Sidonia No Kishi

Tên khác: Cydonia No Kishi; Knights Of Cydonia; Knights Of Sidonia; Shidonia No Kishi; The Knight Of Cydonia;シドニアの騎士

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Anime , Comedy , Mecha .

Chương mới nhất: 76 - Đang tiến hànhHành ngàn năm trôi qua kể từ khi Gauna hủy diệt hệ mặt trời, thì gờ đây chúng lại xuất hiên và đe dọa sự tồn vong của nhân loại. Taniakze Nagate cùng vệ nhân Tsugumori đã phải mạo hiểm mạng sống để bảo vệ nhân loại. rồi câu chuyện sẽ đi về đâu….Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Sidonia No Kishi 76 12.10.2018 Sidonia No Kishi 75 12.10.2018 Sidonia No Kishi 74 12.10.2018 Sidonia No Kishi 73 8.10.2018 Sidonia No Kishi 72 8.10.2018 Sidonia No Kishi 71 8.10.2018 Sidonia No Kishi 70 28.09.2018 Sidonia No Kishi 69 24.09.2018 Sidonia No Kishi 68 21.09.2018 Sidonia No Kishi 67 16.09.2018 Sidonia No Kishi 66 14.09.2018 Sidonia No Kishi 65 14.09.2018 Sidonia No Kishi 64 14.09.2018 Sidonia No Kishi 63 3.09.2018 Sidonia No Kishi 62 3.09.2018 Sidonia No Kishi 61 28.08.2018 Sidonia No Kishi 60 28.08.2018 Sidonia No Kishi 59 28.08.2018 Sidonia No Kishi 58 28.08.2018 Sidonia No Kishi 57 28.08.2018 Sidonia No Kishi 56 28.08.2018 Sidonia No Kishi 55 28.08.2018 Sidonia No Kishi 54 28.08.2018 Sidonia No Kishi 53 28.08.2018 Sidonia No Kishi 52 30.07.2018 Sidonia No Kishi 51 24.06.2018 Sidonia No Kishi 50 30.07.2018 Sidonia No Kishi 48 17.06.2018 Sidonia No Kishi 47 hamtruyen.com 6.09.2015 Sidonia No Kishi 46 hamtruyen.com 26.08.2015 Sidonia No Kishi 45 hamtruyen.com 25.08.2015 Sidonia No Kishi 44 hamtruyen.com 18.08.2015 Sidonia No Kishi 43 hamtruyen.com 14.08.2015 Sidonia No Kishi 42 hamtruyen.com 7.08.2015 Sidonia No Kishi 41 hamtruyen.com 7.08.2015 Sidonia No Kishi 40 hamtruyen.com 23.07.2015 Sidonia No Kishi 39 hamtruyen.com 23.07.2015 Sidonia No Kishi 38 22.07.2015 Sidonia No Kishi 37 hamtruyen.com 13.07.2015 Sidonia No Kishi 36 hamtruyen.com 23.06.2015 Sidonia No Kishi 35 hamtruyen.com 17.06.2015 Sidonia No Kishi 34 hamtruyen.com 9.06.2015 Sidonia No Kishi 33 hamtruyen.com 31.05.2015 Sidonia No Kishi 32 hamtruyen.com 31.05.2015 Sidonia No Kishi 31 hamtruyen.com 30.05.2015 Sidonia No Kishi 30.5 hamtruyen.com 30.05.2015 Sidonia No Kishi 30 hamtruyen.com 30.05.2015 Sidonia No Kishi 29 hamtruyen.com 16.05.2015 Sidonia No Kishi 28 hamtruyen.com 16.05.2015 Sidonia No Kishi 27 Devil Slayer Team 21.02.2015 Sidonia No Kishi 26 Devil Slayer Team 20.02.2015 Sidonia No Kishi 25 Devil Slayer Team 18.02.2015 Sidonia No Kishi 24 Devil Slayer Team 25.01.2015 Sidonia No Kishi 23 Devil Slayer Team 23.01.2015 Sidonia No Kishi 22 Devil Slayer Team 3.11.2014 Sidonia No Kishi 21 Devil Slayer Team 1.11.2014 Sidonia No Kishi 20 Devil Slayer Team 31.10.2014 Sidonia No Kishi 19 Devil Slayer Team 21.10.2014 Sidonia No Kishi 18 Devil Slayer Team 17.10.2014 Sidonia No Kishi 17 Devil Slayer Team 12.10.2014 Sidonia No Kishi 16 Devil Slayer Team 12.10.2014 Sidonia No Kishi 15 Devil Slayer Team 4.10.2014 Sidonia No Kishi 14 Devil Slayer Team 4.10.2014 Sidonia No Kishi 13 Devil Slayer Team 4.10.2014 Sidonia No Kishi 12 Devil Slayer Team 4.10.2014 Sidonia No Kishi 11 Devil Slayer Team 4.10.2014 Sidonia No Kishi 10 Devil Slayer Team 4.10.2014 Sidonia No Kishi 9 Devil Slayer Team 4.10.2014 Sidonia No Kishi 8 Devil Slayer Team 4.10.2014 Sidonia No Kishi 7 Devil Slayer Team 4.10.2014 Sidonia No Kishi 6 Devil Slayer Team 4.10.2014 Sidonia No Kishi 5 Devil Slayer Team 4.10.2014 Sidonia No Kishi 4 Devil Slayer Team 4.10.2014 Sidonia No Kishi 3 Devil Slayer Team 4.10.2014 Sidonia No Kishi 2 Devil Slayer Team 4.10.2014 Sidonia No Kishi 1 Devil Slayer Team 4.10.2014