Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Comedy , Seinen , Slice of Life .

Chương mới nhất: 69 - Đang tiến hànhTruyện về một Senpai phiền phức và Kouhai của ổng.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 69 1.05.2019 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 68 27.04.2019 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 67 17.04.2019 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 66 17.04.2019 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 65 7.04.2019 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 64 17.04.2019 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 63 17.04.2019 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 62 17.04.2019 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 61 19.03.2019 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 60 19.03.2019 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 59 10.02.2019 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 58 10.02.2019 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 57 10.02.2019 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 56 10.02.2019 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 55 23.12.2018 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 53 4.12.2018 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 51 18.11.2018 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 50 18.11.2018 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 49 4.11.2018 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 48 4.11.2018 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 47 29.10.2018 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 46 29.10.2018 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 45 29.10.2018 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 44 29.10.2018 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 43 29.10.2018 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 42 29.10.2018 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 41 29.10.2018 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 40 29.10.2018 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 39 29.10.2018 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 38 29.10.2018 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 37 29.10.2018 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 36 29.10.2018 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 35 29.10.2018 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 34 29.10.2018 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 33 29.10.2018 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 32 29.10.2018 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 31 29.10.2018 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 30 29.10.2018 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 29 29.10.2018 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 28 29.10.2018 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 27 29.10.2018 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 26 29.10.2018 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 25 29.10.2018 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 24 29.10.2018 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 23 29.10.2018 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 22 29.10.2018 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 21 29.10.2018 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 20 4.10.2018 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 19 4.10.2018 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 18 4.10.2018 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 17 4.10.2018 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 16 4.10.2018 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 15 3.10.2018 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 14 3.10.2018 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 13 3.10.2018 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 12 3.10.2018 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 11 3.10.2018 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 10 3.10.2018 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 9 3.10.2018 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 8 3.10.2018 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 7 3.10.2018 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 6 3.10.2018 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 5 3.10.2018 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 4 3.10.2018 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 3 3.10.2018 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 2 3.10.2018 Senpai ga Urusai Kouhai no Hanashi 1 3.10.2018