Suzuka

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Anime , Drama , Ecchi , Harem , Romance , School Life , Shounen , Slice of Life .

Chương mới nhất: 166.6 - Hoàn thànhAkitsuki Yamato, một học sinh 15 tuổi, cậu ta chuyển đến Tokyo để học phổ thông. Và cậu ta ở trong một nhà tắm công cộng do người dì của cậu quản lý! Cuộc sống đang yên bình thì giờ đây trở thành “thiên đàng và địa ngục” tại nhà tắm công cộng này. Một chàng trai giữa vô vàn mĩ nhân?! Điều gì sẽ xảy ra thì… có trời biết, đất không biết.

 


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Suzuka 166.6 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 166.5 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 166 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 165 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 164 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 163 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 162 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 161 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 160 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 159 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 158 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 157 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 156 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 155 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 155 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 154 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 154 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 153 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 153 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 152 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 152 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 151 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 151 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 150 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 150 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 149 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 149 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 148 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 148 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 147 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 147 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 146 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 146 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 145 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 145 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 144 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 144 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 143 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 143 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 142 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 142 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 141 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 141 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 140 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 140 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 139 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 139 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 138 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 138 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 137 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 137 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 136 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 136 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 135 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 135 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 134 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 134 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 133 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 133 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 132 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 132 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 131 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 131 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 130 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 130 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 129 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 129 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 128 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 128 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 127 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 127 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 126 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 126 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 125 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 125 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 124 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 124 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 123 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 123 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 122 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 122 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 121 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 121 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 120 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 120 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 119 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 119 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 118 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 118 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 117 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 117 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 116 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 115 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 114 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 113 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 112 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 111 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 110 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 109 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 108 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 107 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 106 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 105 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 104 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 103 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 102 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 101 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 100 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 99 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 98 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 97 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 96 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 95 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 94 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 93 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 92 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 91 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 90 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 89 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 88 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 87 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 86 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 85 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 84 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 83 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 82 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 81 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 80 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 79 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 78 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 77 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 76 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 75 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 74 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 73 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 72 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 71 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 70 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 69 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 68 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 67 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 66 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 65 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 64 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 63 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 62 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 61 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 60 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 59 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 58 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 57 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 56 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 55 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 54 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 53 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 52 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 51 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 50 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 49 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 48 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 47 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 46 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 45 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 44 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 43 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 42 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 41 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 40 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 39 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 38 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 37 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 36 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 35 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 34 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 33 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 32 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 31 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 30 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 29 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 28 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 27 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 26 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 25 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 24 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 23 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 22 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 21 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 20 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 19 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 18 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 17 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 16 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 15 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 14 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 13 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 12 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 11 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 10 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 9 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 8 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 7 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 6 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 5 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 4 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 3 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 2 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 1 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 0 V-Sky 13.10.2013 Suzuka 0 V-Sky 13.10.2013
  1. Hay tks nhóm dịch <3