Spirit Migration

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Drama , Fantasy , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 26 - Đang tiến hànhMột “tinh linh” “linh hồn” “thần thánh” hay gì đó chui từ đâu ra không rõ, mất hết kí ức, không xác định được giới tính, không biết dạng sinh vật gì, có thể nhập vào và điều khiển sinh vật có “lỗ đen”. Lần lượt “tinh linh” đó giúp đỡ hết người này đến người kia trong dungeon và gặp rất rất là nhiều girl moe … emo
Nguồn : Bab BoTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Spirit Migration 26 LHmanga.com 13.05.2017 Spirit Migration 25 LHmanga.com 19.04.2017 Spirit Migration 24 LHmanga.com 19.04.2017 Spirit Migration 23 LHmanga.com 19.04.2017 Spirit Migration 22 28.12.2016 Spirit Migration 21 28.12.2016 Spirit Migration 20 28.12.2016 Spirit Migration 19 28.12.2016 Spirit Migration 18 28.12.2016 Spirit Migration 17 28.12.2016 Spirit Migration 16 28.12.2016 Spirit Migration 15 28.12.2016 Spirit Migration 14 23.06.2016 Spirit Migration 13 7.05.2016 Spirit Migration 12 7.05.2016 Spirit Migration 11 26.02.2016 Spirit Migration 10 16.12.2015 Spirit Migration 9 16.12.2015 Spirit Migration 8 16.12.2015 Spirit Migration 7 16.12.2015 Spirit Migration 6 16.12.2015 Spirit Migration 5 16.12.2015 Spirit Migration 4 16.12.2015 Spirit Migration 3 16.12.2015 Spirit Migration 2 16.12.2015 Spirit Migration 1 16.12.2015