Shuumatsu No Valkyrie – Record of Ragnarok

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 50 - Đang tiến hànhCác vị thần mở hội nghị để bàn về sự sống còn của nhân loại. Tất cả đều quyết định “kết liễu” con người, chỉ duy một valkyrie đứng lên phản đối bằng cách đề nghị 1 cuộc chiến giữa thần và người. Cuộc chiến quyết định số phận của nhân loại này sẽ ra sao? Xin mời đón đọc.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Shuumatsu No Valkyrie - Record of Ragnarok 50 29.07.2021 Shuumatsu No Valkyrie - Record of Ragnarok 49 26.06.2021 Shuumatsu No Valkyrie - Record of Ragnarok 48 25.06.2021 Shuumatsu No Valkyrie - Record of Ragnarok 47 30.05.2021 Shuumatsu No Valkyrie - Record of Ragnarok 46 29.04.2021 Shuumatsu No Valkyrie - Record of Ragnarok 45 30.03.2021 Shuumatsu No Valkyrie - Record of Ragnarok 44 5.03.2021 Shuumatsu No Valkyrie - Record of Ragnarok 43 31.01.2021 Shuumatsu No Valkyrie - Record of Ragnarok 42 30.01.2021 Shuumatsu No Valkyrie - Record of Ragnarok 41 8.01.2021 Shuumatsu No Valkyrie - Record of Ragnarok 40 8.01.2021 Shuumatsu No Valkyrie - Record of Ragnarok 39 7.12.2020 Shuumatsu No Valkyrie - Record of Ragnarok 38 4.11.2020 Shuumatsu No Valkyrie - Record of Ragnarok 37 3.10.2020 Shuumatsu No Valkyrie - Record of Ragnarok 36 10.09.2020 Shuumatsu No Valkyrie - Record of Ragnarok 35 10.08.2020 Shuumatsu No Valkyrie - Record of Ragnarok 34 3.08.2020 Shuumatsu No Valkyrie - Record of Ragnarok 33 3.08.2020 Shuumatsu No Valkyrie - Record of Ragnarok 32 3.08.2020 Shuumatsu No Valkyrie - Record of Ragnarok 31 3.08.2020 Shuumatsu No Valkyrie - Record of Ragnarok 30 3.08.2020 Shuumatsu No Valkyrie - Record of Ragnarok 29 1.07.2020 Shuumatsu No Valkyrie - Record of Ragnarok 28 1.07.2020 Shuumatsu No Valkyrie - Record of Ragnarok 27 1.07.2020 Shuumatsu No Valkyrie - Record of Ragnarok 26 1.07.2020 Shuumatsu No Valkyrie - Record of Ragnarok 25 1.07.2020 Shuumatsu No Valkyrie - Record of Ragnarok 24 1.07.2020 Shuumatsu No Valkyrie - Record of Ragnarok 23 1.07.2020 Shuumatsu No Valkyrie - Record of Ragnarok 22 1.07.2020 Shuumatsu No Valkyrie - Record of Ragnarok 21 1.07.2020 Shuumatsu No Valkyrie - Record of Ragnarok 20 1.07.2020 Shuumatsu No Valkyrie - Record of Ragnarok 19 1.06.2020 Shuumatsu No Valkyrie - Record of Ragnarok 18 1.06.2020 Shuumatsu No Valkyrie - Record of Ragnarok 17 1.06.2020 Shuumatsu No Valkyrie - Record of Ragnarok 16 1.06.2020 Shuumatsu No Valkyrie - Record of Ragnarok 15 1.06.2020 Shuumatsu No Valkyrie - Record of Ragnarok 14 1.06.2020 Shuumatsu No Valkyrie - Record of Ragnarok 13 1.06.2020 Shuumatsu No Valkyrie - Record of Ragnarok 12.2 1.06.2020 Shuumatsu No Valkyrie - Record of Ragnarok 12 1.06.2020 Shuumatsu No Valkyrie - Record of Ragnarok 11 1.06.2020 Shuumatsu No Valkyrie - Record of Ragnarok 10 1.06.2020 Shuumatsu No Valkyrie - Record of Ragnarok 9 1.06.2020 Shuumatsu No Valkyrie - Record of Ragnarok 8 1.06.2020 Shuumatsu No Valkyrie - Record of Ragnarok 7 1.06.2020 Shuumatsu No Valkyrie - Record of Ragnarok 6 1.06.2020 Shuumatsu No Valkyrie - Record of Ragnarok 5 1.06.2020 Shuumatsu No Valkyrie - Record of Ragnarok 4 1.06.2020 Shuumatsu No Valkyrie - Record of Ragnarok 3 1.06.2020 Shuumatsu No Valkyrie - Record of Ragnarok 2.5 1.06.2020 Shuumatsu No Valkyrie - Record of Ragnarok 2 1.06.2020 Shuumatsu No Valkyrie - Record of Ragnarok 1.3 1.06.2020 Shuumatsu No Valkyrie - Record of Ragnarok 1.2 1.06.2020 Shuumatsu No Valkyrie - Record of Ragnarok 1.1 1.06.2020