Shinobi no Kuni

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Historical , Shounen , Tragedy .

Chương mới nhất: 22 - Hoàn thànhDựa trên một tiểu thuyết của Wada Ryou, Shinobi no Kuni đem đến cho chúng ta một câu chuyện xen lẫn giữa lịch sử và hư cấu khi mà nó kể về những cuộc đấu tranh vào thế kỷ 16 ở Iga, nổi tiếng là quê hương của rất nhiều shinobi Iga.


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Shinobi no Kuni 22 Nightingale 27.04.2014 Shinobi no Kuni 21 Nightingale 27.04.2014 Shinobi no Kuni 20 Nightingale 27.04.2014 Shinobi no Kuni 19 Nightingale 27.04.2014 Shinobi no Kuni 18 Nightingale 27.04.2014 Shinobi no Kuni 17 Nightingale 27.04.2014 Shinobi no Kuni 16 Nightingale 27.04.2014 Shinobi no Kuni 15 Nightingale 27.04.2014 Shinobi no Kuni 14 Nightingale 27.04.2014 Shinobi no Kuni 13 Nightingale 27.04.2014 Shinobi no Kuni 12 Nightingale 27.04.2014 Shinobi no Kuni 11 Nightingale 27.04.2014 Shinobi no Kuni 10 Nightingale 25.04.2014 Shinobi no Kuni 9 Nightingale 25.04.2014 Shinobi no Kuni 8 Nightingale 25.04.2014 Shinobi no Kuni 7 Nightingale 25.04.2014 Shinobi no Kuni 6 Nightingale 25.04.2014 Shinobi no Kuni 5 Nightingale 25.04.2014 Shinobi no Kuni 4 Nightingale 25.04.2014 Shinobi no Kuni 3 Nightingale 25.04.2014 Shinobi no Kuni 2 Nightingale 25.04.2014 Shinobi no Kuni 1 Nightingale 25.04.2014