Solo Leveling

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhwa , Sci-fi .

Chương mới nhất: 102 - Đang tiến hànhTheo chân Sung JinWoo trên hành trình từ “thợ săn kém cỏi” đến “thợ săn hạng S mạnh nhất thế giới”.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Solo Leveling 102 19.01.2020 Solo Leveling 101 11.01.2020 Solo Leveling 100 2.01.2020 Solo Leveling 99 27.12.2019 Solo Leveling 98 19.12.2019 Solo Leveling 97 12.12.2019 Solo Leveling 96 6.12.2019 Solo Leveling 95 30.11.2019 Solo Leveling 94 22.11.2019 Solo Leveling 93 15.11.2019 Solo Leveling 92 8.11.2019 Solo Leveling 91 31.10.2019 Solo Leveling 90 25.10.2019 Solo Leveling 89 18.10.2019 Solo Leveling 88 10.10.2019 Solo Leveling 87 5.10.2019 Solo Leveling 86 13.09.2019 Solo Leveling 85 23.08.2019 Solo Leveling 84 15.08.2019 Solo Leveling 83 10.08.2019 Solo Leveling 82 3.08.2019 Solo Leveling 81 26.07.2019 Solo Leveling 80 20.07.2019 Solo Leveling 79 13.07.2019 Solo Leveling 78 5.07.2019 Solo Leveling 77 28.06.2019 Solo Leveling 76 21.06.2019 Solo Leveling 75 14.06.2019 Solo Leveling 74 6.06.2019 Solo Leveling 73 1.06.2019 Solo Leveling 72 24.05.2019 Solo Leveling 71 18.05.2019 Solo Leveling 70 10.05.2019 Solo Leveling 69 16.06.2019 Solo Leveling 68 15.06.2019 Solo Leveling 67 15.06.2019 Solo Leveling 66 15.06.2019 Solo Leveling 65 15.06.2019 Solo Leveling 64 15.06.2019 Solo Leveling 63 15.06.2019 Solo Leveling 62 15.06.2019 Solo Leveling 61 15.06.2019 Solo Leveling 60 15.06.2019 Solo Leveling 59 15.06.2019 Solo Leveling 58 15.06.2019 Solo Leveling 57 15.06.2019 Solo Leveling 56 15.06.2019 Solo Leveling 55 15.06.2019 Solo Leveling 54 15.06.2019 Solo Leveling 53 15.06.2019 Solo Leveling 52 15.06.2019 Solo Leveling 51 15.06.2019 Solo Leveling 50 15.06.2019 Solo Leveling 49 15.06.2019 Solo Leveling 48 15.06.2019 Solo Leveling 47 30.01.2019 Solo Leveling 46 26.01.2019 Solo Leveling 45 26.01.2019 Solo Leveling 44 26.01.2019 Solo Leveling 43 26.01.2019 Solo Leveling 42 24.01.2019 Solo Leveling 41 24.01.2019 Solo Leveling 40 16.01.2019 Solo Leveling 39 16.01.2019 Solo Leveling 38 16.01.2019 Solo Leveling 37 10.04.2019 Solo Leveling 36 14.01.2019 Solo Leveling 35 14.01.2019 Solo Leveling 34 14.01.2019 Solo Leveling 33 12.01.2019 Solo Leveling 32 12.01.2019 Solo Leveling 31 15.06.2019 Solo Leveling 30 15.06.2019 Solo Leveling 29 15.06.2019 Solo Leveling 28 15.06.2019 Solo Leveling 27 15.06.2019 Solo Leveling 26 15.06.2019 Solo Leveling 25 15.06.2019 Solo Leveling 24 15.06.2019 Solo Leveling 23 15.06.2019 Solo Leveling 22 15.06.2019 Solo Leveling 21 15.06.2019 Solo Leveling 20 15.06.2019 Solo Leveling 19 15.06.2019 Solo Leveling 18 15.06.2019 Solo Leveling 17 15.06.2019 Solo Leveling 16 15.06.2019 Solo Leveling 15 15.06.2019 Solo Leveling 14 15.06.2019 Solo Leveling 13 15.06.2019 Solo Leveling 12 15.06.2019 Solo Leveling 11 15.06.2019 Solo Leveling 10 15.06.2019 Solo Leveling 9 15.06.2019 Solo Leveling 8 15.06.2019 Solo Leveling 7 15.06.2019 Solo Leveling 6 15.06.2019 Solo Leveling 5 15.06.2019 Solo Leveling 4 15.06.2019 Solo Leveling 3 15.06.2019 Solo Leveling 2 15.06.2019 Solo Leveling 1 15.06.2019 Solo Leveling 0 15.06.2019