Sun-ken Rock

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Comedy , Manhwa , Martial Arts , Romance .

Chương mới nhất: 114 - Đang tiến hànhTruyện kể về Ken – một chàng trai Nhật Bản yêu một cô gái Hàn Quốc tên Yumin. Vì tiếng gọi của tình yêu, anh đã theo cô sang Hàn và muốn trở thành cảnh sát như Yumin. Nhưng Ken đã bị cuốn vào vòng xoáy của xã hội đen với hành trình tranh giành địa bàn vô cùng khốc liệt… Máu – Nước mắt – Niềm tin vào chính nghĩa… là những gì bạn sẽ tìm thấy khi đọc Sun-Ken Rock.

 Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Sun-ken Rock 114 Deathplace Team 13.10.2013 Sun-ken Rock 113 Deathplace Team 13.10.2013 Sun-ken Rock 112 Deathplace Team 13.10.2013 Sun-ken Rock 111 Deathplace Team 13.10.2013 Sun-ken Rock 110 Deathplace Team 13.10.2013 Sun-ken Rock 109 Deathplace Team 13.10.2013 Sun-ken Rock 108 Deathplace Team 13.10.2013 Sun-ken Rock 107 Deathplace Team 13.10.2013 Sun-ken Rock 106 Deathplace Team 13.10.2013 Sun-ken Rock 105 Deathplace Team 13.10.2013 Sun-ken Rock 104 Deathplace Team 13.10.2013 Sun-ken Rock 103 Deathplace Team 13.10.2013 Sun-ken Rock 102 Deathplace Team 13.10.2013 Sun-ken Rock 101 Deathplace Team 13.10.2013 Sun-ken Rock 100 Deathplace Team 13.10.2013 Sun-ken Rock 99 Deathplace Team 13.10.2013 Sun-ken Rock 98 Deathplace Team 13.10.2013 Sun-ken Rock 97 Deathplace Team 13.10.2013 Sun-ken Rock 96 Deathplace Team 13.10.2013 Sun-ken Rock 95 Deathplace Team 13.10.2013 Sun-ken Rock 94 Deathplace Team 13.10.2013 Sun-ken Rock 93 Deathplace Team 13.10.2013 Sun-ken Rock 92 Deathplace Team 13.10.2013 Sun-ken Rock 91 Deathplace Team 13.10.2013 Sun-ken Rock 90 hamtruyen.com 13.10.2013 Sun-ken Rock 89 hamtruyen.com 13.10.2013 Sun-ken Rock 88 hamtruyen.com 13.10.2013 Sun-ken Rock 87 hamtruyen.com 13.10.2013 Sun-ken Rock 86 hamtruyen.com 13.10.2013 Sun-ken Rock 85.6 hamtruyen.com 13.10.2013 Sun-ken Rock 85.5 hamtruyen.com 13.10.2013 Sun-ken Rock 85 hamtruyen.com 13.10.2013 Sun-ken Rock 84 hamtruyen.com 13.10.2013 Sun-ken Rock 83 hamtruyen.com 13.10.2013 Sun-ken Rock 82 hamtruyen.com 13.10.2013 Sun-ken Rock 81 hamtruyen.com 13.10.2013 Sun-ken Rock 80 hamtruyen.com 13.10.2013 Sun-ken Rock 79 hamtruyen.com 13.10.2013 Sun-ken Rock 78 hamtruyen.com 13.10.2013 Sun-ken Rock 77 hamtruyen.com 13.10.2013 Sun-ken Rock 76 hamtruyen.com 13.10.2013 Sun-ken Rock 75 hamtruyen.com 13.10.2013 Sun-ken Rock 74 hamtruyen.com 13.10.2013 Sun-ken Rock 73 hamtruyen.com 13.10.2013 Sun-ken Rock 72 hamtruyen.com 13.10.2013 Sun-ken Rock 71 hamtruyen.com 13.10.2013 Sun-ken Rock 70 hamtruyen.com 13.10.2013 Sun-ken Rock 69 hamtruyen.com 13.10.2013 Sun-ken Rock 68 hamtruyen.com 13.10.2013 Sun-ken Rock 67 hamtruyen.com 13.10.2013 Sun-ken Rock 66 hamtruyen.com 13.10.2013 Sun-ken Rock 65 hamtruyen.com 13.10.2013 Sun-ken Rock 64 hamtruyen.com 13.10.2013 Sun-ken Rock 63 hamtruyen.com 13.10.2013 Sun-ken Rock 62 hamtruyen.com 13.10.2013 Sun-ken Rock 61 hamtruyen.com 13.10.2013 Sun-ken Rock 60 hamtruyen.com 13.10.2013 Sun-ken Rock 59 hamtruyen.com 13.10.2013 Sun-ken Rock 58.5 hamtruyen.com 13.10.2013 Sun-ken Rock 58 hamtruyen.com 13.10.2013 Sun-ken Rock 57 hamtruyen.com 13.10.2013 Sun-ken Rock 56 hamtruyen.com 13.10.2013 Sun-ken Rock 55 hamtruyen.com 13.10.2013 Sun-ken Rock 54 hamtruyen.com 13.10.2013 Sun-ken Rock 53 hamtruyen.com 13.10.2013 Sun-ken Rock 52 hamtruyen.com 13.10.2013 Sun-ken Rock 51 hamtruyen.com 13.10.2013 Sun-ken Rock 50 hamtruyen.com 13.10.2013 Sun-ken Rock 49 hamtruyen.com 13.10.2013 Sun-ken Rock 48 hamtruyen.com 13.10.2013 Sun-ken Rock 47 hamtruyen.com 13.10.2013 Sun-ken Rock 46 hamtruyen.com 13.10.2013 Sun-ken Rock 45 hamtruyen.com 13.10.2013 Sun-ken Rock 44 hamtruyen.com 13.10.2013 Sun-ken Rock 43 hamtruyen.com 13.10.2013 Sun-ken Rock 42.3 hamtruyen.com 13.10.2013 Sun-ken Rock 42.2 hamtruyen.com 13.10.2013 Sun-ken Rock 42.1 hamtruyen.com 13.10.2013 Sun-ken Rock 41 hamtruyen.com 12.10.2013 Sun-ken Rock 40 hamtruyen.com 12.10.2013 Sun-ken Rock 39 hamtruyen.com 12.10.2013 Sun-ken Rock 38 hamtruyen.com 12.10.2013 Sun-ken Rock 37 hamtruyen.com 12.10.2013 Sun-ken Rock 36 hamtruyen.com 12.10.2013 Sun-ken Rock 35 hamtruyen.com 12.10.2013 Sun-ken Rock 34 hamtruyen.com 12.10.2013 Sun-ken Rock 33 hamtruyen.com 12.10.2013 Sun-ken Rock 32 hamtruyen.com 12.10.2013 Sun-ken Rock 31 hamtruyen.com 12.10.2013 Sun-ken Rock 30 hamtruyen.com 12.10.2013 Sun-ken Rock 29 hamtruyen.com 12.10.2013 Sun-ken Rock 28 hamtruyen.com 12.10.2013 Sun-ken Rock 27 hamtruyen.com 12.10.2013 Sun-ken Rock 26 hamtruyen.com 12.10.2013 Sun-ken Rock 25 hamtruyen.com 12.10.2013 Sun-ken Rock 24 hamtruyen.com 12.10.2013 Sun-ken Rock 23 hamtruyen.com 12.10.2013 Sun-ken Rock 22 hamtruyen.com 12.10.2013 Sun-ken Rock 21 hamtruyen.com 12.10.2013 Sun-ken Rock 20 hamtruyen.com 12.10.2013 Sun-ken Rock 19 hamtruyen.com 12.10.2013 Sun-ken Rock 18 hamtruyen.com 12.10.2013 Sun-ken Rock 17 hamtruyen.com 12.10.2013 Sun-ken Rock 16 hamtruyen.com 12.10.2013 Sun-ken Rock 15 hamtruyen.com 12.10.2013 Sun-ken Rock 14 hamtruyen.com 12.10.2013 Sun-ken Rock 13 hamtruyen.com 12.10.2013 Sun-ken Rock 12 hamtruyen.com 12.10.2013 Sun-ken Rock 11 hamtruyen.com 12.10.2013 Sun-ken Rock 10 hamtruyen.com 12.10.2013 Sun-ken Rock 9 hamtruyen.com 12.10.2013 Sun-ken Rock 8 hamtruyen.com 12.10.2013 Sun-ken Rock 7 hamtruyen.com 12.10.2013 Sun-ken Rock 6 hamtruyen.com 12.10.2013 Sun-ken Rock 5 hamtruyen.com 12.10.2013 Sun-ken Rock 4 hamtruyen.com 12.10.2013 Sun-ken Rock 3 hamtruyen.com 12.10.2013 Sun-ken Rock 2 hamtruyen.com 12.10.2013 Sun-ken Rock 1 hamtruyen.com 12.10.2013