Shokugeki no Soma.

Tên khác: Vua Bếp Soma

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , ecchi , Romance , School Life , Shounen , Slice of Life .

Chương mới nhất: 315.6: HIỆN TẠI - Đang tiến hànhCậu trai trẻ Yukihira Souma là con nhà nòi của 1 quán ăn bình dân , cậu có 1 khao khát cháy bỏng là vượt qua cha mình người đã đánh bại cậu liên tục 489 trận ( mặc dù trình nấu ăn của anh Main cũng thần thánh không kém ) . Đến 1 ngày cậu nghe lời cha mình để vào trường đào tạo tài năng ẩm thực . Câu chuyện đời cậu sắp bước sang 1 ngã rẻ khác nhìu thú vị hơn…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Shokugeki no Soma. 315.6: HIỆN TẠI 17.07.2019 Shokugeki no Soma. 315-END 15.07.2019 Shokugeki no Soma. 314.5 16.07.2019 Shokugeki no Soma. 313.1 13.07.2019 Shokugeki no Soma. 312.5 15.07.2019 Shokugeki no Soma. 311 13.07.2019 Shokugeki no Soma. 310 17.05.2019 Shokugeki no Soma. 309 17.05.2019 Shokugeki no Soma. 308 16.05.2019 Shokugeki no Soma. 307 16.05.2019 Shokugeki no Soma. 306 16.05.2019 Shokugeki no Soma. 305 10.05.2019 Shokugeki no Soma. 304 10.05.2019 Shokugeki no Soma. 303.1 16.05.2019 Shokugeki no Soma. 302 10.05.2019 Shokugeki no Soma. 301 10.05.2019 Shokugeki no Soma. 300 10.05.2019 Shokugeki no Soma. 299 10.05.2019 Shokugeki no Soma. 298 10.05.2019 Shokugeki no Soma. 297 10.05.2019 Shokugeki no Soma. 296 10.05.2019 Shokugeki no Soma. 295 10.05.2019 Shokugeki no Soma. 294 10.05.2019 Shokugeki no Soma. 293 10.05.2019 Shokugeki no Soma. 292 10.05.2019 Shokugeki no Soma. 291 10.05.2019 Shokugeki no Soma. 290 10.05.2019 Shokugeki no Soma. 289 10.05.2019 Shokugeki no Soma. 288 10.05.2019 Shokugeki no Soma. 287 10.05.2019 Shokugeki no Soma. 286 10.05.2019 Shokugeki no Soma. 285 10.05.2019 Shokugeki no Soma. 284 10.05.2019 Shokugeki no Soma. 283 10.05.2019 Shokugeki no Soma. 282 10.05.2019 Shokugeki no Soma. 281 10.05.2019 Shokugeki no Soma. 280 10.05.2019 Shokugeki no Soma. 279 10.05.2019 Shokugeki no Soma. 278 10.05.2019 Shokugeki no Soma. 277 10.05.2019 Shokugeki no Soma. 276 10.05.2019 Shokugeki no Soma. 275 10.05.2019 Shokugeki no Soma. 274 10.05.2019 Shokugeki no Soma. 273 10.05.2019 Shokugeki no Soma. 272 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 271 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 270 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 269 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 268 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 267 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 266 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 265 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 264 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 263 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 262 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 261 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 260 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 259 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 258 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 257 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 256 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 255 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 254 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 253 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 252 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 251 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 250 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 249 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 248 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 247 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 246 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 245 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 244 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 243 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 242 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 241 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 240 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 239 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 238 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 237 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 236 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 235 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 234 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 233 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 232 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 231 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 230 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 229 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 228 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 227 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 226 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 225 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 224 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 223.1 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 222 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 221 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 220 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 219 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 218.1 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 217 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 216 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 215 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 214 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 213 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 212 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 211 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 210 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 209 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 208 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 207 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 206 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 205 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 204 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 203 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 202 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 201 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 200.1 9.05.2019 Shokugeki no Soma. 199 8.05.2019 Shokugeki no Soma. 198 8.05.2019 Shokugeki no Soma. 197 8.05.2019 Shokugeki no Soma. 196 8.05.2019 Shokugeki no Soma. 195 8.05.2019 Shokugeki no Soma. 194 8.05.2019 Shokugeki no Soma. 193 8.05.2019 Shokugeki no Soma. 192 8.05.2019 Shokugeki no Soma. 191 8.05.2019 Shokugeki no Soma. 190 8.05.2019 Shokugeki no Soma. 189 8.05.2019 Shokugeki no Soma. 188 8.05.2019 Shokugeki no Soma. 187 8.05.2019 Shokugeki no Soma. 186 8.05.2019 Shokugeki no Soma. 185 8.05.2019 Shokugeki no Soma. 184.1 8.05.2019 Shokugeki no Soma. 183.1 8.05.2019 Shokugeki no Soma. 182 8.05.2019 Shokugeki no Soma. 181 8.05.2019 Shokugeki no Soma. 180 8.05.2019 Shokugeki no Soma. 179 8.05.2019 Shokugeki no Soma. 178 8.05.2019 Shokugeki no Soma. 177 8.05.2019 Shokugeki no Soma. 176 8.05.2019 Shokugeki no Soma. 175 8.05.2019 Shokugeki no Soma. 174 8.05.2019 Shokugeki no Soma. 173 8.05.2019 Shokugeki no Soma. 172.1 8.05.2019 Shokugeki no Soma. 171 8.05.2019 Shokugeki no Soma. 170.1 8.05.2019 Shokugeki no Soma. 169 8.05.2019 Shokugeki no Soma. 168 8.05.2019 Shokugeki no Soma. 167 8.05.2019 Shokugeki no Soma. 166 8.05.2019 Shokugeki no Soma. 165 8.05.2019 Shokugeki no Soma. 164 8.05.2019 Shokugeki no Soma. 163 8.05.2019 Shokugeki no Soma. 162 8.05.2019 Shokugeki no Soma. 161 8.05.2019 Shokugeki no Soma. 160 8.05.2019 Shokugeki no Soma. 159 8.05.2019 Shokugeki no Soma. 158 6.05.2019 Shokugeki no Soma. 157 6.05.2019 Shokugeki no Soma. 156 6.05.2019 Shokugeki no Soma. 155 6.05.2019 Shokugeki no Soma. 154 6.05.2019 Shokugeki no Soma. 153 6.05.2019 Shokugeki no Soma. 152 6.05.2019 Shokugeki no Soma. 151 6.05.2019 Shokugeki no Soma. 150 6.05.2019 Shokugeki no Soma. 149 6.05.2019 Shokugeki no Soma. 148 6.05.2019 Shokugeki no Soma. 147 6.05.2019 Shokugeki no Soma. 146 6.05.2019 Shokugeki no Soma. 145 6.05.2019 Shokugeki no Soma. 144 6.05.2019 Shokugeki no Soma. 143 6.05.2019 Shokugeki no Soma. 142 6.05.2019 Shokugeki no Soma. 141 6.05.2019 Shokugeki no Soma. 140 6.05.2019 Shokugeki no Soma. 139 6.05.2019 Shokugeki no Soma. 138 6.05.2019 Shokugeki no Soma. 137 6.05.2019 Shokugeki no Soma. 136 6.05.2019 Shokugeki no Soma. 135 6.05.2019 Shokugeki no Soma. 134 6.05.2019 Shokugeki no Soma. 133 6.05.2019 Shokugeki no Soma. 132 6.05.2019 Shokugeki no Soma. 131.1 6.05.2019 Shokugeki no Soma. 130 6.05.2019 Shokugeki no Soma. 129 29.04.2019 Shokugeki no Soma. 128 29.04.2019 Shokugeki no Soma. 127 29.04.2019 Shokugeki no Soma. 126 29.04.2019 Shokugeki no Soma. 125 29.04.2019 Shokugeki no Soma. 124 29.04.2019 Shokugeki no Soma. 123 29.04.2019 Shokugeki no Soma. 122 29.04.2019 Shokugeki no Soma. 121 29.04.2019 Shokugeki no Soma. 120.1 29.04.2019 Shokugeki no Soma. 119.1 29.04.2019 Shokugeki no Soma. 118 28.04.2019 Shokugeki no Soma. 117 28.04.2019 Shokugeki no Soma. 116 28.04.2019 Shokugeki no Soma. 115 28.04.2019 Shokugeki no Soma. 114 28.04.2019 Shokugeki no Soma. 113 28.04.2019 Shokugeki no Soma. 112 28.04.2019 Shokugeki no Soma. 111.1 28.04.2019 Shokugeki no Soma. 110 28.04.2019 Shokugeki no Soma. 109.1 28.04.2019 Shokugeki no Soma. 108 28.04.2019 Shokugeki no Soma. 107 28.04.2019 Shokugeki no Soma. 106 28.04.2019 Shokugeki no Soma. 105 28.04.2019 Shokugeki no Soma. 104 28.04.2019 Shokugeki no Soma. 103 28.04.2019 Shokugeki no Soma. 102 28.04.2019 Shokugeki no Soma. 101 28.04.2019 Shokugeki no Soma. 100 28.04.2019 Shokugeki no Soma. 99 28.04.2019 Shokugeki no Soma. 98 28.04.2019 Shokugeki no Soma. 97 28.04.2019 Shokugeki no Soma. 96.1 28.04.2019 Shokugeki no Soma. 95.1 28.04.2019 Shokugeki no Soma. 94 28.04.2019 Shokugeki no Soma. 93 28.04.2019 Shokugeki no Soma. 92 28.04.2019 Shokugeki no Soma. 91 28.04.2019 Shokugeki no Soma. 90 28.04.2019 Shokugeki no Soma. 89 28.04.2019 Shokugeki no Soma. 88 28.04.2019 Shokugeki no Soma. 87 28.04.2019 Shokugeki no Soma. 86 28.04.2019 Shokugeki no Soma. 85 28.04.2019 Shokugeki no Soma. 84 28.04.2019 Shokugeki no Soma. 83 27.04.2019 Shokugeki no Soma. 82 27.04.2019 Shokugeki no Soma. 81 27.04.2019 Shokugeki no Soma. 80 27.04.2019 Shokugeki no Soma. 79 27.04.2019 Shokugeki no Soma. 78 27.04.2019 Shokugeki no Soma. 77 27.04.2019 Shokugeki no Soma. 76 27.04.2019 Shokugeki no Soma. 75 27.04.2019 Shokugeki no Soma. 74 27.04.2019 Shokugeki no Soma. 73.2 27.04.2019 Shokugeki no Soma. 72.1 27.04.2019 Shokugeki no Soma. 71 27.04.2019 Shokugeki no Soma. 70 27.04.2019 Shokugeki no Soma. 69 27.04.2019 Shokugeki no Soma. 68.1 27.04.2019 Shokugeki no Soma. 67 27.04.2019 Shokugeki no Soma. 66 27.04.2019 Shokugeki no Soma. 65 26.04.2019 Shokugeki no Soma. 64 26.04.2019 Shokugeki no Soma. 63 26.04.2019 Shokugeki no Soma. 62 26.04.2019 Shokugeki no Soma. 61 26.04.2019 Shokugeki no Soma. 60 26.04.2019 Shokugeki no Soma. 59 26.04.2019 Shokugeki no Soma. 58 26.04.2019 Shokugeki no Soma. 57 26.04.2019 Shokugeki no Soma. 56 26.04.2019 Shokugeki no Soma. 55 26.04.2019 Shokugeki no Soma. 54 26.04.2019 Shokugeki no Soma. 53.1 26.04.2019 Shokugeki no Soma. 52 26.04.2019 Shokugeki no Soma. 51 26.04.2019 Shokugeki no Soma. 50 26.04.2019 Shokugeki no Soma. 49 26.04.2019 Shokugeki no Soma. 48 26.04.2019 Shokugeki no Soma. 47 26.04.2019 Shokugeki no Soma. 46 26.04.2019 Shokugeki no Soma. 45 26.04.2019 Shokugeki no Soma. 44 26.04.2019 Shokugeki no Soma. 43 26.04.2019 Shokugeki no Soma. 42 26.04.2019 Shokugeki no Soma. 41 26.04.2019 Shokugeki no Soma. 40 26.04.2019 Shokugeki no Soma. 39 26.04.2019 Shokugeki no Soma. 38 26.04.2019 Shokugeki no Soma. 37 26.04.2019 Shokugeki no Soma. 36 26.04.2019 Shokugeki no Soma. 35.1 26.04.2019 Shokugeki no Soma. 34.2 26.04.2019 Shokugeki no Soma. 33 26.04.2019 Shokugeki no Soma. 32 26.04.2019 Shokugeki no Soma. 31 26.04.2019 Shokugeki no Soma. 30 26.04.2019 Shokugeki no Soma. 29 26.04.2019 Shokugeki no Soma. 28 26.04.2019 Shokugeki no Soma. 27 26.04.2019 Shokugeki no Soma. 26 26.04.2019 Shokugeki no Soma. 25 26.04.2019 Shokugeki no Soma. 24 26.04.2019 Shokugeki no Soma. 23 26.04.2019 Shokugeki no Soma. 22 26.04.2019 Shokugeki no Soma. 21 26.04.2019 Shokugeki no Soma. 20 26.04.2019 Shokugeki no Soma. 19.2 26.04.2019 Shokugeki no Soma. 18 26.04.2019 Shokugeki no Soma. 17 26.04.2019 Shokugeki no Soma. 16 26.04.2019 Shokugeki no Soma. 15 26.04.2019 Shokugeki no Soma. 14 26.04.2019 Shokugeki no Soma. 13 26.04.2019 Shokugeki no Soma. 12 26.04.2019 Shokugeki no Soma. 11 25.04.2019 Shokugeki no Soma. 10 25.04.2019 Shokugeki no Soma. 09 25.04.2019 Shokugeki no Soma. 08 25.04.2019 Shokugeki no Soma. 07 25.04.2019 Shokugeki no Soma. 06 25.04.2019 Shokugeki no Soma. 05.1 26.04.2019 Shokugeki no Soma. 04 25.04.2019 Shokugeki no Soma. 03 25.04.2019 Shokugeki no Soma. 02 25.04.2019 Shokugeki no Soma. 01 25.04.2019 Shokugeki no Soma. 00 25.04.2019