Silvery Crow

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Romance , Shounen .

Chương mới nhất: 25 - Hoàn thànhJohn Elegadine, một tên trộm chuyên nghiệp và cũng là một người rất thích cà ri. Đã đụng độ với Lu Larue, một nữ tặc chuyên mở khóa trong khi đi dạo tại khu chợ. Cả hai lên đường truy tìm hòn đá ma quỷ truyền thuyết, vật đã bị vỡ ra làm 13 mảnh nhỏ và phân tán khắp thế giới. Khi tập hợp đủ các mảnh, hòn đá ma quỷ sẽ ban cho người đó một điều ước…

 


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Silvery Crow 25 manga24h.com 12.10.2013 Silvery Crow 24 manga24h.com 12.10.2013 Silvery Crow 23 manga24h.com 12.10.2013 Silvery Crow 22 manga24h.com 12.10.2013 Silvery Crow 21 manga24h.com 12.10.2013 Silvery Crow 20 manga24h.com 12.10.2013 Silvery Crow 19 manga24h.com 12.10.2013 Silvery Crow 18 manga24h.com 12.10.2013 Silvery Crow 17 manga24h.com 12.10.2013 Silvery Crow 16 manga24h.com 12.10.2013 Silvery Crow 15 manga24h.com 12.10.2013 Silvery Crow 14 manga24h.com 12.10.2013 Silvery Crow 13 manga24h.com 12.10.2013 Silvery Crow 12 manga24h.com 12.10.2013 Silvery Crow 11 manga24h.com 12.10.2013 Silvery Crow 10 manga24h.com 12.10.2013 Silvery Crow 9 manga24h.com 12.10.2013 Silvery Crow 8 manga24h.com 12.10.2013 Silvery Crow 7 manga24h.com 12.10.2013 Silvery Crow 6 manga24h.com 12.10.2013 Silvery Crow 5 manga24h.com 12.10.2013 Silvery Crow 4 manga24h.com 12.10.2013 Silvery Crow 3 manga24h.com 12.10.2013 Silvery Crow 2 Josel 12.10.2013 Silvery Crow 1 Josel 12.10.2013