Skip Beat

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Anime , Comedy , Drama , Romance , Shoujo .

Chương mới nhất: 257 - Đang tiến hànhSkip Beat bắt đầu khi Kyouko Mogami cùng đi theo người bạn từ thời ấu thơ của mình Shou Fuwa tới Tokyo để giúp anh ta thực hiện ước mơ trở thành ca sĩ. Tại đây, Kyouko đã làm việc cực khổ để nuôi sống cả 2… Nhưng rồi sau khi Shou nổi tiếng, cô được biết là Shou đã đưa cô lên Tokyo chỉ để cô làm giúp việc cho anh ta. Quyết không chịu trận trong im lặng, với thái độ và hình ảnh mới, Kyouko đã xin vào làm ở công ty LME – công ty đối địch với công ty của Shou nhằm trở thành một diễn viên nổi tiếng để đánh bại Shou… Làm thế nào để Kyouko từ một cô bé quê mùa có thể trở thành một ngôi sao tỏa sáng? Kyouko sẽ cần phải vượt qua những khó khăn như thế nào? Các bạn hãy đón đọc Skip Beat để chứng kiến hình ảnh một Kyouko yếu đuối nhưng cũng rất mạnh mẽ tỏa sáng trên con đường cô đã chọn.
Skip Beat là một bộ Shoujo vô cùng lãng mạn và cũng rất hài hước, được nhiều độc giả cả Việt Nam và trên toàn thế giới ưa thích.

Tóm tắt Skip Beat chương mới nhất:

Skip Beat chương 210 – CORN được Kyouko hôn phớt, sống lại những hồi ức khi xưa và đã cười trở lại.

Skip Beat in EnglishTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Skip Beat 257 11.04.2018 Skip Beat 256 11.04.2018 Skip Beat 255 11.04.2018 Skip Beat 254 11.04.2018 Skip Beat 253 9.04.2018 Skip Beat 252 9.04.2018 Skip Beat 251 6.04.2018 Skip Beat 250 6.04.2018 Skip Beat 249 6.04.2018 Skip Beat 248 27.03.2018 Skip Beat 247 26.03.2018 Skip Beat 246 26.03.2018 Skip Beat 245 23.03.2017 Skip Beat 245 26.03.2018 Skip Beat 244 blogtruyen.com 23.01.2017 Skip Beat 243 4.01.2017 Skip Beat 242 3.01.2017 Skip Beat 241 3.01.2017 Skip Beat 240 31.12.2016 Skip Beat 239 30.12.2016 Skip Beat 238 27.12.2016 Skip Beat 237 26.12.2016 Skip Beat 236 24.12.2016 Skip Beat 235 23.12.2016 Skip Beat 234 22.12.2016 Skip Beat 233 22.12.2016 Skip Beat 232 25.11.2016 Skip Beat 231 25.11.2016 Skip Beat 230 25.11.2016 Skip Beat 229 25.11.2016 Skip Beat 228 25.11.2016 Skip Beat 227 25.11.2016 Skip Beat 226 25.11.2016 Skip Beat 225 25.11.2016 Skip Beat 224 25.11.2016 Skip Beat 223 25.02.2016 Skip Beat 222 25.02.2016 Skip Beat 221 25.02.2016 Skip Beat 220 25.02.2016 Skip Beat 219 25.02.2016 Skip Beat 218 25.02.2016 Skip Beat 217 Anglegroup 9.12.2014 Skip Beat 216 Anglegroup 9.12.2014 Skip Beat 215 Anglegroup 9.12.2014 Skip Beat 214 Anglegroup 9.12.2014 Skip Beat 213 Anonymous 9.12.2014 Skip Beat 212 Charming Angels Group 9.06.2014 Skip Beat 211 Charming Angels Group 30.05.2014 Skip Beat 210 Charming Angels Group 20.04.2014 Skip Beat 209 Charming Angels Group 15.03.2014 Skip Beat 208 Charming Angels Group 28.01.2014 Skip Beat 207 Charming Angels Group 28.12.2013 Skip Beat 206 xiS+MMK 4.12.2013 Skip Beat 205 xiS+MMK 24.10.2013 Skip Beat 204 xiS+MMK 12.10.2013 Skip Beat 203 xiS+MMK 12.10.2013 Skip Beat 202 xiS+MMK 12.10.2013 Skip Beat 201 xiS+MMK 12.10.2013 Skip Beat 200 xiS+MMK 12.10.2013 Skip Beat 199 xiS+MMK 12.10.2013 Skip Beat 198 xiS+MMK 12.10.2013 Skip Beat 197 xiS+MMK 12.10.2013 Skip Beat 196 xiS+MMK 12.10.2013 Skip Beat 195 xiS+MMK 12.10.2013 Skip Beat 194 xiS+MMK 12.10.2013 Skip Beat 193 xiS+MMK 12.10.2013 Skip Beat 192 xiS+MMK 12.10.2013 Skip Beat 191 xiS+MMK 12.10.2013 Skip Beat 190 xiS+MMK 12.10.2013 Skip Beat 189 xiS+MMK 12.10.2013 Skip Beat 188 Dandelion 12.10.2013 Skip Beat 187 Dandelion 12.10.2013 Skip Beat 186 xiS+MMK 12.10.2013 Skip Beat 185 xiS+MMK 12.10.2013 Skip Beat 184 xiS+MMK 12.10.2013 Skip Beat 183 xiS+MMK 12.10.2013 Skip Beat 182 xiS+MMK 12.10.2013 Skip Beat 181 xiS+MMK 12.10.2013 Skip Beat 180 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 179 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 178 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 177 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 176 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 175 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 174 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 173 13.11.2015 Skip Beat 172 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 171 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 170 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 169 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 168 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 167 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 166 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 165 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 164 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 163 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 162 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 161 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 160 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 159 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 158 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 157 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 156 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 155 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 154 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 153 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 152 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 151.5 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 151 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 150 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 149 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 148 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 147 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 146 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 145 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 144 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 143 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 142 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 141 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 140 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 139 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 138 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 137 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 136 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 135 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 134 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 133 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 132 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 131 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 130 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 129 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 128 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 127 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 126 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 125 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 124 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 123 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 122 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 121 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 120.5 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 120 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 119 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 118 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 117 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 116 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 115 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 114 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 113 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 112 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 111 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 110 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 109 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 108 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 107 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 106 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 105 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 104 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 103 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 102.5 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 102 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 101 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 100 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 99 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 98 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 97 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 96 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 95 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 94 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 93 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 92 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 91 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 90 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 89 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 88 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 87 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 86 Anglegroup 12.10.2013 Skip Beat 85 Anglegroup 12.10.2013