Sanzokuou

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Historical , Shounen .

Chương mới nhất: 51 - Hoàn thànhTateno Toyama là kẻ nắm giữ quyền lực cao nhất trong soái phủ Kendo, hắn thực hiện chế độ cai trị hà khắc, sưu cao thuế nặng, đẩy dân chúng vào cảnh đói khổ cơ cực. Trong thời điểm đó, cha của cậu thiếu niên Seyu Owada bị xử tử vì bị Tateno vu cho tội mưu phản. Seyu thề báo cho cha, mang thanh gươm bí truyền của gia tộc gia nhập làm thuộc hạ cho Nozomi Nanto và trở thành giới gian hồ, Nozomi đã kể cho Seyu nghe về ý nghĩa của hình ngôi sao mà cả hai đang mang trên mình. Trên thế gian có 6 người mang hình ngôi sao, khi tập hợp lại, sức mạnh của họ có thể ảnh hưởng tới vận mệnh của đất nước.
Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn đón xem!!Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Sanzokuou 51 comicvn.net 11.10.2013 Sanzokuou 50 comicvn.net 11.10.2013 Sanzokuou 49 comicvn.net 11.10.2013 Sanzokuou 48 comicvn.net 11.10.2013 Sanzokuou 47 comicvn.net 11.10.2013 Sanzokuou 46 comicvn.net 11.10.2013 Sanzokuou 45 comicvn.net 11.10.2013 Sanzokuou 44 comicvn.net 11.10.2013 Sanzokuou 43 comicvn.net 11.10.2013 Sanzokuou 42 comicvn.net 11.10.2013 Sanzokuou 41 comicvn.net 11.10.2013 Sanzokuou 40 comicvn.net 11.10.2013 Sanzokuou 39 comicvn.net 11.10.2013 Sanzokuou 38 comicvn.net 11.10.2013 Sanzokuou 37 comicvn.net 11.10.2013 Sanzokuou 36 comicvn.net 11.10.2013 Sanzokuou 35 comicvn.net 11.10.2013 Sanzokuou 34 comicvn.net 11.10.2013 Sanzokuou 33 comicvn.net 11.10.2013 Sanzokuou 32 comicvn.net 11.10.2013 Sanzokuou 31 comicvn.net 11.10.2013 Sanzokuou 30 comicvn.net 11.10.2013 Sanzokuou 29 comicvn.net 11.10.2013 Sanzokuou 28 comicvn.net 11.10.2013 Sanzokuou 27 comicvn.net 11.10.2013 Sanzokuou 26 comicvn.net 11.10.2013 Sanzokuou 25 comicvn.net 11.10.2013 Sanzokuou 24 comicvn.net 11.10.2013 Sanzokuou 23 comicvn.net 11.10.2013 Sanzokuou 22 comicvn.net 11.10.2013 Sanzokuou 21 comicvn.net 11.10.2013 Sanzokuou 20 comicvn.net 11.10.2013 Sanzokuou 19 comicvn.net 11.10.2013 Sanzokuou 18 comicvn.net 11.10.2013 Sanzokuou 17 comicvn.net 11.10.2013 Sanzokuou 16 comicvn.net 11.10.2013 Sanzokuou 15 comicvn.net 11.10.2013 Sanzokuou 14 comicvn.net 11.10.2013 Sanzokuou 13 comicvn.net 11.10.2013 Sanzokuou 12 comicvn.net 11.10.2013 Sanzokuou 11 comicvn.net 11.10.2013 Sanzokuou 10 comicvn.net 11.10.2013 Sanzokuou 9 comicvn.net 11.10.2013 Sanzokuou 8 comicvn.net 11.10.2013 Sanzokuou 7 comicvn.net 11.10.2013 Sanzokuou 6 comicvn.net 11.10.2013 Sanzokuou 5 comicvn.net 11.10.2013 Sanzokuou 4 comicvn.net 11.10.2013 Sanzokuou 3 comicvn.net 11.10.2013 Sanzokuou 2 comicvn.net 11.10.2013 Sanzokuou 1 comicvn.net 11.10.2013