Superman: Distant Fire

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Drama , Fantasy , Mecha , Sci-fi , Supernatural .

Chương mới nhất: 1 - Đang tiến hànhDistant Fire — một bộ truyện sâu lắng đúng nghĩa. Những giá trị nghệ thuật của một phẩm chất đạo đức ở siêu anh hùng, ở góc tối nghiệt ngã và chân thật của một con người khi họ bị tước đi những quyền năng đã từng sở hữu. Bộ truyện còn là một hồi chuông đầy tha thiết gióng lên nhằm cảnh tỉnh mọi người có một cái nhìn đầy chi tiết hơn cho vấn đề môi trường đang xảy ra.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Superman: Distant Fire 1 Comvel 10.03.2020