Sword Art Online: Progressive

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Adventure , Fantasy , Mystery , Romance , Sci-fi , Shounen .

Chương mới nhất: 42 - Đang tiến hànhKhông thể thoát khỏi nơi này cho tới khi phá đảo game; game over đồng nghĩa với “cái chết” theo đúng nghĩa của nó. Không hề biết đến điều này, 10000 người đăng nhập vào “Sword Art Online”, game thế hệ mới của loại game MMO, vén tấm màn của cuộc tử chiến. Đây là bản Reboot của arc SAO, bắt đầu từ 1, 2 ngày trước khi hạ được Boss tầng 1Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Sword Art Online: Progressive 42 19.04.2019 Sword Art Online: Progressive 41 15.04.2019 Sword Art Online: Progressive 40 16.02.2019 Sword Art Online: Progressive 39 16.02.2019 Sword Art Online: Progressive 38 16.11.2018 Sword Art Online: Progressive 37 22.08.2018 Sword Art Online: Progressive 36 16.03.2018 Sword Art Online: Progressive 35 8.03.2018 Sword Art Online: Progressive 34 Legend Team 11.02.2018 Sword Art Online: Progressive 33.5 2.02.2018 Sword Art Online: Progressive 33 16.11.2017 Sword Art Online: Progressive 32 15.10.2017 Sword Art Online: Progressive 31 16.08.2017 Sword Art Online: Progressive 30 T.K Team 12.07.2017 Sword Art Online: Progressive 29 T.K Team 13.05.2017 Sword Art Online: Progressive 28 T.K Team 13.05.2017 Sword Art Online: Progressive 27 1.02.2017 Sword Art Online: Progressive 26 21.01.2017 Sword Art Online: Progressive 25 21.01.2017 Sword Art Online: Progressive 24 26.11.2016 Sword Art Online: Progressive 23 16.10.2016 Sword Art Online: Progressive 22 25.09.2016 Sword Art Online: Progressive 21 7.08.2016 Sword Art Online: Progressive 20 30.06.2016 Sword Art Online: Progressive 19.2 24.06.2016 Sword Art Online: Progressive 19 24.06.2016 Sword Art Online: Progressive 18 10.06.2016 Sword Art Online: Progressive 17 7.06.2016 Sword Art Online: Progressive 16.5 4.05.2016 Sword Art Online: Progressive 16 4.05.2016 Sword Art Online: Progressive 15 4.05.2016 Sword Art Online: Progressive 14 4.05.2016 Sword Art Online: Progressive 13 4.05.2016 Sword Art Online: Progressive 12 4.05.2016 Sword Art Online: Progressive 11 4.05.2016 Sword Art Online: Progressive 10.5 4.05.2016 Sword Art Online: Progressive 10 4.05.2016 Sword Art Online: Progressive 9 4.05.2016 Sword Art Online: Progressive 8 4.05.2016 Sword Art Online: Progressive 7 4.05.2016 Sword Art Online: Progressive 6.5 4.05.2016 Sword Art Online: Progressive 6 4.05.2016 Sword Art Online: Progressive 5 4.05.2016 Sword Art Online: Progressive 4 4.05.2016 Sword Art Online: Progressive 3 4.05.2016 Sword Art Online: Progressive 2 4.05.2016 Sword Art Online: Progressive 1 4.05.2016