43 8.03.2019 Saike Mata Shitemo 42 5.03.2019 Saike Mata Shitemo 40 1.03.2019 Saike Mata Shitemo 39 23.02.2019 Saike Mata Shitemo 38 22.02.2019 Saike Mata Shitemo 37 17.02.2019 Saike Mata Shitemo 35 12.02.2019 Saike Mata Shitemo 34 9.02.2019 Saike Mata Shitemo 33 7.02.2019 Saike Mata Shitemo 32 3.02.2019 Saike Mata Shitemo 29 31.01.2019 Saike Mata Shitemo 27 27.01.2019 Saike Mata Shitemo 26 27.01.2019 Saike Mata Shitemo 25 27.01.2019 Saike Mata Shitemo 24 22.01.2019 Saike Mata Shitemo 22 20.01.2019 Saike Mata Shitemo 16 2.07.2017 Saike Mata Shitemo 15 22.06.2017 Saike Mata Shitemo 14 Challenger Team 11.05.2017 Saike Mata Shitemo 13 Challenger Team 11.05.2017 Saike Mata Shitemo 12 Challenger Team 11.05.2017 Saike Mata Shitemo 11 Challenger Team 11.05.2017 Saike Mata Shitemo 10 Challenger Team 11.05.2017 Saike Mata Shitemo 9 Challenger Team 11.05.2017 Saike Mata Shitemo 8 Challenger Team 11.05.2017 Saike Mata Shitemo 7 Challenger Team 11.05.2017 Saike Mata Shitemo 6 Challenger Team 11.05.2017 Saike Mata Shitemo 5 Challenger Team 11.05.2017 Saike Mata Shitemo 4 Challenger Team 11.05.2017 Saike Mata Shitemo 3 Challenger Team 11.05.2017 Saike Mata Shitemo 2 Challenger Team 11.05.2017 Saike Mata Shitemo 1 Challenger Team 11.05.2017