Sakon

Tên khác:

Tác giả: , , .

Thể loại: Action , Fantasy , Historical , Sci-fi , Shounen .

Chương mới nhất: 36 - Hoàn thànhDũng cảm và danh dự của samurai Shima Sakon (岛 左近 -1600), người đứng sau của Yagyu Yoshikane (Yagyu Renyasai). Ông là một thuộc cấp của Ishida Mitsunari, chiến đấu chống lại Tokugawa Ieyasu ở trận chiến Sekigahara. Một số sách lịch sử cho chúng tôi biết Sakon đã chết tại cuộc chiến đó. Nhưng… theo một số ý kiến khác, ông đã sống sót và rút lui về Kyoto, nơi gia đình Yagyu đợi. Và còn gì nữa…

 


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Sakon 36 hamtruyen.com 10.10.2013 Sakon 35 hamtruyen.com 10.10.2013 Sakon 34 hamtruyen.com 10.10.2013 Sakon 33 hamtruyen.com 10.10.2013 Sakon 32 hamtruyen.com 10.10.2013 Sakon 31 hamtruyen.com 10.10.2013 Sakon 30 hamtruyen.com 10.10.2013 Sakon 29 hamtruyen.com 10.10.2013 Sakon 28 hamtruyen.com 10.10.2013 Sakon 27 hamtruyen.com 10.10.2013 Sakon 26 hamtruyen.com 10.10.2013 Sakon 25 hamtruyen.com 10.10.2013 Sakon 24 hamtruyen.com 10.10.2013 Sakon 23 hamtruyen.com 10.10.2013 Sakon 22 hamtruyen.com 10.10.2013 Sakon 21 hamtruyen.com 10.10.2013 Sakon 20 hamtruyen.com 10.10.2013 Sakon 19 hamtruyen.com 10.10.2013 Sakon 18 hamtruyen.com 10.10.2013 Sakon 17 hamtruyen.com 10.10.2013 Sakon 16 hamtruyen.com 10.10.2013 Sakon 15 hamtruyen.com 10.10.2013 Sakon 14 hamtruyen.com 10.10.2013 Sakon 13 hamtruyen.com 10.10.2013 Sakon 12 hamtruyen.com 10.10.2013 Sakon 11 hamtruyen.com 10.10.2013 Sakon 10 hamtruyen.com 10.10.2013 Sakon 9 hamtruyen.com 10.10.2013 Sakon 8 hamtruyen.com 10.10.2013 Sakon 7 hamtruyen.com 10.10.2013 Sakon 6 hamtruyen.com 10.10.2013 Sakon 5 hamtruyen.com 10.10.2013 Sakon 4 hamtruyen.com 10.10.2013 Sakon 3 hamtruyen.com 10.10.2013 Sakon 2 hamtruyen.com 10.10.2013 Sakon 1 hamtruyen.com 10.10.2013