Saiki Kusuo no Sainan

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Comedy , School Life , Shounen , Slice of Life , Supernatural .

Chương mới nhất: 75 - Đang tiến hànhSaiki Kusuo là một nhà ngoại cảm bẩm sinh. Nhưng khác với những người khác vui mừng vì có được sức mạnh siêu nhiên, Kusuo lại coi đó như sự bất hạnh nhất quả đất, và cố gắng sống bình thường mặc cho cái sức mạnh phiền nhiễu nàyTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Saiki Kusuo no Sainan 75 11.05.2018 Saiki Kusuo no Sainan 75 1.06.2018 Saiki Kusuo no Sainan 74 8.04.2018 Saiki Kusuo no Sainan 73 4.03.2018 Saiki Kusuo no Sainan 72 1.01.2018 Saiki Kusuo no Sainan 71 1.01.2018 Saiki Kusuo no Sainan 70 1.01.2018 Saiki Kusuo no Sainan 69 1.01.2018 Saiki Kusuo no Sainan 68 1.01.2018 Saiki Kusuo no Sainan 67 1.01.2018 Saiki Kusuo no Sainan 66 1.01.2018 Saiki Kusuo no Sainan 65 1.01.2018 Saiki Kusuo no Sainan 64 1.01.2018 Saiki Kusuo no Sainan 63 12.11.2017 Saiki Kusuo no Sainan 62.5 3.11.2017 Saiki Kusuo no Sainan 62 3.11.2017 Saiki Kusuo no Sainan 61 3.09.2017 Saiki Kusuo no Sainan 60 3.09.2017 Saiki Kusuo no Sainan 59 3.09.2017 Saiki Kusuo no Sainan 58 3.09.2017 Saiki Kusuo no Sainan 57 3.09.2017 Saiki Kusuo no Sainan 56 3.09.2017 Saiki Kusuo no Sainan 55 3.09.2017 Saiki Kusuo no Sainan 54 3.09.2017 Saiki Kusuo no Sainan 53 15.08.2017 Saiki Kusuo no Sainan 52 12.08.2017 Saiki Kusuo no Sainan 51 12.08.2017 Saiki Kusuo no Sainan 50 12.08.2017 Saiki Kusuo no Sainan 49 11.08.2017 Saiki Kusuo no Sainan 48 11.08.2017 Saiki Kusuo no Sainan 47 9.08.2017 Saiki Kusuo no Sainan 46 9.08.2017 Saiki Kusuo no Sainan 45 9.08.2017 Saiki Kusuo no Sainan 44 24.05.2017 Saiki Kusuo no Sainan 43 24.05.2017 Saiki Kusuo no Sainan 42 24.05.2017 Saiki Kusuo no Sainan 41 17.04.2017 Saiki Kusuo no Sainan 40.5 M2TB Group 24.02.2017 Saiki Kusuo no Sainan 40 25.11.2016 Saiki Kusuo no Sainan 39 14.11.2016 Saiki Kusuo no Sainan 38 14.11.2016 Saiki Kusuo no Sainan 37 14.11.2016 Saiki Kusuo no Sainan 36 9.08.2016 Saiki Kusuo no Sainan 35 4.08.2016 Saiki Kusuo no Sainan 34 25.07.2016 Saiki Kusuo no Sainan 33 17.07.2016 Saiki Kusuo no Sainan 32 13.07.2016 Saiki Kusuo no Sainan 31 3.07.2016 Saiki Kusuo no Sainan 30 3.07.2016 Saiki Kusuo no Sainan 29 3.07.2016 Saiki Kusuo no Sainan 28 5.06.2016 Saiki Kusuo no Sainan 27 5.06.2016 Saiki Kusuo no Sainan 26 23.05.2016 Saiki Kusuo no Sainan 25 23.05.2016 Saiki Kusuo no Sainan 24 20.05.2016 Saiki Kusuo no Sainan 23 15.05.2016 Saiki Kusuo no Sainan 22 15.05.2016 Saiki Kusuo no Sainan 21 15.05.2016 Saiki Kusuo no Sainan 20 15.05.2016 Saiki Kusuo no Sainan 19 15.05.2016 Saiki Kusuo no Sainan 18 15.05.2016 Saiki Kusuo no Sainan 17 15.05.2016 Saiki Kusuo no Sainan 16 15.05.2016 Saiki Kusuo no Sainan 15 15.05.2016 Saiki Kusuo no Sainan 14 15.05.2016 Saiki Kusuo no Sainan 13 15.05.2016 Saiki Kusuo no Sainan 12 15.05.2016 Saiki Kusuo no Sainan 11 15.05.2016 Saiki Kusuo no Sainan 10.5 15.05.2016 Saiki Kusuo no Sainan 10 15.05.2016 Saiki Kusuo no Sainan 9 Zephyr 28.05.2014 Saiki Kusuo no Sainan 8.1 Zephyr 28.05.2014 Saiki Kusuo no Sainan 8 Zephyr 28.05.2014 Saiki Kusuo no Sainan 7 Zephyr 28.05.2014 Saiki Kusuo no Sainan 6 Zephyr 28.05.2014 Saiki Kusuo no Sainan 5 Zephyr 28.05.2014 Saiki Kusuo no Sainan 4 Zephyr 28.05.2014 Saiki Kusuo no Sainan 3 Zephyr 28.05.2014 Saiki Kusuo no Sainan 2 Zephyr 28.05.2014 Saiki Kusuo no Sainan 1 Zephyr 28.05.2014