Sanctuary

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Drama , Mature , Romance , Seinen .

Chương mới nhất: 107 - Hoàn thành2 chàng trai trẻ muốn thay đổi vận mệnh của tổ quốc mình, bất chấp thủ đoạn. Khi còn bé cả 2 đã cùng nhau vượt qua nạn diệt chủng ở Campuchia. Họ có thể trở thành người đứng đầu nghị viện Nhật Bản và ông trùm của thế giời ngầm hay không? Đôi lúc cần phải lạnh lùng và tàn nhẫn nhưng Hojo và Asami vẫn là đại diện tiêu biểu cho thế hệ của họ: trung thành với bằng hữu, có khát vọng… và dĩ nhiên có sức hút mà không phụ nữ nào có thể cưỡng lại được. Phó phòng cảnh sát Ishihara muốn khám phá casino bí mật của Hojo nhưng không ngờ lại vướng vào lưới tình mà chàng trai này giăng ra…

 


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Sanctuary 107 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 106 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 105 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 104 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 103 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 102 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 101 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 100 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 99 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 98 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 97 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 96 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 95 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 94 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 93 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 92 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 91 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 90 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 89 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 88 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 87 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 86 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 85 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 84 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 83 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 82 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 81 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 80 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 79 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 78 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 77 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 76 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 75 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 74 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 73 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 72 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 71 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 70 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 69 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 68 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 67 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 66 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 65 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 64 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 63 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 62 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 61 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 60 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 59 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 58 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 57 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 56 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 55 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 54 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 53 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 52 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 51 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 50 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 49 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 48 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 47 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 46 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 45 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 44 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 43 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 42 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 41 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 40 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 39 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 38 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 37 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 36 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 35 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 34 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 33 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 32 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 31 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 30 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 29 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 28 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 27 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 26 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 25 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 24 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 23 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 22 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 21 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 20 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 19 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 18 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 17 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 16 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 15 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 14 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 13 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 12 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 11 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 10 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 9 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 8 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 7 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 6 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 5 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 4 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 3 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 2 hamtruyen.com 11.10.2013 Sanctuary 1 hamtruyen.com 11.10.2013