Shaman King

Tên khác: Vua Pháp Thuật

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 239 - Hoàn thànhTrong thế giới của Shaman King có những shaman (pháp sư), là các phù thủy có thể điều khiển được các linh hồn. Mỗi pháp sư có một linh hồn đi kèm để hỗ trợ. Cứ 500 năm 1 lần sẽ có một đại hội thi đấu giữa các pháp sư để chọn ra một vua pháp sư. Người này sẽ có được linh hồn vĩ đại của Trái Đất để giúp thế giới. Tuy nhiên 2 cuộc thi đấu gần đây nhất đã bị phá hoại bởi một pháp sư tên là Asakura Hao. Manta là một cậu bé đang học trung học ở Tokyo. Cậu tình cờ làm quen với Yoh, một pháp sư mới chuyển đến cùng lớp. Manta lần lượt gặp những pháp sư khác như Anna, Ryu, Tao Ren, Tao Jun. Shaman King kể về cuộc phiêu lưu của Yoh, Anna, và các bạn qua lời kể của Manta.

 Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Shaman King 300.5 truongton.net 11.10.2013 Shaman King 300 truongton.net 11.10.2013 Shaman King 299 Anonymous 11.10.2013 Shaman King 298 Anonymous 11.10.2013 Shaman King 297 Anonymous 11.10.2013 Shaman King 296 Anonymous 11.10.2013 Shaman King 295 Anonymous 11.10.2013 Shaman King 294 Anonymous 11.10.2013 Shaman King 293 Anonymous 11.10.2013 Shaman King 292 Anonymous 11.10.2013 Shaman King 291 truongton.net 11.10.2013 Shaman King 290 truongton.net 11.10.2013 Shaman King 289 truongton.net 11.10.2013 Shaman King 288 Anonymous 11.10.2013 Shaman King 286-287 Anonymous 11.10.2013 Shaman King 285 truongton.net 11.10.2013 Shaman King 284 truongton.net 11.10.2013 Shaman King 283 truongton.net 11.10.2013 Shaman King 282 truongton.net 11.10.2013 Shaman King 281 truongton.net 11.10.2013 Shaman King 280 manga4vn.net 11.10.2013 Shaman King 279 manga4vn.net 11.10.2013 Shaman King 278 manga4vn.net 11.10.2013 Shaman King 277 manga4vn.net 11.10.2013 Shaman King 276 manga4vn.net 11.10.2013 Shaman King 275 manga4vn.net 11.10.2013 Shaman King 274 manga4vn.net 11.10.2013 Shaman King 273 manga4vn.net 11.10.2013 Shaman King 272 manga4vn.net 11.10.2013 Shaman King 271 manga4vn.net 11.10.2013 Shaman King 270 manga4vn.net 11.10.2013 Shaman King 269 manga4vn.net 11.10.2013 Shaman King 268 manga4vn.net 11.10.2013 Shaman King 267 manga4vn.net 11.10.2013 Shaman King 266 manga4vn.net 11.10.2013 Shaman King 265 manga4vn.net 11.10.2013 Shaman King 264 manga4vn.net 11.10.2013 Shaman King 263 manga4vn.net 11.10.2013 Shaman King 262 manga4vn.net 11.10.2013 Shaman King 261 manga4vn.net 11.10.2013 Shaman King 260 manga4vn.net 11.10.2013 Shaman King 259 manga4vn.net 11.10.2013 Shaman King 258 manga4vn.net 11.10.2013 Shaman King 257 manga4vn.net 11.10.2013 Shaman King 256 manga4vn.net 11.10.2013 Shaman King 255 manga4vn.net 11.10.2013 Shaman King 254 manga4vn.net 11.10.2013 Shaman King 253 manga4vn.net 11.10.2013 Shaman King 252 manga4vn.net 11.10.2013 Shaman King 251 manga4vn.net 11.10.2013 Shaman King 250 manga4vn.net 11.10.2013 Shaman King 249 manga4vn.net 11.10.2013 Shaman King 248 manga4vn.net 11.10.2013 Shaman King 247 manga4vn.net 11.10.2013 Shaman King 246 manga4vn.net 11.10.2013 Shaman King 245 manga4vn.net 11.10.2013 Shaman King 244 manga4vn.net 11.10.2013 Shaman King 243 manga4vn.net 11.10.2013 Shaman King 242 manga4vn.net 11.10.2013 Shaman King 241 manga4vn.net 11.10.2013 Shaman King 240 manga4vn.net 11.10.2013 Shaman King 239 Anonymous 4.10.2014 Shaman King 238 Anonymous 4.10.2014 Shaman King 237 Anonymous 4.10.2014 Shaman King 236 Anonymous 4.10.2014 Shaman King 235 Anonymous 4.10.2014 Shaman King 234 Weekly Manga 4.10.2014 Shaman King 233 Weekly Manga 4.10.2014 Shaman King 232 Weekly Manga 4.10.2014 Shaman King 231 Weekly Manga 4.10.2014 Shaman King 230 Weekly Manga 4.10.2014 Shaman King 229 Weekly Manga 4.10.2014 Shaman King 228 Weekly Manga 4.10.2014 Shaman King 227 Weekly Manga 4.10.2014 Shaman King 226 Weekly Manga 4.10.2014 Shaman King 225 Weekly Manga 4.10.2014 Shaman King 224 Weekly Manga 4.10.2014 Shaman King 223 Weekly Manga 4.10.2014 Shaman King 222 Weekly Manga 4.10.2014 Shaman King 221 Weekly Manga 4.10.2014 Shaman King 220 Weekly Manga 4.10.2014 Shaman King 219 Weekly Manga 4.10.2014 Shaman King 218 Weekly Manga 4.10.2014 Shaman King 217 Weekly Manga 4.10.2014 Shaman King 216 Weekly Manga 4.10.2014 Shaman King 215 Weekly Manga 4.10.2014 Shaman King 214 Weekly Manga 4.10.2014 Shaman King 213 Weekly Manga 4.10.2014 Shaman King 212 Weekly Manga 4.10.2014 Shaman King 211 Weekly Manga 3.10.2014 Shaman King 210 Weekly Manga 3.10.2014 Shaman King 209 Weekly Manga 3.10.2014 Shaman King 208 Weekly Manga 3.10.2014 Shaman King 207 Weekly Manga 3.10.2014 Shaman King 206 Weekly Manga 3.10.2014 Shaman King 205 Weekly Manga 3.10.2014 Shaman King 204 Weekly Manga 3.10.2014 Shaman King 203 Weekly Manga 3.10.2014 Shaman King 202 Weekly Manga 3.10.2014 Shaman King 201 Weekly Manga 3.10.2014 Shaman King 200 Weekly Manga 3.10.2014 Shaman King 199 Weekly Manga 3.10.2014 Shaman King 198 Weekly Manga 3.10.2014 Shaman King 197 Weekly Manga 3.10.2014 Shaman King 196 Weekly Manga 3.10.2014 Shaman King 195 Weekly Manga 3.10.2014 Shaman King 194 Weekly Manga 3.10.2014 Shaman King 193 Weekly Manga 3.10.2014 Shaman King 192 Weekly Manga 3.10.2014 Shaman King 191 Weekly Manga 3.10.2014 Shaman King 190 Weekly Manga 3.10.2014 Shaman King 189 Weekly Manga 3.10.2014 Shaman King 188 Weekly Manga 3.10.2014 Shaman King 187 Weekly Manga 3.10.2014 Shaman King 186 Weekly Manga 3.10.2014 Shaman King 185 Weekly Manga 3.10.2014 Shaman King 184 Weekly Manga 3.10.2014 Shaman King 183 Weekly Manga 3.10.2014 Shaman King 182 Weekly Manga 3.10.2014 Shaman King 181 Weekly Manga 2.10.2014 Shaman King 180 Weekly Manga 2.10.2014 Shaman King 179 Weekly Manga 2.10.2014 Shaman King 178 Weekly Manga 2.10.2014 Shaman King 177 Weekly Manga 2.10.2014 Shaman King 176 Weekly Manga 2.10.2014 Shaman King 175 Weekly Manga 2.10.2014 Shaman King 174 Weekly Manga 2.10.2014 Shaman King 173 Weekly Manga 2.10.2014 Shaman King 172 Weekly Manga 2.10.2014 Shaman King 171 Weekly Manga 2.10.2014 Shaman King 170 Weekly Manga 2.10.2014 Shaman King 169 Weekly Manga 2.10.2014 Shaman King 168 Weekly Manga 2.10.2014 Shaman King 167 Weekly Manga 2.10.2014 Shaman King 166 Weekly Manga 2.10.2014 Shaman King 165 Weekly Manga 2.10.2014 Shaman King 164 Weekly Manga 2.10.2014 Shaman King 163 Weekly Manga 2.10.2014 Shaman King 162 Weekly Manga 2.10.2014 Shaman King 161 Weekly Manga 2.10.2014 Shaman King 160 Weekly Manga 2.10.2014 Shaman King 159 Weekly Manga 2.10.2014 Shaman King 158 Weekly Manga 2.10.2014 Shaman King 157 Weekly Manga 2.10.2014 Shaman King 156 Weekly Manga 2.10.2014 Shaman King 155 Weekly Manga 2.10.2014 Shaman King 154 Weekly Manga 2.10.2014 Shaman King 153 Weekly Manga 2.10.2014 Shaman King 152 Weekly Manga 2.10.2014 Shaman King 151 Weekly Manga 27.09.2014 Shaman King 150 Weekly Manga 27.09.2014 Shaman King 149 Weekly Manga 27.09.2014 Shaman King 148 Weekly Manga 27.09.2014 Shaman King 147 Weekly Manga 27.09.2014 Shaman King 146 Weekly Manga 27.09.2014 Shaman King 145 Weekly Manga 27.09.2014 Shaman King 144 Weekly Manga 27.09.2014 Shaman King 143 Weekly Manga 27.09.2014 Shaman King 142 Weekly Manga 27.09.2014 Shaman King 141 Weekly Manga 27.09.2014 Shaman King 140 Weekly Manga 27.09.2014 Shaman King 139 Weekly Manga 27.09.2014 Shaman King 138 Weekly Manga 27.09.2014 Shaman King 137 Weekly Manga 27.09.2014 Shaman King 136 Weekly Manga 27.09.2014 Shaman King 135 Weekly Manga 27.09.2014 Shaman King 134 Weekly Manga 27.09.2014 Shaman King 133 Weekly Manga 27.09.2014 Shaman King 132 Weekly Manga 27.09.2014 Shaman King 131 Weekly Manga 27.09.2014 Shaman King 130 Weekly Manga 27.09.2014 Shaman King 129 Weekly Manga 27.09.2014 Shaman King 128 Weekly Manga 27.09.2014 Shaman King 127 Weekly Manga 27.09.2014 Shaman King 126 Weekly Manga 27.09.2014 Shaman King 125 Weekly Manga 27.09.2014 Shaman King 124 Weekly Manga 27.09.2014 Shaman King 123 Weekly Manga 27.09.2014 Shaman King 122 Weekly Manga 27.09.2014 Shaman King 121 Weekly Manga 26.09.2014 Shaman King 120 Weekly Manga 26.09.2014 Shaman King 119 Weekly Manga 26.09.2014 Shaman King 118 Weekly Manga 26.09.2014 Shaman King 117 Weekly Manga 26.09.2014 Shaman King 116 Weekly Manga 26.09.2014 Shaman King 115 Weekly Manga 26.09.2014 Shaman King 114 Weekly Manga 26.09.2014 Shaman King 113 Weekly Manga 26.09.2014 Shaman King 112 Weekly Manga 26.09.2014 Shaman King 111 Weekly Manga 26.09.2014 Shaman King 110 Weekly Manga 26.09.2014 Shaman King 109 Weekly Manga 26.09.2014 Shaman King 108 Weekly Manga 26.09.2014 Shaman King 107 Weekly Manga 26.09.2014 Shaman King 106 Weekly Manga 26.09.2014 Shaman King 105 Weekly Manga 26.09.2014 Shaman King 104 Weekly Manga 26.09.2014 Shaman King 103 Weekly Manga 26.09.2014 Shaman King 102 Weekly Manga 26.09.2014 Shaman King 101 Weekly Manga 26.09.2014 Shaman King 100 Weekly Manga 26.09.2014 Shaman King 99 Weekly Manga 26.09.2014 Shaman King 98 Weekly Manga 26.09.2014 Shaman King 97 Weekly Manga 26.09.2014 Shaman King 96 Weekly Manga 26.09.2014 Shaman King 95 Weekly Manga 26.09.2014 Shaman King 94 Weekly Manga 26.09.2014 Shaman King 93 Weekly Manga 26.09.2014 Shaman King 92 Weekly Manga 26.09.2014 Shaman King 91 blogtruyen.com 25.09.2014 Shaman King 90 blogtruyen.com 25.09.2014 Shaman King 89 blogtruyen.com 25.09.2014 Shaman King 88 blogtruyen.com 25.09.2014 Shaman King 87 blogtruyen.com 25.09.2014 Shaman King 86 blogtruyen.com 25.09.2014 Shaman King 85 blogtruyen.com 25.09.2014 Shaman King 84 blogtruyen.com 25.09.2014 Shaman King 83 blogtruyen.com 25.09.2014 Shaman King 82 blogtruyen.com 25.09.2014 Shaman King 81 blogtruyen.com 25.09.2014 Shaman King 80 blogtruyen.com 25.09.2014 Shaman King 79 blogtruyen.com 25.09.2014 Shaman King 78 blogtruyen.com 25.09.2014 Shaman King 77 blogtruyen.com 25.09.2014 Shaman King 76 blogtruyen.com 25.09.2014 Shaman King 75 blogtruyen.com 25.09.2014 Shaman King 74 blogtruyen.com 25.09.2014 Shaman King 73 blogtruyen.com 25.09.2014 Shaman King 72 blogtruyen.com 25.09.2014 Shaman King 71 blogtruyen.com 25.09.2014 Shaman King 70 blogtruyen.com 25.09.2014 Shaman King 69 blogtruyen.com 25.09.2014 Shaman King 68 blogtruyen.com 25.09.2014 Shaman King 67 blogtruyen.com 25.09.2014 Shaman King 66 blogtruyen.com 25.09.2014 Shaman King 65 blogtruyen.com 25.09.2014 Shaman King 64 blogtruyen.com 25.09.2014 Shaman King 63 blogtruyen.com 25.09.2014 Shaman King 62 blogtruyen.com 25.09.2014 Shaman King 61 blogtruyen.com 25.09.2014 Shaman King 60 blogtruyen.com 21.09.2014 Shaman King 59 blogtruyen.com 21.09.2014 Shaman King 58 blogtruyen.com 21.09.2014 Shaman King 57 blogtruyen.com 21.09.2014 Shaman King 56 blogtruyen.com 21.09.2014 Shaman King 55 blogtruyen.com 21.09.2014 Shaman King 54 blogtruyen.com 21.09.2014 Shaman King 53 blogtruyen.com 21.09.2014 Shaman King 52 blogtruyen.com 21.09.2014 Shaman King 51 blogtruyen.com 21.09.2014 Shaman King 50 blogtruyen.com 21.09.2014 Shaman King 49 blogtruyen.com 21.09.2014 Shaman King 48 blogtruyen.com 21.09.2014 Shaman King 47 blogtruyen.com 21.09.2014 Shaman King 46 blogtruyen.com 21.09.2014 Shaman King 45 blogtruyen.com 21.09.2014 Shaman King 44 blogtruyen.com 21.09.2014 Shaman King 43 blogtruyen.com 21.09.2014 Shaman King 42 blogtruyen.com 21.09.2014 Shaman King 41 blogtruyen.com 21.09.2014 Shaman King 40 blogtruyen.com 21.09.2014 Shaman King 39 blogtruyen.com 21.09.2014 Shaman King 38 blogtruyen.com 21.09.2014 Shaman King 37 blogtruyen.com 21.09.2014 Shaman King 36 blogtruyen.com 21.09.2014 Shaman King 35 blogtruyen.com 21.09.2014 Shaman King 34 blogtruyen.com 21.09.2014 Shaman King 33 blogtruyen.com 21.09.2014 Shaman King 32 blogtruyen.com 21.09.2014 Shaman King 31 blogtruyen.com 21.09.2014 Shaman King 30 blogtruyen.com 19.09.2014 Shaman King 29 blogtruyen.com 19.09.2014 Shaman King 28 blogtruyen.com 19.09.2014 Shaman King 27 blogtruyen.com 19.09.2014 Shaman King 26 blogtruyen.com 19.09.2014 Shaman King 25 blogtruyen.com 19.09.2014 Shaman King 24 blogtruyen.com 19.09.2014 Shaman King 23 blogtruyen.com 19.09.2014 Shaman King 22 blogtruyen.com 19.09.2014 Shaman King 21 blogtruyen.com 19.09.2014 Shaman King 20 blogtruyen.com 19.09.2014 Shaman King 19 blogtruyen.com 19.09.2014 Shaman King 18 blogtruyen.com 19.09.2014 Shaman King 17 blogtruyen.com 19.09.2014 Shaman King 16 blogtruyen.com 19.09.2014 Shaman King 15 blogtruyen.com 19.09.2014 Shaman King 14 blogtruyen.com 19.09.2014 Shaman King 13 blogtruyen.com 19.09.2014 Shaman King 12 blogtruyen.com 19.09.2014 Shaman King 11 blogtruyen.com 19.09.2014 Shaman King 10 blogtruyen.com 19.09.2014 Shaman King 9 blogtruyen.com 19.09.2014 Shaman King 8 blogtruyen.com 19.09.2014 Shaman King 7 blogtruyen.com 19.09.2014 Shaman King 6 blogtruyen.com 19.09.2014 Shaman King 5 blogtruyen.com 19.09.2014 Shaman King 4 blogtruyen.com 19.09.2014 Shaman King 3 blogtruyen.com 19.09.2014 Shaman King 2 blogtruyen.com 19.09.2014 Shaman King 1 blogtruyen.com 19.09.2014