Shiroi Majo

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Drama , Seinen .

Chương mới nhất: 18 - Đang tiến hànhcâu truyện về một huyền thoại bắn tỉaTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Shiroi Majo 18 14.10.2017 Shiroi Majo 17 13.10.2017 Shiroi Majo 16 20.07.2017 Shiroi Majo 15 19.07.2017 Shiroi Majo 14 16.07.2017 Shiroi Majo 13 14.07.2017 Shiroi Majo 12 13.07.2017 Shiroi Majo 11 12.07.2017 Shiroi Majo 10 11.07.2017 Shiroi Majo 9 18.06.2017 Shiroi Majo 8 18.06.2017 Shiroi Majo 7 12.06.2017 Shiroi Majo 6 10.06.2017 Shiroi Majo 5 10.06.2017 Shiroi Majo 4 6.06.2017 Shiroi Majo 3 4.06.2017 Shiroi Majo 2 4.06.2017 Shiroi Majo 1 4.06.2017