Slime Life

Tên khác: スライムライフ

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Fantasy , Psychological , Shounen , Slice of Life , Supernatural .

Chương mới nhất: 8 - Đang tiến hànhSlice of Life của 1 hắc phù thủy tsun và 1 con slime..? Đọc để biết chi tiết…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Slime Life 8 1.12.2018 Slime Life 7 15.11.2018 Slime Life 6 8.11.2018 Slime Life 5 31.10.2018 Slime Life 4 31.10.2018 Slime Life 3 31.10.2018 Slime Life 2 Nirei Team 5.10.2018 Slime Life 0.0 Nirei Team 27.09.2018 Slime Life 1 Nirei Team 27.09.2018 Slime Life 0.8 Nirei Team 27.09.2018 Slime Life 0.7 Nirei Team 27.09.2018 Slime Life 0.6 Nirei Team 27.09.2018 Slime Life 0.4 Nirei Team 27.09.2018 Slime Life 0.5 Nirei Team 27.09.2018 Slime Life 0.3 Nirei Team 27.09.2018 Slime Life 0.2 Nirei Team 27.09.2018 Slime Life 0.1 Nirei Team 27.09.2018