Solo Leveling

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhwa , Sci-fi .

Chương mới nhất: 71 - Đang tiến hànhTheo chân Sung JinWoo trên hành trình từ “thợ săn kém cỏi” đến “thợ săn hạng S mạnh nhất thế giới”.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Solo Leveling 71 18.05.2019 Solo Leveling 70 10.05.2019 Solo Leveling 69 4.05.2019 Solo Leveling 68 26.04.2019 Solo Leveling 67 19.04.2019 Solo Leveling 66 15.04.2019 Solo Leveling 65 8.04.2019 Solo Leveling 64 29.03.2019 Solo Leveling 63 21.03.2019 Solo Leveling 62 18.03.2019 Solo Leveling 61 10.03.2019 Solo Leveling 60 9.03.2019 Solo Leveling 59 24.02.2019 Solo Leveling 58 24.02.2019 Solo Leveling 57 13.02.2019 Solo Leveling 56 10.04.2019 Solo Leveling 55 31.01.2019 Solo Leveling 54 30.01.2019 Solo Leveling 53 30.01.2019 Solo Leveling 52 30.01.2019 Solo Leveling 51 30.01.2019 Solo Leveling 50 30.01.2019 Solo Leveling 49 30.01.2019 Solo Leveling 48 30.01.2019 Solo Leveling 47 30.01.2019 Solo Leveling 46 26.01.2019 Solo Leveling 45 26.01.2019 Solo Leveling 44 26.01.2019 Solo Leveling 43 26.01.2019 Solo Leveling 42 24.01.2019 Solo Leveling 41 24.01.2019 Solo Leveling 40 16.01.2019 Solo Leveling 39 16.01.2019 Solo Leveling 38 16.01.2019 Solo Leveling 37 10.04.2019 Solo Leveling 36 14.01.2019 Solo Leveling 35 14.01.2019 Solo Leveling 34 14.01.2019 Solo Leveling 33 12.01.2019 Solo Leveling 32 12.01.2019 Solo Leveling 31 12.01.2019 Solo Leveling 30 12.01.2019 Solo Leveling 29 12.01.2019 Solo Leveling 28 12.01.2019 Solo Leveling 27 12.01.2019 Solo Leveling 26 12.01.2019 Solo Leveling 25 26.12.2018 Solo Leveling 24 26.12.2018 Solo Leveling 23 26.12.2018 Solo Leveling 22 26.12.2018 Solo Leveling 21 26.12.2018 Solo Leveling 20 26.12.2018 Solo Leveling 19 26.12.2018 Solo Leveling 18 26.12.2018 Solo Leveling 17 26.12.2018 Solo Leveling 16 26.12.2018 Solo Leveling 15 26.12.2018 Solo Leveling 14 26.12.2018 Solo Leveling 13 26.12.2018 Solo Leveling 12 26.12.2018 Solo Leveling 11 26.12.2018 Solo Leveling 10 26.12.2018 Solo Leveling 9 26.12.2018 Solo Leveling 8 26.12.2018 Solo Leveling 7 26.12.2018 Solo Leveling 6 26.12.2018 Solo Leveling 5 26.12.2018 Solo Leveling 4 26.12.2018 Solo Leveling 3 26.12.2018 Solo Leveling 2 26.12.2018 Solo Leveling 1 26.12.2018 Solo Leveling 0 26.12.2018