Sora no Otoshimono

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Comedy , Ecchi , Fantasy , Harem , Romance , Sci-fi , Shounen .

Chương mới nhất: 77.1 - Đang tiến hànhSakurai Tomoki là một học sinh bình thường với phương châm sống “bình thường là tốt nhất”. Nếu có điều gì đó bất bình thường ở cậu, thì đó chính là việc cậu thường mơ về một thiên thần mà cậu không thể nhớ rõ mặt, và mỗi khi tỉnh dậy từ những giấc mơ đó, cậu luôn khóc. Cậu cố gắng coi đó chỉ là một giấc mơ… nhưng rồi một ngày, từ trên trời bỗng rơi xuống một thiên thần trước mặt cậu…

 


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Sora no Otoshimono 77.1 MTO 6.03.2014 Sora no Otoshimono 77 MTO 14.02.2014 Sora no Otoshimono 71 BHH_FC 12.10.2013 Sora no Otoshimono 70 BHH_FC 12.10.2013 Sora no Otoshimono 69 BHH_FC 12.10.2013 Sora no Otoshimono 68 BHH_FC 12.10.2013 Sora no Otoshimono 67 BHH_FC 12.10.2013 Sora no Otoshimono 66 BHH_FC 12.10.2013 Sora no Otoshimono 66 MTO 12.10.2013 Sora no Otoshimono 65 BHH_FC 12.10.2013 Sora no Otoshimono 64 BHH_FC 12.10.2013 Sora no Otoshimono 63 BHH_FC 12.10.2013 Sora no Otoshimono 62 BHH_FC 12.10.2013 Sora no Otoshimono 61 BHH_FC 12.10.2013 Sora no Otoshimono 60 BHH_FC 12.10.2013 Sora no Otoshimono 59 BHH_FC 12.10.2013 Sora no Otoshimono 58 BHH_FC 12.10.2013 Sora no Otoshimono 57 BHH_FC 12.10.2013 Sora no Otoshimono 56 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 55 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 54 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 53.5 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 53 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 52 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 51 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 50 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 49 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 48 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 47 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 46 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 45 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 44 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 43 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 42 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 41 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 40 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 39 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 38 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 37 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 36 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 35 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 34 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 33 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 32 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 31.8 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 31.7 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 31.6 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 31 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 30.6 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 30.5 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 30 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 29 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 28 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 27 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 26 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 25 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 24 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 23 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 22.6 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 22.5 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 22 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 21 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 20 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 19 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 18 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 17 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 16 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 15.5 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 15 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 14 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 13 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 12 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 11 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 10 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 9 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 8.5 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 8 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 7 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 6 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 5 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 4.5 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 4 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 3 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 2 OFA Group 12.10.2013 Sora no Otoshimono 1 OFA Group 12.10.2013