Song Hùng Kỳ Hiệp

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Adventure , Manhua , Martial Arts , Supernatural .

Chương mới nhất: 277 - Đang tiến hànhMột người thông minh xuất thân từ Ác Nhân Cốc. Một cao thủ từ Di Hoa Cung là biểu tượng chánh đạo. Một chánh một tà, từng là tình thâm nghĩa trọng nhưng lại quyết chiến một sống một còn: Giang Tiểu Ngư và Hoa Vô Khuyết. Ai sẽ là người chiến thắng trong hai người…?

 Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Song Hùng Kỳ Hiệp 277 13.06.2018 Song Hùng Kỳ Hiệp 276 27.04.2018 Song Hùng Kỳ Hiệp 275 27.04.2018 Song Hùng Kỳ Hiệp 274.5 26.04.2018 Song Hùng Kỳ Hiệp 274 25.04.2018 Song Hùng Kỳ Hiệp 273.5 24.04.2018 Song Hùng Kỳ Hiệp 273 23.04.2018 Song Hùng Kỳ Hiệp 272.5 22.04.2018 Song Hùng Kỳ Hiệp 272 21.04.2018 Song Hùng Kỳ Hiệp 271.5 20.04.2018 Song Hùng Kỳ Hiệp 271 19.04.2018 Song Hùng Kỳ Hiệp 270.5 18.04.2018 Song Hùng Kỳ Hiệp 270 17.04.2018 Song Hùng Kỳ Hiệp 269.5 16.04.2018 Song Hùng Kỳ Hiệp 269 14.04.2018 Song Hùng Kỳ Hiệp 268.5 13.04.2018 Song Hùng Kỳ Hiệp 268 12.04.2018 Song Hùng Kỳ Hiệp 267.5 11.04.2018 Song Hùng Kỳ Hiệp 266.5 29.03.2018 Song Hùng Kỳ Hiệp 266 29.03.2018 Song Hùng Kỳ Hiệp 265.5 22.03.2018 Song Hùng Kỳ Hiệp 265 21.03.2018 Song Hùng Kỳ Hiệp 264.5 17.03.2018 Song Hùng Kỳ Hiệp 264 12.03.2018 Song Hùng Kỳ Hiệp 263.5 6.03.2018 Song Hùng Kỳ Hiệp 263 5.03.2018 Song Hùng Kỳ Hiệp 262 1.03.2018 Song Hùng Kỳ Hiệp 261 27.02.2018 Song Hùng Kỳ Hiệp 260 9.12.2017 Song Hùng Kỳ Hiệp 259 28.11.2017 Song Hùng Kỳ Hiệp 258 6.11.2017 Song Hùng Kỳ Hiệp 256 6.11.2017 Song Hùng Kỳ Hiệp 255 2.10.2017 Song Hùng Kỳ Hiệp 254 29.09.2017 Song Hùng Kỳ Hiệp 253 25.09.2017 Song Hùng Kỳ Hiệp 252 21.09.2017 Song Hùng Kỳ Hiệp 251 17.09.2017 Song Hùng Kỳ Hiệp 250 13.09.2017 Song Hùng Kỳ Hiệp 249 9.09.2017 Song Hùng Kỳ Hiệp 248 6.09.2017 Song Hùng Kỳ Hiệp 247 1.09.2017 Song Hùng Kỳ Hiệp 246 29.08.2017 Song Hùng Kỳ Hiệp 245 truyenhay24h.com 24.08.2017 Song Hùng Kỳ Hiệp 244 21.08.2017 Song Hùng Kỳ Hiệp 243 17.08.2017 Song Hùng Kỳ Hiệp 242 12.08.2017 Song Hùng Kỳ Hiệp 241 5.08.2017 Song Hùng Kỳ Hiệp 240 29.07.2017 Song Hùng Kỳ Hiệp 239 12.07.2017 Song Hùng Kỳ Hiệp 238 truyentranhtuan.com 8.07.2017 Song Hùng Kỳ Hiệp 237 19.06.2017 Song Hùng Kỳ Hiệp 236 9.06.2017 Song Hùng Kỳ Hiệp 235 25.05.2017 Song Hùng Kỳ Hiệp 234 truyenhay24h.com 13.05.2017 Song Hùng Kỳ Hiệp 233 8.05.2017 Song Hùng Kỳ Hiệp 232 2.05.2017 Song Hùng Kỳ Hiệp 231 26.04.2017 Song Hùng Kỳ Hiệp 230 24.04.2017 Song Hùng Kỳ Hiệp 229 17.04.2017 Song Hùng Kỳ Hiệp 228 17.04.2017 Song Hùng Kỳ Hiệp 227 10.04.2017 Song Hùng Kỳ Hiệp 226 6.04.2017 Song Hùng Kỳ Hiệp 225 truyenhay24h.com 31.03.2017 Song Hùng Kỳ Hiệp 224 truyenhay24h.com 24.03.2017 Song Hùng Kỳ Hiệp 223 22.03.2017 Song Hùng Kỳ Hiệp 221 13.03.2017 Song Hùng Kỳ Hiệp 220 truyenhay24h.com 6.03.2017 Song Hùng Kỳ Hiệp 219 4.03.2017 Song Hùng Kỳ Hiệp 218 25.02.2017 Song Hùng Kỳ Hiệp 217 25.02.2017 Song Hùng Kỳ Hiệp 216 15.02.2017 Song Hùng Kỳ Hiệp 215 13.02.2017 Song Hùng Kỳ Hiệp 214 truyenhay24h.com 2.02.2017 Song Hùng Kỳ Hiệp 213 truyenhay24h.com 2.02.2017 Song Hùng Kỳ Hiệp 212 27.01.2017 Song Hùng Kỳ Hiệp 211 27.01.2017 Song Hùng Kỳ Hiệp 210 21.01.2017 Song Hùng Kỳ Hiệp 209 21.01.2017 Song Hùng Kỳ Hiệp 208 21.01.2017 Song Hùng Kỳ Hiệp 207 21.01.2017 Song Hùng Kỳ Hiệp 206 5.01.2017 Song Hùng Kỳ Hiệp 205 5.01.2017 Song Hùng Kỳ Hiệp 204 5.01.2017 Song Hùng Kỳ Hiệp 203 17.09.2016 Song Hùng Kỳ Hiệp 202 15.09.2016 Song Hùng Kỳ Hiệp 201 13.09.2016 Song Hùng Kỳ Hiệp 200 13.09.2016 Song Hùng Kỳ Hiệp 199 28.08.2016 Song Hùng Kỳ Hiệp 198 27.08.2016 Song Hùng Kỳ Hiệp 197 26.08.2016 Song Hùng Kỳ Hiệp 196 25.08.2016 Song Hùng Kỳ Hiệp 195 24.08.2016 Song Hùng Kỳ Hiệp 194 23.08.2016 Song Hùng Kỳ Hiệp 193 22.08.2016 Song Hùng Kỳ Hiệp 192 20.08.2016 Song Hùng Kỳ Hiệp 191 11.08.2016 Song Hùng Kỳ Hiệp 190 8.08.2016 Song Hùng Kỳ Hiệp 189 6.08.2016 Song Hùng Kỳ Hiệp 188 4.08.2016 Song Hùng Kỳ Hiệp 187 4.08.2016 Song Hùng Kỳ Hiệp 186 30.07.2016 Song Hùng Kỳ Hiệp 185 29.07.2016 Song Hùng Kỳ Hiệp 184 29.07.2016 Song Hùng Kỳ Hiệp 183 29.07.2016 Song Hùng Kỳ Hiệp 182 24.06.2016 Song Hùng Kỳ Hiệp 181 hamtruyen.com 24.06.2016 Song Hùng Kỳ Hiệp 180 hamtruyen.com 18.02.2015 Song Hùng Kỳ Hiệp 179 hamtruyen.com 7.02.2015 Song Hùng Kỳ Hiệp 178 hamtruyen.com 2.02.2015 Song Hùng Kỳ Hiệp 177 hamtruyen.com 29.01.2015 Song Hùng Kỳ Hiệp 176 hamtruyen.com 28.01.2015 Song Hùng Kỳ Hiệp 175 hamtruyen.com 27.01.2015 Song Hùng Kỳ Hiệp 174 hamtruyen.com 26.01.2015 Song Hùng Kỳ Hiệp 173 hamtruyen.com 3.01.2015 Song Hùng Kỳ Hiệp 172 hamtruyen.com 30.12.2014 Song Hùng Kỳ Hiệp 171 hamtruyen.com 24.12.2014 Song Hùng Kỳ Hiệp 170 comicvn.net 25.11.2014 Song Hùng Kỳ Hiệp 169 hamtruyen.com 19.10.2014 Song Hùng Kỳ Hiệp 168 hamtruyen.com 4.10.2014 Song Hùng Kỳ Hiệp 167 hamtruyen.com 21.09.2014 Song Hùng Kỳ Hiệp 166 hamtruyen.com 14.09.2014 Song Hùng Kỳ Hiệp 165 hamtruyen.com 3.09.2014 Song Hùng Kỳ Hiệp 164 Amethyst Group 2.09.2014 Song Hùng Kỳ Hiệp 163 hamtruyen.com 1.09.2014 Song Hùng Kỳ Hiệp 162 hamtruyen.com 31.08.2014 Song Hùng Kỳ Hiệp 161 hamtruyen.com 21.08.2014 Song Hùng Kỳ Hiệp 160 hamtruyen.com 17.08.2014 Song Hùng Kỳ Hiệp 159 hamtruyen.com 15.08.2014 Song Hùng Kỳ Hiệp 158 comicvn.net 13.08.2014 Song Hùng Kỳ Hiệp 157 hamtruyen.com 2.08.2014 Song Hùng Kỳ Hiệp 156 hamtruyen.com 24.07.2014 Song Hùng Kỳ Hiệp 155 hamtruyen.com 17.07.2014 Song Hùng Kỳ Hiệp 154 hamtruyen.com 16.07.2014 Song Hùng Kỳ Hiệp 153 hamtruyen.com 11.07.2014 Song Hùng Kỳ Hiệp 152 hamtruyen.com 11.07.2014 Song Hùng Kỳ Hiệp 151 hamtruyen.com 11.07.2014 Song Hùng Kỳ Hiệp 150 hamtruyen.com 11.07.2014 Song Hùng Kỳ Hiệp 149 hamtruyen.com 11.07.2014 Song Hùng Kỳ Hiệp 148 hamtruyen.com 11.07.2014 Song Hùng Kỳ Hiệp 147 hamtruyen.com 11.07.2014 Song Hùng Kỳ Hiệp 146 hamtruyen.com 11.07.2014 Song Hùng Kỳ Hiệp 145 hamtruyen.com 26.04.2014 Song Hùng Kỳ Hiệp 144 hamtruyen.com 22.04.2014 Song Hùng Kỳ Hiệp 143 hamtruyen.com 18.04.2014 Song Hùng Kỳ Hiệp 142 hamtruyen.com 11.04.2014 Song Hùng Kỳ Hiệp 141 hamtruyen.com 6.04.2014 Song Hùng Kỳ Hiệp 140 hamtruyen.com 4.04.2014 Song Hùng Kỳ Hiệp 139 hamtruyen.com 30.03.2014 Song Hùng Kỳ Hiệp 138 hamtruyen.com 25.03.2014 Song Hùng Kỳ Hiệp 137 hamtruyen.com 20.03.2014 Song Hùng Kỳ Hiệp 136 hamtruyen.com 17.03.2014 Song Hùng Kỳ Hiệp 135 hamtruyen.com 13.03.2014 Song Hùng Kỳ Hiệp 134 hamtruyen.com 7.03.2014 Song Hùng Kỳ Hiệp 133 hamtruyen.com 2.03.2014 Song Hùng Kỳ Hiệp 132 hamtruyen.com 24.02.2014 Song Hùng Kỳ Hiệp 131 hamtruyen.com 19.02.2014 Song Hùng Kỳ Hiệp 130 hamtruyen.com 18.02.2014 Song Hùng Kỳ Hiệp 129 hamtruyen.com 13.02.2014 Song Hùng Kỳ Hiệp 128 hamtruyen.com 13.02.2014 Song Hùng Kỳ Hiệp 127 hamtruyen.com 27.01.2014 Song Hùng Kỳ Hiệp 126 hamtruyen.com 25.01.2014 Song Hùng Kỳ Hiệp 125 hamtruyen.com 25.01.2014 Song Hùng Kỳ Hiệp 124 hamtruyen.com 25.01.2014 Song Hùng Kỳ Hiệp 123 hamtruyen.com 7.01.2014 Song Hùng Kỳ Hiệp 122 comicvn-truyenhay24h 3.01.2014 Song Hùng Kỳ Hiệp 121 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 120 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 119 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 118 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 117 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 116 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 115 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 114 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 113 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 112 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 111 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 110 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 109 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 108 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 107 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 106 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 105 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 104 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 103 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 102 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 101 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 100 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 99 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 98 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 97 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 96 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 95 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 94 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 93 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 92 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 91 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 90 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 89 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 88 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 87 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 86 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 85 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 84 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 83 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 82 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 81 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 80 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 79 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 78 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 77 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 76 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 75 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 74 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 73 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 72 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 71 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 70 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 69 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 68 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 67 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 66 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 65 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 64 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 63 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 62 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 61 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 60 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 59 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 58 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 57 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 56 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 55 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 54 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 53 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 52 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 51 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 50 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 49 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 48 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 47 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 46 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 45 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 44 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 43 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 42 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 41 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 40 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 39 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 38 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 37 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 36 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 35 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 34 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 33 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 32 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 31 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 30 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 29 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 28 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 27 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 26 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 25 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 24 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 23 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 22 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 21 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 20 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 19 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 18 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 17 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 16 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 15 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 14 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 13 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 12 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 11 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 10 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 9 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 8 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 7 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 6 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 5 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 4 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 3 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 2 hamtruyen.com 11.10.2013 Song Hùng Kỳ Hiệp 1 hamtruyen.com 11.10.2013