Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhwa .

Chương mới nhất: 78 - Đang tiến hànhĐại phù thủy Lucas Traumen – người mạnh nhất thế giới. Trong một lần đi tiêu diệt quái vật đã khiến thần nổi giận và phạm tội khinh thường Chúa, anh ta bị phong ấn trong địa ngục suốt 4000 năm. Đến khi tỉnh lại thì anh ta đã nhập vào thân xác của Frey Blake – thanh niên yếu nhất thế giới vừa tự sát, và bắt đầu hành trình khôi phục lại sức mạnh để diệt thần.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 78 7.04.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 77 31.03.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 75 17.03.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 74 10.03.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 73 5.03.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 72 27.02.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 71 17.02.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 70 12.02.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 69 4.02.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 68 27.01.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 67 19.01.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 66 13.01.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 65 9.01.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 64 1.01.2021 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 63 27.12.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 62 17.12.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 60 1.12.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 59 24.11.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 58 18.11.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 57 11.11.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 56 3.11.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 55 28.10.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 54 21.10.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 53 15.10.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 52 11.10.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 51 9.10.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 50 5.10.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 49 1.10.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 48 1.10.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 47 23.09.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 46 16.09.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 45 10.09.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 44 5.09.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 43 29.08.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 42 20.08.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 41 20.08.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 40 5.08.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 39 28.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 38 27.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 37 27.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 36 27.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 35 27.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 34 27.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 33 27.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 32 27.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 31 27.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 30 27.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 29 27.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 28 27.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 27 27.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 26 27.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 25 27.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 24 27.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 23 27.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 22 27.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 21 27.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 20 26.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 19 26.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 18 26.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 17 26.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 16 26.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 15 26.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 14 26.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 13 26.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 12 26.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 11 26.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 10 26.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 9 26.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 8 26.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 7 26.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 6 26.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 5 26.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 4 26.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 3 26.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 2 26.07.2020 Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm 1 26.07.2020