Shiro no Koukoku Monogatari

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Fantasy , Mecha , Shounen .

Chương mới nhất: 57 - Đang tiến hànhMột kẻ THẤT BẠI NGOÀI ĐỜI, không tiền, không quyền, không bạn gái qua đời vì bệnh hiểm nghèo và xuyên qua một không gian khác, Hắn, Lecvital được con của công tước Bạch long tìm thấy trong tình trạng bị mất trí nhớ, sẽ chẳng có gì xảy ra nếu hắn có thể tiếp tục cuộc sống bình thường, vấn đề là Đất nước đang trong tình trạng chiến tranh và cần một vị vua để kết thúc chiến tranh, Hắn lại có mái tóc phù hợp với yêu cầu để làm Vua mới chết…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Shiro no Koukoku Monogatari 57 10.05.2018 Shiro no Koukoku Monogatari 56 9.05.2018 Shiro no Koukoku Monogatari 55 8.05.2018 Shiro no Koukoku Monogatari 54 6.05.2018 Shiro no Koukoku Monogatari 52 2.05.2018 Shiro no Koukoku Monogatari 51 28.04.2018 Shiro no Koukoku Monogatari 50 16.04.2018 Shiro no Koukoku Monogatari 49 3.01.2018 Shiro no Koukoku Monogatari 48 3.01.2018 Shiro no Koukoku Monogatari 47 3.01.2018 Shiro no Koukoku Monogatari 46 19.10.2017 Shiro no Koukoku Monogatari 45 4.10.2017 Shiro no Koukoku Monogatari 44 hamtruyen.com 26.06.2017 Shiro no Koukoku Monogatari 43 26.06.2017 Shiro no Koukoku Monogatari 42 19.06.2017 Shiro no Koukoku Monogatari 41 19.06.2017 Shiro no Koukoku Monogatari 40 1.06.2017 Shiro no Koukoku Monogatari 39 30.05.2017 Shiro no Koukoku Monogatari 38 14.05.2017 Shiro no Koukoku Monogatari 38 15.05.2017 Shiro no Koukoku Monogatari 37 2.05.2017 Shiro no Koukoku Monogatari 36 1.05.2017 Shiro no Koukoku Monogatari 35 30.04.2017 Shiro no Koukoku Monogatari 34 29.04.2017 Shiro no Koukoku Monogatari 33 hamtruyen.com 5.01.2016 Shiro no Koukoku Monogatari 32 hamtruyen.com 5.01.2016 Shiro no Koukoku Monogatari 31 hamtruyen.com 18.12.2015 Shiro no Koukoku Monogatari 30 hamtruyen.com 18.12.2015 Shiro no Koukoku Monogatari 29 7.10.2015 Shiro no Koukoku Monogatari 28 7.10.2015 Shiro no Koukoku Monogatari 27 7.10.2015 Shiro no Koukoku Monogatari 26 29.06.2015 Shiro no Koukoku Monogatari 25 28.06.2015 Shiro no Koukoku Monogatari 24 25.06.2015 Shiro no Koukoku Monogatari 23 24.06.2015 Shiro no Koukoku Monogatari 23 hamtruyen.com 25.06.2015 Shiro no Koukoku Monogatari 22 24.06.2015 Shiro no Koukoku Monogatari 21 24.06.2015 Shiro no Koukoku Monogatari 20 20.06.2015 Shiro no Koukoku Monogatari 19 20.06.2015 Shiro no Koukoku Monogatari 18 19.06.2015 Shiro no Koukoku Monogatari 17 19.06.2015 Shiro no Koukoku Monogatari 16 19.06.2015 Shiro no Koukoku Monogatari 15 18.06.2015 Shiro no Koukoku Monogatari 14 18.06.2015 Shiro no Koukoku Monogatari 13 18.06.2015 Shiro no Koukoku Monogatari 12 18.06.2015 Shiro no Koukoku Monogatari 11 18.06.2015 Shiro no Koukoku Monogatari 10 18.06.2015 Shiro no Koukoku Monogatari 9 18.06.2015 Shiro no Koukoku Monogatari 8 18.06.2015 Shiro no Koukoku Monogatari 7 18.06.2015 Shiro no Koukoku Monogatari 6 18.06.2015 Shiro no Koukoku Monogatari 5 18.06.2015 Shiro no Koukoku Monogatari 4 18.06.2015 Shiro no Koukoku Monogatari 3 18.06.2015 Shiro no Koukoku Monogatari 2 18.06.2015 Shiro no Koukoku Monogatari 1 18.06.2015