Saint Seiya – Áo Giáp Vàng

Tên khác: Saint Seiya

Tác giả: .

Thể loại: Action , Fantasy , Martial Arts , Shounen .

Chương mới nhất: 2 - Hoàn thànhTruyện quá quen thuộc rồi nhỉ ? Bộ truyện này đã đi vào tuổi thơ của bao người cùng Dragon Ball, Doremon, Dấu Ấn Rồng Thiêng…Câu chuyện nói về những chiến binh được gọi là “Thánh đấu sĩ”, là những người có nhiệm vụ bảo vệ nữ thần hoà bình Athena và chiến đấu chống lại quyền lực của quỉ dữ. Truyện xoay quanh 5 thánh đấu sĩ đồng: Seiya (chòm Thiên Mã ), Shiryu (chòm Thiên Long), Hyoga (chòm Thiên Nga), Shun (chòm Tiên Nữ) và Ikki (chòm Phượng Hoàng) và hành trình chiến đấu bảo vệ Nữ thần Athena… Nói chung nội dung truyện không quá hay nhưng những bộ thánh y thì quá đẹp !!!
Nhóm dịch: BlogTruyen.ComTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 108 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 107 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 106 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 105 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 104 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 103 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 102 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 101 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 100 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 99 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 98 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 97 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 96 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 95 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 94 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 93 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 92 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 91 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 90 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 89 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 88.2 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 88.1 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 87 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 86 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 85 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 84 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 83 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 82 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 81 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 80 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 79 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 78 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 77 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 76 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 75 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 74 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 73 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 72 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 71 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 70 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 69 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 68 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 67 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 66 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 65 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 64 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 63 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 62 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 61 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 60 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 59 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 58 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 57 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 56 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 55 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 54 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 53 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 52 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 51 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 50 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 49 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 48 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 47.2 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 47.1 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 46 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 45 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 44 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 43 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 42 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 41 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 40 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 39 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 38 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 37 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 36 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 35 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 34 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 33 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 32 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 31 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 30 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 29 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 28 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 27 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 26 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 25 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 24 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 23 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 22 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 21 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 20 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 19 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 18 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 17 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 16 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 15 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 14 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 13 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 12 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 11 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 10 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 9 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 8 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 7 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 6 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 5 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 4 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 3 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 2 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 1.2 16.07.2015 Saint Seiya - Áo Giáp Vàng 1.1 16.07.2015