Strobe Edge

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Drama , Romance , School Life , Shoujo , Slice of Life .

Chương mới nhất: 36.7 - Hoàn thànhCâu chuyện tình cảm xoay quanh Ninako, một nữ sinh trung học bình thường và Ren, hotboy của trường nơi cô đang học.

 


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Strobe Edge 36.7 HIPPY 12.10.2013 Strobe Edge 36.6 HIPPY 12.10.2013 Strobe Edge 36.5 HIPPY 12.10.2013 Strobe Edge 36 HIPPY 12.10.2013 Strobe Edge 35 HIPPY 12.10.2013 Strobe Edge 34 HIPPY 12.10.2013 Strobe Edge 33 HIPPY 12.10.2013 Strobe Edge 32 HIPPY 12.10.2013 Strobe Edge 31 HIPPY 12.10.2013 Strobe Edge 30 HIPPY 12.10.2013 Strobe Edge 29 HIPPY 12.10.2013 Strobe Edge 28 HIPPY 12.10.2013 Strobe Edge 27 HIPPY 12.10.2013 Strobe Edge 26.5 HIPPY 12.10.2013 Strobe Edge 26 HIPPY 12.10.2013 Strobe Edge 25 HIPPY 12.10.2013 Strobe Edge 24 HIPPY 12.10.2013 Strobe Edge 23 HIPPY 12.10.2013 Strobe Edge 22 HIPPY 12.10.2013 Strobe Edge 21 HIPPY 12.10.2013 Strobe Edge 20 HIPPY 12.10.2013 Strobe Edge 19.5 HIPPY 12.10.2013 Strobe Edge 19 HIPPY 12.10.2013 Strobe Edge 18 HIPPY 12.10.2013 Strobe Edge 17 HIPPY 12.10.2013 Strobe Edge 16 HIPPY 12.10.2013 Strobe Edge 15 HIPPY 12.10.2013 Strobe Edge 14 HIPPY 12.10.2013 Strobe Edge 13 HIPPY 12.10.2013 Strobe Edge 12 HIPPY 12.10.2013 Strobe Edge 11 HIPPY 12.10.2013 Strobe Edge 10 HIPPY 12.10.2013 Strobe Edge 9 HIPPY 12.10.2013 Strobe Edge 8 HIPPY 12.10.2013 Strobe Edge 7.5 HIPPY 12.10.2013 Strobe Edge 7 HIPPY 12.10.2013 Strobe Edge 6 HIPPY 12.10.2013 Strobe Edge 5 HIPPY 12.10.2013 Strobe Edge 4 HIPPY 12.10.2013 Strobe Edge 3 HIPPY 12.10.2013 Strobe Edge 2 HIPPY 12.10.2013 Strobe Edge 1 HIPPY 12.10.2013