Sói Mang Con

Tên khác: Lone Wolf and Cub; Kozure Okami

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Adventure , Drama , Historical , Martial Arts .

Chương mới nhất: 142 - Đang tiến hànhLà một tác phẩm Jidaigeki Manga Nhật Bản của tác giả Koike Kazuo và họa sĩ Kojima Gōseki. Tác phẩm được đăng tải liên tục trên tạp chí Manga Action từ tháng 9 năm 1970 cho đến tháng 4 năm 1976. Tác phẩm Manga này sau đó trở nên nổi tiếng trong văn hóa đại chúng tại Nhật Bản rồi lan truyền ra hải ngoại.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Sói Mang Con 142 vagabondmanga.com 29.09.2014 Sói Mang Con 141 vagabondmanga.com 27.09.2014 Sói Mang Con 140 vagabondmanga.com 27.09.2014 Sói Mang Con 139 vagabondmanga.com 17.09.2014 Sói Mang Con 138 vagabondmanga.com 10.09.2014 Sói Mang Con 137 vagabondmanga.com 10.09.2014 Sói Mang Con 136 vagabondmanga.com 1.09.2014 Sói Mang Con 135 vagabondmanga.com 27.08.2014 Sói Mang Con 134 vagabondmanga.com 18.08.2014 Sói Mang Con 133 vagabondmanga.com 13.08.2014 Sói Mang Con 132 vagabondmanga.com 5.08.2014 Sói Mang Con 131 vagabondmanga.com 1.08.2014 Sói Mang Con 130 vagabondmanga.com 26.07.2014 Sói Mang Con 129 vagabondmanga.com 17.07.2014 Sói Mang Con 128 vagabondmanga.com 11.07.2014 Sói Mang Con 127 vagabondmanga.com 11.07.2014 Sói Mang Con 126 vagabondmanga.com 11.07.2014 Sói Mang Con 125 vagabondmanga.com 11.07.2014 Sói Mang Con 124 vagabondmanga.com 11.07.2014 Sói Mang Con 123 vagabondmanga.com 11.07.2014 Sói Mang Con 122 vagabondmanga.com 11.07.2014 Sói Mang Con 121 vagabondmanga.blogspot.com 20.05.2014 Sói Mang Con 120 vagabondmanga.blogspot.com 1.05.2014 Sói Mang Con 119 vagabondmanga.blogspot.com 1.05.2014 Sói Mang Con 118 vagabondmanga.blogspot.com 20.04.2014 Sói Mang Con 117 vagabondmanga.blogspot.com 10.04.2014 Sói Mang Con 116 vagabondmanga.blogspot.com 30.03.2014 Sói Mang Con 115 vagabondmanga.blogspot.com 23.03.2014 Sói Mang Con 114 vagabondmanga.blogspot.com 16.03.2014 Sói Mang Con 113 vagabondmanga.blogspot.com 11.03.2014 Sói Mang Con 112 vagabondmanga.blogspot.com 8.03.2014 Sói Mang Con 111 vagabondmanga.blogspot.com 8.03.2014 Sói Mang Con 110.2 vagabondmanga.blogspot.com 16.02.2014 Sói Mang Con 110 vagabondmanga.blogspot.com 14.02.2014 Sói Mang Con 109 vagabondmanga.blogspot.com 27.01.2014 Sói Mang Con 108 vagabondmanga.blogspot.com 20.01.2014 Sói Mang Con 107 vagabondmanga.blogspot.com 14.01.2014 Sói Mang Con 106 vagabondmanga.blogspot.com 1.01.2014 Sói Mang Con 105 vagabondmanga.blogspot.com 28.12.2013 Sói Mang Con 104 vagabondmanga.blogspot.com 16.12.2013 Sói Mang Con 103 vagabondmanga.blogspot.com 11.12.2013 Sói Mang Con 102 vagabondmanga.blogspot.com 3.12.2013 Sói Mang Con 101 vagabondmanga.blogspot.com 28.11.2013 Sói Mang Con 100 vagabondmanga.blogspot.com 28.11.2013 Sói Mang Con 99 vagabondmanga.blogspot.com 23.11.2013 Sói Mang Con 98 vagabondmanga.blogspot.com 17.11.2013 Sói Mang Con 97 vagabondmanga.blogspot.com 16.11.2013 Sói Mang Con 96 vagabondmanga.blogspot.com 6.11.2013 Sói Mang Con 95 vagabondmanga.blogspot.com 29.10.2013 Sói Mang Con 94 vagabondmanga.blogspot.com 26.10.2013 Sói Mang Con 92 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 91 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 90 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 89 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 88 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 87 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 86 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 85 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 84 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 83 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 82 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 81 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 80 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 79 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 78 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 77 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 76 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 75 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 74 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 73 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 72 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 71.2 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 71.1 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 70 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 69 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 68 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 67 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 66 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 65 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 64 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 63 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 62 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 61 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 60 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 59 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 58 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 57.2 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 57.1 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 56 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 55 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 54 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 53 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 52 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 51 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 50 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 49 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 48 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 47 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 46 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 45 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 44 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 43 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 42 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 41 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 40 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 39 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 38 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 37 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 36 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 35 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 34 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 33 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 32 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 31 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 30 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 29 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 28 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 27 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 26 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 25 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 24 vagabondmanga.blogspot.com 10.10.2013 Sói Mang Con 23 hamtruyen.com 10.10.2013 Sói Mang Con 22 hamtruyen.com 10.10.2013 Sói Mang Con 21 hamtruyen.com 10.10.2013 Sói Mang Con 20 hamtruyen.com 10.10.2013 Sói Mang Con 19 hamtruyen.com 10.10.2013 Sói Mang Con 18 hamtruyen.com 10.10.2013 Sói Mang Con 17 hamtruyen.com 10.10.2013 Sói Mang Con 16 hamtruyen.com 10.10.2013 Sói Mang Con 15 hamtruyen.com 10.10.2013 Sói Mang Con 14 hamtruyen.com 10.10.2013 Sói Mang Con 13 hamtruyen.com 10.10.2013 Sói Mang Con 12 hamtruyen.com 10.10.2013 Sói Mang Con 11 hamtruyen.com 10.10.2013 Sói Mang Con 10 hamtruyen.com 10.10.2013 Sói Mang Con 9 hamtruyen.com 10.10.2013 Sói Mang Con 8 hamtruyen.com 10.10.2013 Sói Mang Con 7 hamtruyen.com 10.10.2013 Sói Mang Con 6 hamtruyen.com 10.10.2013 Sói Mang Con 5 hamtruyen.com 10.10.2013 Sói Mang Con 4 hamtruyen.com 10.10.2013 Sói Mang Con 3 hamtruyen.com 10.10.2013 Sói Mang Con 2 hamtruyen.com 10.10.2013 Sói Mang Con 1 hamtruyen.com 10.10.2013