Ta Có Một Bộ Hỗn Độn Kinh

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , ecchi , Fantasy , Manhua , Martial Arts .

Chương mới nhất: 14 - Đang tiến hànhMột quyển tuyệt thế bảo điển “HỖN ĐỘN KINH” bị tưởng nhầm thành thực đơn, một siêu thần bếp từ đó mà sinh, chạy khắp thượng võ đại lục, cuồn cuộn võ lâm, chư ma thần phật, đều đến quỳ gối trước tạp đề của bổn đầu bếp đi.