loading...

Shiroi Majo

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Drama , Seinen .

Chương mới nhất: 9 - Đang tiến hànhcâu truyện về một huyền thoại bắn tỉaTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Shiroi Majo 9 18.06.2017 Shiroi Majo 8 18.06.2017 Shiroi Majo 7 12.06.2017 Shiroi Majo 6 10.06.2017 Shiroi Majo 5 10.06.2017 Shiroi Majo 4 6.06.2017 Shiroi Majo 3 4.06.2017 Shiroi Majo 2 4.06.2017 Shiroi Majo 1 4.06.2017