Samurai Deeper Kyo

Tên khác: Mắt Quỷ Kyo

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Drama , Fantasy , Historical , Romance , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 90 - Hoàn thànhSamurai Deeper Kyo là một câu chuyện buồn nhạt nhoà máu và nước mắt. Mỗi con người trong Kyo đều cố gắng đi tìm cho mình sự cô độc để xóa nhòa đi những vết thương tan nát trong lòng. Bi tráng, ngậm ngùi, đằng sau mỗi trang truyện là những bí mật còn phong kín. Samurai Deeper Kyo là sự thật tàn khốc nhưng cũng là vẻ đẹp của những tâm hồn khát khao hòa bình hạnh phúc.

 Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Samurai Deeper Kyo 308 hsvforum.vn 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 307 hsvforum.vn 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 306 hsvforum.vn 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 305 hsvforum.vn 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 304 teensos.net 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 303 teensos.net 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 302 teensos.net 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 301 teensos.net 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 300 teensos.net 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 299 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 298 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 297 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 296 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 295 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 294 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 293 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 292 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 291 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 290 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 289 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 288 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 287 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 286 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 285 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 284 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 283 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 282 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 281 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 280 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 279 truyentranhtuan.com 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 278 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 277 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 276 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 275 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 274 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 273 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 272 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 271 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 270 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 269 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 268 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 267 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 266 truyentranhtuan.com 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 265 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 264 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 263 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 262 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 261 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 260 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 259 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 258 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 257 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 256 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 255 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 254 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 253 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 252 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 251 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 250 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 249 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 248 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 247 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 246 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 245 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 244 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 243 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 242 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 241 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 240 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 239 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 238 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 237 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 236 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 235 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 234 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 233 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 232 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 231 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 230 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 229 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 228 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 227 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 226 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 225 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 224 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 223 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 222 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 221 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 220 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 219 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 218 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 217 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 216 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 215 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 214 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 213 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 212 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 211 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 210 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 209 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 208 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 207 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 206 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 205 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 204 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 203 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 202 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 201 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 200 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 199 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 198 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 197 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 196 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 195 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 194 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 193 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 192 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 191 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 190 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 189 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 188 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 187 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 186 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 185 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 184 SDKVN 11.10.2013 Samurai Deeper Kyo 90 Viet Anh 7.11.2014 Samurai Deeper Kyo 89 Viet Anh 7.11.2014 Samurai Deeper Kyo 88 Viet Anh 7.11.2014 Samurai Deeper Kyo 87 Viet Anh 7.11.2014 Samurai Deeper Kyo 86 Viet Anh 7.11.2014 Samurai Deeper Kyo 85 Viet Anh 7.11.2014 Samurai Deeper Kyo 84 Viet Anh 6.11.2014 Samurai Deeper Kyo 83 Viet Anh 6.11.2014 Samurai Deeper Kyo 82 Viet Anh 6.11.2014 Samurai Deeper Kyo 81 Viet Anh 6.11.2014 Samurai Deeper Kyo 80 Viet Anh 6.11.2014 Samurai Deeper Kyo 79 Viet Anh 6.11.2014 Samurai Deeper Kyo 78 Viet Anh 6.11.2014 Samurai Deeper Kyo 77 Viet Anh 6.11.2014 Samurai Deeper Kyo 76 Viet Anh 6.11.2014 Samurai Deeper Kyo 75 Viet Anh 6.11.2014 Samurai Deeper Kyo 74 Viet Anh 6.11.2014 Samurai Deeper Kyo 73 Viet Anh 6.11.2014 Samurai Deeper Kyo 72 Viet Anh 6.11.2014 Samurai Deeper Kyo 71 Viet Anh 6.11.2014 Samurai Deeper Kyo 70 Viet Anh 6.11.2014 Samurai Deeper Kyo 69 alo8.com 5.11.2014 Samurai Deeper Kyo 68 alo8.com 5.11.2014 Samurai Deeper Kyo 67 alo8.com 5.11.2014 Samurai Deeper Kyo 66 alo8.com 5.11.2014 Samurai Deeper Kyo 65 alo8.com 5.11.2014 Samurai Deeper Kyo 64 alo8.com 5.11.2014 Samurai Deeper Kyo 63 alo8.com 5.11.2014 Samurai Deeper Kyo 62 alo8.com 5.11.2014 Samurai Deeper Kyo 61 alo8.com 5.11.2014 Samurai Deeper Kyo 60 alo8.com 5.11.2014 Samurai Deeper Kyo 59 Samurai/Martial Art Fanclub 5.11.2014 Samurai Deeper Kyo 58 Samurai/Martial Art Fanclub 5.11.2014 Samurai Deeper Kyo 57 Samurai/Martial Art Fanclub 5.11.2014 Samurai Deeper Kyo 56 Samurai/Martial Art Fanclub 5.11.2014 Samurai Deeper Kyo 55 Samurai/Martial Art Fanclub 5.11.2014 Samurai Deeper Kyo 54 Samurai/Martial Art Fanclub 5.11.2014 Samurai Deeper Kyo 53 Samurai/Martial Art Fanclub 5.11.2014 Samurai Deeper Kyo 52 Samurai/Martial Art Fanclub 5.11.2014 Samurai Deeper Kyo 51 Samurai/Martial Art Fanclub 5.11.2014 Samurai Deeper Kyo 50 Samurai/Martial Art Fanclub 5.11.2014 Samurai Deeper Kyo 49 Samurai/Martial Art Fanclub 5.11.2014 Samurai Deeper Kyo 48 Samurai/Martial Art Fanclub 5.11.2014 Samurai Deeper Kyo 47 Samurai/Martial Art Fanclub 5.11.2014 Samurai Deeper Kyo 46 Samurai/Martial Art Fanclub 5.11.2014 Samurai Deeper Kyo 45 Samurai/Martial Art Fanclub 5.11.2014 Samurai Deeper Kyo 44 Samurai/Martial Art Fanclub 5.11.2014 Samurai Deeper Kyo 43 Samurai/Martial Art Fanclub 5.11.2014 Samurai Deeper Kyo 42 Samurai/Martial Art Fanclub 5.11.2014 Samurai Deeper Kyo 41 Samurai/Martial Art Fanclub 5.11.2014 Samurai Deeper Kyo 40 Samurai/Martial Art Fanclub 5.11.2014 Samurai Deeper Kyo 39 Samurai/Martial Art Fanclub 4.11.2014 Samurai Deeper Kyo 38 Samurai/Martial Art Fanclub 4.11.2014 Samurai Deeper Kyo 37 Samurai/Martial Art Fanclub 4.11.2014 Samurai Deeper Kyo 36 Samurai/Martial Art Fanclub 4.11.2014 Samurai Deeper Kyo 35 Samurai/Martial Art Fanclub 4.11.2014 Samurai Deeper Kyo 34 Samurai/Martial Art Fanclub 4.11.2014 Samurai Deeper Kyo 33 Samurai/Martial Art Fanclub 4.11.2014 Samurai Deeper Kyo 32 Samurai/Martial Art Fanclub 4.11.2014 Samurai Deeper Kyo 31 Samurai/Martial Art Fanclub 4.11.2014 Samurai Deeper Kyo 30 Samurai/Martial Art Fanclub 4.11.2014 Samurai Deeper Kyo 29 Samurai/Martial Art Fanclub 4.11.2014 Samurai Deeper Kyo 28 Samurai/Martial Art Fanclub 4.11.2014 Samurai Deeper Kyo 27 Samurai/Martial Art Fanclub 4.11.2014 Samurai Deeper Kyo 26 Samurai/Martial Art Fanclub 4.11.2014 Samurai Deeper Kyo 25 Samurai/Martial Art Fanclub 4.11.2014 Samurai Deeper Kyo 24 Samurai/Martial Art Fanclub 4.11.2014 Samurai Deeper Kyo 23 Samurai/Martial Art Fanclub 4.11.2014 Samurai Deeper Kyo 22 Samurai/Martial Art Fanclub 4.11.2014 Samurai Deeper Kyo 21 Samurai/Martial Art Fanclub 4.11.2014 Samurai Deeper Kyo 20 Samurai/Martial Art Fanclub 4.11.2014 Samurai Deeper Kyo 19 Samurai/Martial Art Fanclub 4.11.2014 Samurai Deeper Kyo 18 Samurai/Martial Art Fanclub 4.11.2014 Samurai Deeper Kyo 17 Samurai/Martial Art Fanclub 4.11.2014 Samurai Deeper Kyo 16 Samurai/Martial Art Fanclub 4.11.2014 Samurai Deeper Kyo 15 Samurai/Martial Art Fanclub 4.11.2014 Samurai Deeper Kyo 14 Samurai/Martial Art Fanclub 4.11.2014 Samurai Deeper Kyo 13 Samurai/Martial Art Fanclub 4.11.2014 Samurai Deeper Kyo 12 Samurai/Martial Art Fanclub 3.11.2014 Samurai Deeper Kyo 11 Samurai/Martial Art Fanclub 3.11.2014 Samurai Deeper Kyo 10 Samurai/Martial Art Fanclub 3.11.2014 Samurai Deeper Kyo 9 Samurai/Martial Art Fanclub 3.11.2014 Samurai Deeper Kyo 8 Samurai/Martial Art Fanclub 3.11.2014 Samurai Deeper Kyo 7 Samurai/Martial Art Fanclub 3.11.2014 Samurai Deeper Kyo 6 Samurai/Martial Art Fanclub 3.11.2014 Samurai Deeper Kyo 5 Samurai/Martial Art Fanclub 3.11.2014 Samurai Deeper Kyo 4 Samurai/Martial Art Fanclub 3.11.2014 Samurai Deeper Kyo 3 Samurai/Martial Art Fanclub 3.11.2014 Samurai Deeper Kyo 2 Samurai/Martial Art Fanclub 3.11.2014 Samurai Deeper Kyo 1 Samurai/Martial Art Fanclub 3.11.2014