Solo Leveling

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhwa , Sci-fi .

Chương mới nhất: 41 - Đang tiến hànhTheo chân Sung JinWoo trên hành trình từ “thợ săn kém cỏi” đến “thợ săn hạng S mạnh nhất thế giới”.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Solo Leveling 40 16.01.2019 Solo Leveling 39 16.01.2019 Solo Leveling 38 16.01.2019 Solo Leveling 36 14.01.2019 Solo Leveling 35 14.01.2019 Solo Leveling 34 14.01.2019 Solo Leveling 33 12.01.2019 Solo Leveling 32 12.01.2019 Solo Leveling 31 12.01.2019 Solo Leveling 30 12.01.2019 Solo Leveling 29 12.01.2019 Solo Leveling 28 12.01.2019 Solo Leveling 27 26.12.2018 Solo Leveling 27 12.01.2019 Solo Leveling 26 26.12.2018 Solo Leveling 26 12.01.2019 Solo Leveling 25 26.12.2018 Solo Leveling 24 26.12.2018 Solo Leveling 23 26.12.2018 Solo Leveling 22 26.12.2018 Solo Leveling 21 26.12.2018 Solo Leveling 20 26.12.2018 Solo Leveling 19 26.12.2018 Solo Leveling 18 26.12.2018 Solo Leveling 17 26.12.2018 Solo Leveling 16 26.12.2018 Solo Leveling 15 26.12.2018 Solo Leveling 14 26.12.2018 Solo Leveling 13 26.12.2018 Solo Leveling 12 26.12.2018 Solo Leveling 11 26.12.2018 Solo Leveling 10 26.12.2018 Solo Leveling 9 26.12.2018 Solo Leveling 8 26.12.2018 Solo Leveling 7 26.12.2018 Solo Leveling 6 26.12.2018 Solo Leveling 5 26.12.2018 Solo Leveling 4 26.12.2018 Solo Leveling 3 26.12.2018 Solo Leveling 2 26.12.2018 Solo Leveling 1 26.12.2018 Solo Leveling 0 26.12.2018