Sekirei

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Ecchi , Fantasy , Harem , Romance , Seinen .

Chương mới nhất: 156 - Đang tiến hành



Minato loser toàn tập, trượt ĐH 2 lần, không có duyên với girl, không nghề nghiệp… túm lại chẳng khác gì Keitarou và bao nhân khác trong Harem. Vào một ngày trời đẹp, Minato biết mình trượt lần 2 và quyết định kiếm việc làm, cậu gặp Kusano và số phận thay đổi từ đây Minato biết mình là Ashikabi của những Seikirei (Ashikabi, Seikirei là gì đọc khắc biết) và cuộc tìm kiếm những em cute bắt đầu…

 


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Sekirei 156 CERBERUS 5.04.2014 Sekirei 155 CERBERUS 1.04.2014 Sekirei 154 CERBERUS 28.03.2014 Sekirei 153 CERBERUS 27.03.2014 Sekirei 152 CERBERUS 11.11.2013 Sekirei 151 CERBERUS 5.11.2013 Sekirei 150 CERBERUS 18.10.2013 Sekirei 149 CERBERUS 11.10.2013 Sekirei 148 CERBERUS 11.10.2013 Sekirei 147 CERBERUS 11.10.2013 Sekirei 146 CERBERUS 11.10.2013 Sekirei 145 CERBERUS 11.10.2013 Sekirei 144 CERBERUS 11.10.2013 Sekirei 143 CERBERUS 11.10.2013 Sekirei 142.1 CERBERUS 11.10.2013 Sekirei 142 CERBERUS 11.10.2013 Sekirei 141.2 CERBERUS 11.10.2013 Sekirei 141.1 CERBERUS 11.10.2013 Sekirei 141 CERBERUS 11.10.2013 Sekirei 140 CERBERUS 11.10.2013 Sekirei 139 CERBERUS 11.10.2013 Sekirei 138 CERBERUS 11.10.2013 Sekirei 137 CERBERUS 11.10.2013 Sekirei 136 CERBERUS 11.10.2013 Sekirei 135 hamtruyen.com 11.10.2013 Sekirei 134 hamtruyen.com 11.10.2013 Sekirei 133 hamtruyen.com 11.10.2013 Sekirei 132 hamtruyen.com 11.10.2013 Sekirei 131 hamtruyen.com 11.10.2013 Sekirei 130 hamtruyen.com 11.10.2013 Sekirei 129 hamtruyen.com 11.10.2013 Sekirei 128 hamtruyen.com 11.10.2013 Sekirei 127 hamtruyen.com 11.10.2013 Sekirei 126 hamtruyen.com 11.10.2013 Sekirei 125 hamtruyen.com 11.10.2013 Sekirei 124 hamtruyen.com 11.10.2013 Sekirei 123 hamtruyen.com 11.10.2013 Sekirei 122 hamtruyen.com 11.10.2013 Sekirei 121 hamtruyen.com 11.10.2013 Sekirei 120 hamtruyen.com 11.10.2013 Sekirei 119 hamtruyen.com 11.10.2013 Sekirei 118 manga24h.com 11.10.2013 Sekirei 117 manga24h.com 11.10.2013 Sekirei 116 blogtruyen.com 11.10.2013 Sekirei 115 blogtruyen.com 11.10.2013 Sekirei 114 blogtruyen.com 11.10.2013 Sekirei 113 blogtruyen.com 11.10.2013 Sekirei 112 blogtruyen.com 11.10.2013 Sekirei 111 blogtruyen.com 11.10.2013 Sekirei 110 blogtruyen.com 11.10.2013 Sekirei 109 blogtruyen.com 11.10.2013 Sekirei 108 blogtruyen.com 11.10.2013 Sekirei 107 blogtruyen.com 11.10.2013 Sekirei 106 blogtruyen.com 11.10.2013 Sekirei 105 blogtruyen.com 11.10.2013 Sekirei 104 blogtruyen.com 11.10.2013 Sekirei 103 blogtruyen.com 11.10.2013 Sekirei 102 blogtruyen.com 11.10.2013 Sekirei 101 blogtruyen.com 11.10.2013 Sekirei 99 T&P 11.10.2013 Sekirei 98 T&P 11.10.2013 Sekirei 97 T&P 11.10.2013 Sekirei 96 T&P 11.10.2013 Sekirei 95 T&P 11.10.2013 Sekirei 94 T&P 11.10.2013 Sekirei 93 T&P 11.10.2013 Sekirei 92 T&P 11.10.2013 Sekirei 91 T&P 11.10.2013 Sekirei 90 T&P 11.10.2013 Sekirei 89 T&P 11.10.2013 Sekirei 88 T&P 11.10.2013 Sekirei 87 T&P 11.10.2013 Sekirei 86 T&P 11.10.2013 Sekirei 85 T&P 11.10.2013 Sekirei 84 T&P 11.10.2013 Sekirei 83 T&P 11.10.2013 Sekirei 82 T&P 11.10.2013 Sekirei 81 T&P 11.10.2013 Sekirei 80 T&P 11.10.2013 Sekirei 79 T&P 11.10.2013 Sekirei 78 T&P 11.10.2013 Sekirei 77 T&P 11.10.2013 Sekirei 76 T&P 11.10.2013 Sekirei 75 T&P 11.10.2013 Sekirei 74 T&P 11.10.2013 Sekirei 73 T&P 11.10.2013 Sekirei 72 T&P 11.10.2013 Sekirei 71 T&P 11.10.2013 Sekirei 70 T&P 11.10.2013 Sekirei 69 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 68 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 67 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 66 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 65 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 64 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 63 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 62 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 61 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 60 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 59 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 58 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 57 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 56 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 55 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 54 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 53 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 52 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 51 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 50 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 49 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 48 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 47 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 46 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 45 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 44 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 43 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 42 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 41 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 40 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 39 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 38 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 37 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 36 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 35 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 34 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 33 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 32 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 31 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 30 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 29 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 28 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 27 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 26 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 25 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 24 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 23 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 22 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 21 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 20 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 19 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 18 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 17 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 16 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 15 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 14 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 13 Anonymous 11.10.2013 Sekirei 12 truyentranhtuan.com 11.10.2013 Sekirei 11 truyentranhtuan.com 11.10.2013 Sekirei 10 TXG 11.10.2013 Sekirei 10 truyentranhtuan.com 11.10.2013 Sekirei 9 TXG 11.10.2013 Sekirei 8 TXG 11.10.2013 Sekirei 7 TXG 11.10.2013 Sekirei 6 TXG 11.10.2013 Sekirei 5 TXG 11.10.2013 Sekirei 4 TXG 11.10.2013 Sekirei 3 TXG 11.10.2013 Sekirei 2 TXG 11.10.2013 Sekirei 1 TXG 11.10.2013 Sekirei 0.3 TXG 11.10.2013 Sekirei 0.2 TXG 11.10.2013 Sekirei 0.1 TXG 11.10.2013