Shikkaku Mon No Saikyou Kenja

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Romance , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 44 - Đang tiến hànhChuyển sinh main bá, dài quá nhát dịch, hếtTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Shikkaku Mon No Saikyou Kenja 44 2.05.2021 Shikkaku Mon No Saikyou Kenja 43 2.05.2021 Shikkaku Mon No Saikyou Kenja 42 2.03.2021 Shikkaku Mon No Saikyou Kenja 41 18.01.2021 Shikkaku Mon No Saikyou Kenja 40 17.12.2020 Shikkaku Mon No Saikyou Kenja 39 20.11.2020 Shikkaku Mon No Saikyou Kenja 38 20.11.2020 Shikkaku Mon No Saikyou Kenja 37 10.09.2020 Shikkaku Mon No Saikyou Kenja 36 27.08.2020 Shikkaku Mon No Saikyou Kenja 35 24.07.2020 Shikkaku Mon No Saikyou Kenja 34 12.07.2020 Shikkaku Mon No Saikyou Kenja 33 23.06.2020 Shikkaku Mon No Saikyou Kenja 32 4.04.2020 Shikkaku Mon No Saikyou Kenja 31 4.04.2020 Shikkaku Mon No Saikyou Kenja 30 20.02.2020 Shikkaku Mon No Saikyou Kenja 29.2 20.02.2020 Shikkaku Mon No Saikyou Kenja 29 8.01.2020 Shikkaku Mon No Saikyou Kenja 28 5.12.2019 Shikkaku Mon No Saikyou Kenja 27 5.12.2019 Shikkaku Mon No Saikyou Kenja 26 5.12.2019 Shikkaku Mon No Saikyou Kenja 25 30.07.2019 Shikkaku Mon No Saikyou Kenja 24 4.07.2019 Shikkaku Mon No Saikyou Kenja 23 10.06.2019 Shikkaku Mon No Saikyou Kenja 22 10.06.2019 Shikkaku Mon No Saikyou Kenja 21.5 10.06.2019 Shikkaku Mon No Saikyou Kenja 21 10.06.2019 Shikkaku Mon No Saikyou Kenja 20 10.06.2019 Shikkaku Mon No Saikyou Kenja 19 10.06.2019 Shikkaku Mon No Saikyou Kenja 18 10.06.2019 Shikkaku Mon No Saikyou Kenja 17 10.06.2019 Shikkaku Mon No Saikyou Kenja 16 10.06.2019 Shikkaku Mon No Saikyou Kenja 15 10.06.2019 Shikkaku Mon No Saikyou Kenja 14 10.06.2019 Shikkaku Mon No Saikyou Kenja 13 10.06.2019 Shikkaku Mon No Saikyou Kenja 12 10.06.2019 Shikkaku Mon No Saikyou Kenja 11 10.06.2019 Shikkaku Mon No Saikyou Kenja 10 10.06.2019 Shikkaku Mon No Saikyou Kenja 9 10.06.2019 Shikkaku Mon No Saikyou Kenja 8 10.06.2019 Shikkaku Mon No Saikyou Kenja 7.5 10.06.2019 Shikkaku Mon No Saikyou Kenja 7 10.06.2019 Shikkaku Mon No Saikyou Kenja 6 10.06.2019 Shikkaku Mon No Saikyou Kenja 5 10.06.2019 Shikkaku Mon No Saikyou Kenja 4 6.06.2019 Shikkaku Mon No Saikyou Kenja 3 6.06.2019 Shikkaku Mon No Saikyou Kenja 2 6.06.2019 Shikkaku Mon No Saikyou Kenja 1 6.06.2019