Sandwich Girl

Tên khác: Cô Nàng Sandwich

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Drama , Romance , School Life , Shoujo .

Chương mới nhất: 40 - Hoàn thànhLee Jae Kyong là 1 cô gái mạnh mẽ, nhưng chỉ mong muốn có 1 cuộc sống của học sinh trunghọc bình thường. Cô đã đi học cùng trường với người mà cô thik, Yu Min Woo, và thậm chí học cả may vá và nấu nướng vì cậu ta. Và cô cuối cùng đã nhìn thấy cậu ta khi cậu ta khi cậu ta phát biểu trước toàn trường, nhưng cô cũng phải học chung với 1 tên phiền phức, Kang Se Jun. Và làm thế nào mà Jae Kyong biết Se Jun??? Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo???Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Sandwich Girl 40 6.03.2015 Sandwich Girl 39 6.03.2015 Sandwich Girl 38 6.03.2015 Sandwich Girl 37 6.03.2015 Sandwich Girl 36 6.03.2015 Sandwich Girl 30 6.03.2015 Sandwich Girl 29 6.03.2015 Sandwich Girl 28 6.03.2015 Sandwich Girl 27 6.03.2015 Sandwich Girl 26 6.03.2015 Sandwich Girl 25 6.03.2015 Sandwich Girl 24 6.03.2015 Sandwich Girl 23 6.03.2015 Sandwich Girl 22 6.03.2015 Sandwich Girl 21 6.03.2015 Sandwich Girl 20 6.03.2015 Sandwich Girl 19 6.03.2015 Sandwich Girl 18 6.03.2015 Sandwich Girl 17 6.03.2015 Sandwich Girl 16 6.03.2015 Sandwich Girl 15 6.03.2015 Sandwich Girl 14 6.03.2015 Sandwich Girl 13 6.03.2015 Sandwich Girl 12 6.03.2015 Sandwich Girl 11 6.03.2015 Sandwich Girl 10 6.03.2015 Sandwich Girl 9 6.03.2015 Sandwich Girl 8 6.03.2015 Sandwich Girl 7 6.03.2015 Sandwich Girl 6 6.03.2015 Sandwich Girl 5 6.03.2015 Sandwich Girl 4 6.03.2015 Sandwich Girl 3 6.03.2015 Sandwich Girl 2 6.03.2015 Sandwich Girl 1 6.03.2015