Soul Cartel

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 212 - Tạm ngừngKhởi đầu của một loạt các cuộc phiêu lưu viễn tưởng đầy thử thách của một cậu bé chấp nhận giao ước với quỷ dữ. Shi-Hoon, một cậu bé sinh ra trong một gia đình pháp sư, tình cờ gặp Mephistopheles – ác quỷ trong trận chiến giữa con người và ác quỷ từ ngàn xưa. Menphistopheles đang trên đường tìm kiếm kỳ phùng địch thủ – con người Faust – người chiến thắng trong trận chiến ấy, vì Menphistopheles không chấp nhận mình đã thua. Shi-Hoon bị Menphisto ép làm bạn của mình dù cậu bé lại thấy đau khổ hơn là vui. Cuộc phiêu lưu của Shi-Hoon bắt đầu…

 Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Soul Cartel 212 23.07.2019 Soul Cartel 210 10.05.2019 Soul Cartel 209 4.05.2019 Soul Cartel 208 29.04.2019 Soul Cartel 207 27.04.2019 Soul Cartel 206 26.04.2019 Soul Cartel 205 24.04.2019 Soul Cartel 204 22.04.2019 Soul Cartel 203 19.04.2019 Soul Cartel 202 14.04.2019 Soul Cartel 201 13.04.2019 Soul Cartel 200 10.04.2019 Soul Cartel 199 6.04.2019 Soul Cartel 198 3.04.2019 Soul Cartel 197 31.03.2019 Soul Cartel 196 29.03.2019 Soul Cartel 195 27.03.2019 Soul Cartel 194 25.10.2017 Soul Cartel 193 24.10.2017 Soul Cartel 192 18.10.2017 Soul Cartel 191 16.10.2017 Soul Cartel 190 13.10.2017 Soul Cartel 189 10.10.2017 Soul Cartel 188 6.10.2017 Soul Cartel 187 6.10.2017 Soul Cartel 186 5.10.2017 Soul Cartel 185 3.10.2017 Soul Cartel 184 3.10.2017 Soul Cartel 183 2.10.2017 Soul Cartel 182 30.09.2017 Soul Cartel 181 28.09.2017 Soul Cartel 180 27.09.2017 Soul Cartel 179 26.09.2017 Soul Cartel 178 25.09.2017 Soul Cartel 177 24.09.2017 Soul Cartel 176 23.09.2017 Soul Cartel 175 22.09.2017 Soul Cartel 174 22.09.2017 Soul Cartel 173 20.09.2017 Soul Cartel 172 19.09.2017 Soul Cartel 171 17.09.2017 Soul Cartel 170 17.09.2017 Soul Cartel 169 16.09.2017 Soul Cartel 168 15.09.2017 Soul Cartel 167 13.09.2017 Soul Cartel 166 11.09.2017 Soul Cartel 165 10.09.2017 Soul Cartel 164 9.09.2017 Soul Cartel 163 8.09.2017 Soul Cartel 162 7.09.2017 Soul Cartel 161 6.09.2017 Soul Cartel 160 5.09.2017 Soul Cartel 159 4.09.2017 Soul Cartel 158 4.09.2017 Soul Cartel 157 4.09.2017 Soul Cartel 156 31.08.2017 Soul Cartel 155 31.08.2017 Soul Cartel 154 30.08.2017 Soul Cartel 153 28.08.2017 Soul Cartel 152 26.08.2017 Soul Cartel 151 25.08.2017 Soul Cartel 150 23.08.2017 Soul Cartel 149 23.08.2017 Soul Cartel 148 22.08.2017 Soul Cartel 147 20.08.2017 Soul Cartel 146 19.08.2017 Soul Cartel 144 17.08.2017 Soul Cartel 143 17.08.2017 Soul Cartel 142 16.08.2017 Soul Cartel 141 15.08.2017 Soul Cartel 140 14.08.2017 Soul Cartel 139 13.08.2017 Soul Cartel 138 12.08.2017 Soul Cartel 137 11.08.2017 Soul Cartel 136 10.08.2017 Soul Cartel 135 9.08.2017 Soul Cartel 134 8.08.2017 Soul Cartel 134 8.08.2017 Soul Cartel 133 7.08.2017 Soul Cartel 132 6.08.2017 Soul Cartel 130 4.08.2017 Soul Cartel 129 3.08.2017 Soul Cartel 128 2.08.2017 Soul Cartel 127 1.08.2017 Soul Cartel 126 31.07.2017 Soul Cartel 125 30.07.2017 Soul Cartel 124 29.07.2017 Soul Cartel 123 28.07.2017 Soul Cartel 122 27.07.2017 Soul Cartel 121 27.07.2017 Soul Cartel 119 25.07.2017 Soul Cartel 118 25.07.2017 Soul Cartel 117 24.07.2017 Soul Cartel 114 22.07.2017 Soul Cartel 113 22.07.2017 Soul Cartel 112 21.07.2017 Soul Cartel 111 20.07.2017 Soul Cartel 110 20.07.2017 Soul Cartel 109 19.07.2017 Soul Cartel 108 18.07.2017 Soul Cartel 107 18.07.2017 Soul Cartel 106 17.07.2017 Soul Cartel 105 16.07.2017 Soul Cartel 104 16.07.2017 Soul Cartel 103 16.07.2017 Soul Cartel 102 16.07.2017 Soul Cartel 101 16.07.2017 Soul Cartel 100 15.07.2017 Soul Cartel 99 15.07.2017 Soul Cartel 98 15.07.2017 Soul Cartel 97 14.07.2017 Soul Cartel 96 14.07.2017 Soul Cartel 95 13.07.2017 Soul Cartel 94 13.07.2017 Soul Cartel 93 13.07.2017 Soul Cartel 92 12.07.2017 Soul Cartel 91 11.07.2017 Soul Cartel 90 10.07.2017 Soul Cartel 89 9.07.2017 Soul Cartel 88 9.07.2017 Soul Cartel 87 9.07.2017 Soul Cartel 86 9.07.2017 Soul Cartel 85 27.11.2016 Soul Cartel 84 19.10.2016 Soul Cartel 83 8.10.2016 Soul Cartel 82 23.09.2016 Soul Cartel 81 23.09.2016 Soul Cartel 80 18.09.2016 Soul Cartel 79 10.09.2016 Soul Cartel 78 10.09.2016 Soul Cartel 77 4.09.2016 Soul Cartel 76 1.09.2016 Soul Cartel 75 27.08.2016 Soul Cartel 74 24.08.2016 Soul Cartel 73 16.08.2016 Soul Cartel 72 12.08.2016 Soul Cartel 71 29.07.2016 Soul Cartel 70 29.07.2016 Soul Cartel 69 20.11.2015 Soul Cartel 68 25.10.2015 Soul Cartel 67 25.10.2015 Soul Cartel 66 16.09.2015 Soul Cartel 65 9.09.2015 Soul Cartel 64 8.09.2015 Soul Cartel 63 29.08.2015 Soul Cartel 62 29.08.2015 Soul Cartel 61 24.08.2015 Soul Cartel 60 24.08.2015 Soul Cartel 59 18.08.2015 Soul Cartel 58 18.08.2015 Soul Cartel 57 18.08.2015 Soul Cartel 56 18.08.2015 Soul Cartel 55 18.08.2015 Soul Cartel 54 18.08.2015 Soul Cartel 53 18.08.2015 Soul Cartel 52 18.08.2015 Soul Cartel 51 18.08.2015 Soul Cartel 50 18.08.2015 Soul Cartel 49 18.08.2015 Soul Cartel 48 18.08.2015 Soul Cartel 47 18.08.2015 Soul Cartel 46 18.08.2015 Soul Cartel 45 18.08.2015 Soul Cartel 44 18.08.2015 Soul Cartel 43 18.08.2015 Soul Cartel 42 18.08.2015 Soul Cartel 41 18.08.2015 Soul Cartel 40 18.08.2015 Soul Cartel 39 18.08.2015 Soul Cartel 38 18.08.2015 Soul Cartel 37 18.08.2015 Soul Cartel 36 18.08.2015 Soul Cartel 35 18.08.2015 Soul Cartel 34 18.08.2015 Soul Cartel 33 18.08.2015 Soul Cartel 32 18.08.2015 Soul Cartel 31 18.08.2015 Soul Cartel 30 18.08.2015 Soul Cartel 29 18.08.2015 Soul Cartel 28 18.08.2015 Soul Cartel 27 18.08.2015 Soul Cartel 26 18.08.2015 Soul Cartel 25 18.08.2015 Soul Cartel 24 18.08.2015 Soul Cartel 23 18.08.2015 Soul Cartel 22 18.08.2015 Soul Cartel 21 18.08.2015 Soul Cartel 20 18.08.2015 Soul Cartel 19 18.08.2015 Soul Cartel 18 18.08.2015 Soul Cartel 17 18.08.2015 Soul Cartel 16 18.08.2015 Soul Cartel 15 18.08.2015 Soul Cartel 14 18.08.2015 Soul Cartel 13 18.08.2015 Soul Cartel 12 18.08.2015 Soul Cartel 11 18.08.2015 Soul Cartel 10 18.08.2015 Soul Cartel 9 18.08.2015 Soul Cartel 8 18.08.2015 Soul Cartel 7 18.08.2015 Soul Cartel 6 18.08.2015 Soul Cartel 5 18.08.2015 Soul Cartel 4 18.08.2015 Soul Cartel 3 18.08.2015 Soul Cartel 2 18.08.2015 Soul Cartel 1 18.08.2015 Soul Cartel 18.08.2015