Sơn Hải Nghịch Chiến

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Supernatural .

Chương mới nhất: 129 - Đang tiến hànhSơn Hải Nghịch Chiến được phóng tác từ Sơn Hải Kinh, tác phẩm lớn của Khưu Phúc Long sau Thiết Tướng Tung Hoành. Sớm được Việt hóa tại Comicvn.net. Các bạn chú ý đón xem. “Sơn Hải Kinh” là cuốn kỳ thư từ thời xa xưa, truyền từ đời Chiến Quốc và được tổng hợp vào đầu đời nhà Hán, lưu truyền mãi đến nay, được công nhận là một bộ sách quý báu kỳ lạ. Trong sách ghi chép về những loại thần linh nhiều đến hơn 450 loại, mỗi mỗi đều hình dạng quái lạ, thần thông quảng đại. Ghi chép lại ước chừng có nhiều đến hơn 40 nước địa phương, 550 tòa núi, khoảng 100 nhân vật lịch sử. Đó là trứ tác được bảo tồn hiện còn tư liệu thần thoại cổ đại thật tối đa, có thể xem là kho báu của thần thoại Trung Quốc thời thượng cổ. Toàn bộ sách có 18 quyển, chia làm hai loại lớn là Sơn Kinh và Hải Kinh, ước có 31‟000 chữ. Nội dung có phạm vi liên quan rất là rộng rãi, bao hàm các phương diện nội dung cả địa lý, lịch sử, thực vật, động vật, khoáng sản, y dược, quỷ thần, tế thờ, bộ lạc thị tộc… Tác giả cuốn sách này theo nguyên đề cho rằng đó là vua Hạ Vũ, Bá Ích, thực tế thì đây chẳng phải là tác phẩm của riêng một người hay một thời nào, mà có thể là sáng tác của nhiều người vô danh. Niên đại của cuốn sách được hình thành này khoảng trước 4000 năm xưa, chép định trong khoảng thời gian 2000 – 2500 năm trước.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Sơn Hải Nghịch Chiến 129 19.05.2019 Sơn Hải Nghịch Chiến 128 12.05.2019 Sơn Hải Nghịch Chiến 127 12.05.2019 Sơn Hải Nghịch Chiến 126 26.04.2019 Sơn Hải Nghịch Chiến 125 19.04.2019 Sơn Hải Nghịch Chiến 124 14.04.2019 Sơn Hải Nghịch Chiến 123 14.04.2019 Sơn Hải Nghịch Chiến 122 31.03.2019 Sơn Hải Nghịch Chiến 121 31.03.2019 Sơn Hải Nghịch Chiến 120 17.03.2019 Sơn Hải Nghịch Chiến 119 17.03.2019 Sơn Hải Nghịch Chiến 118 17.03.2019 Sơn Hải Nghịch Chiến 117 17.03.2019 Sơn Hải Nghịch Chiến 116.2 18.02.2019 Sơn Hải Nghịch Chiến 116 15.02.2019 Sơn Hải Nghịch Chiến 116 truyentranhtuan.com 15.02.2019 Sơn Hải Nghịch Chiến 115 8.02.2019 Sơn Hải Nghịch Chiến 114 1.02.2019 Sơn Hải Nghịch Chiến 113 25.01.2019 Sơn Hải Nghịch Chiến 112 18.01.2019 Sơn Hải Nghịch Chiến 110 4.01.2019 Sơn Hải Nghịch Chiến 109 28.12.2018 Sơn Hải Nghịch Chiến 108 21.12.2018 Sơn Hải Nghịch Chiến 107 14.12.2018 Sơn Hải Nghịch Chiến 106 7.12.2018 Sơn Hải Nghịch Chiến 105 30.11.2018 Sơn Hải Nghịch Chiến 104 truyentranhtuan.com 23.11.2018 Sơn Hải Nghịch Chiến 103 16.11.2018 Sơn Hải Nghịch Chiến 102 9.11.2018 Sơn Hải Nghịch Chiến 101 2.11.2018 Sơn Hải Nghịch Chiến 100 26.10.2018 Sơn Hải Nghịch Chiến 99 19.10.2018 Sơn Hải Nghịch Chiến 98 12.10.2018 Sơn Hải Nghịch Chiến 97 30.09.2018 Sơn Hải Nghịch Chiến 96 28.09.2018 Sơn Hải Nghịch Chiến 95 21.09.2018 Sơn Hải Nghịch Chiến 94 14.09.2018 Sơn Hải Nghịch Chiến 92 31.08.2018 Sơn Hải Nghịch Chiến 87 27.07.2018 Sơn Hải Nghịch Chiến 86 20.07.2018 Sơn Hải Nghịch Chiến 85 13.07.2018 Sơn Hải Nghịch Chiến 84 6.07.2018 Sơn Hải Nghịch Chiến 83 truyentranhtuan.com 29.06.2018 Sơn Hải Nghịch Chiến 82 22.06.2018 Sơn Hải Nghịch Chiến 81 15.06.2018 Sơn Hải Nghịch Chiến 80 8.06.2018 Sơn Hải Nghịch Chiến 79 1.06.2018 Sơn Hải Nghịch Chiến 79 4.06.2018 Sơn Hải Nghịch Chiến 78 25.05.2018 Sơn Hải Nghịch Chiến 77 18.05.2018 Sơn Hải Nghịch Chiến 76 11.05.2018 Sơn Hải Nghịch Chiến 75 7.05.2018 Sơn Hải Nghịch Chiến 74 29.04.2018 Sơn Hải Nghịch Chiến 73 23.04.2018 Sơn Hải Nghịch Chiến 72 9.04.2018 Sơn Hải Nghịch Chiến 71 9.04.2018 Sơn Hải Nghịch Chiến 70 3.04.2018 Sơn Hải Nghịch Chiến 69 27.03.2018 Sơn Hải Nghịch Chiến 68 18.03.2018 Sơn Hải Nghịch Chiến 67 12.03.2018 Sơn Hải Nghịch Chiến 66 5.03.2018 Sơn Hải Nghịch Chiến 65 19.02.2018 Sơn Hải Nghịch Chiến 65 23.02.2018 Sơn Hải Nghịch Chiến 64 17.02.2018 Sơn Hải Nghịch Chiến 64 17.02.2018 Sơn Hải Nghịch Chiến 63 11.02.2018 Sơn Hải Nghịch Chiến 62 7.02.2018 Sơn Hải Nghịch Chiến 61 29.01.2018 Sơn Hải Nghịch Chiến 60 21.01.2018 Sơn Hải Nghịch Chiến 59 14.01.2018 Sơn Hải Nghịch Chiến 58 7.01.2018 Sơn Hải Nghịch Chiến 57 1.01.2018 Sơn Hải Nghịch Chiến 56 24.12.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 55 15.12.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 54 8.12.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 53 2.12.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 52.2 30.11.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 52 22.11.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 51 19.11.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 50.2 13.11.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 50 5.11.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 49.2 5.11.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 49 3.11.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 48.2 28.10.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 48 28.10.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 47.2 21.10.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 47 20.10.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 46.2 14.10.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 46 13.10.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 45.2 7.10.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 45 6.10.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 44.2 2.10.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 44 29.09.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 43.2 27.09.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 43 22.09.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 42 20.09.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 41 12.09.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 40.2 5.09.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 40 3.09.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 39.2 2.09.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 39 28.08.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 38.2 comicvn.net 23.08.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 38 20.08.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 37.2 16.08.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 37 11.08.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 36.5 6.08.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 36 4.08.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 35 28.07.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 34.5 comicvn.net 26.07.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 34 24.07.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 33.2 comicvn.net 16.07.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 33 comicvn.net 14.07.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 32.2 9.07.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 32 comicvn.net 7.07.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 31.5 comicvn.net 2.07.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 31 30.06.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 30.5 24.06.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 30 23.06.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 29.2 18.06.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 29 16.06.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 28.2 16.06.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 28 16.06.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 27.2 16.06.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 27 16.06.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 26.2 16.06.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 26 16.06.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 25.2 16.06.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 25 16.06.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 24.2 comicvn.net 13.05.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 24.1 comicvn.net 13.05.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 23.2 comicvn.net 13.05.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 23.1 comicvn.net 13.05.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 22.2 comicvn.net 13.05.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 22.1 comicvn.net 13.05.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 21.2 comicvn.net 13.05.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 21.1 comicvn.net 13.05.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 20.2 comicvn.net 13.05.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 20.1 comicvn.net 13.05.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 19 comicvn.net 13.05.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 18.2 comicvn.net 13.05.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 18.1 comicvn.net 13.05.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 17.2 comicvn.net 13.05.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 17.1 comicvn.net 13.05.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 16.2 comicvn.net 13.05.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 16.1 comicvn.net 13.05.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 15.2 comicvn.net 12.05.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 15.1 comicvn.net 12.05.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 14.2 comicvn.net 12.05.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 14.1 comicvn.net 12.05.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 13.2 comicvn.net 12.05.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 13.1 comicvn.net 12.05.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 12.2 comicvn.net 12.05.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 12.1 comicvn.net 12.05.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 11.2 comicvn.net 12.05.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 11.1 comicvn.net 12.05.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 10.2 comicvn.net 12.05.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 10.1 comicvn.net 12.05.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 9.2 comicvn.net 12.05.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 9.1 comicvn.net 12.05.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 8 comicvn.net 12.05.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 7.2 comicvn.net 12.05.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 7.1 comicvn.net 12.05.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 6 comicvn.net 12.05.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 5 comicvn.net 12.05.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 4 comicvn.net 12.05.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 3 comicvn.net 12.05.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 2.5 comicvn.net 12.05.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 2 comicvn.net 12.05.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 1.5 comicvn.net 12.05.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 1 comicvn.net 12.05.2017 Sơn Hải Nghịch Chiến 1 7.07.2017