Ta Là Đại Thần Tiên

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Supernatural .

Chương mới nhất: 40 - Đang tiến hànhThần đồng tên giang mới có bảy tuổi sinh trưởng quá nhanh nên bị đoản mệnh, vì là khôi phục cuộc sống bình thường, mang theo ký ức trong cơ thể một vị đại thần tiên xông vào Tiên giới, từ đây đi tới trở thành bá chủ Tiên giới mở ra con đường truyền kỳ…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Ta Là Đại Thần Tiên 40 6.01.2019 Ta Là Đại Thần Tiên 39 6.01.2019 Ta Là Đại Thần Tiên 38 6.01.2019 Ta Là Đại Thần Tiên 37 6.01.2019 Ta Là Đại Thần Tiên 36 6.01.2019 Ta Là Đại Thần Tiên 35 6.01.2019 Ta Là Đại Thần Tiên 34 6.01.2019 Ta Là Đại Thần Tiên 33 6.01.2019 Ta Là Đại Thần Tiên 32 6.01.2019 Ta Là Đại Thần Tiên 31 6.01.2019 Ta Là Đại Thần Tiên 30 6.01.2019 Ta Là Đại Thần Tiên 29 6.01.2019 Ta Là Đại Thần Tiên 28 6.01.2019 Ta Là Đại Thần Tiên 27 6.01.2019 Ta Là Đại Thần Tiên 26 6.01.2019 Ta Là Đại Thần Tiên 25 6.01.2019 Ta Là Đại Thần Tiên 24 6.01.2019 Ta Là Đại Thần Tiên 23 6.01.2019 Ta Là Đại Thần Tiên 22 6.01.2019 Ta Là Đại Thần Tiên 21 6.01.2019 Ta Là Đại Thần Tiên 20 6.01.2019 Ta Là Đại Thần Tiên 19 6.01.2019 Ta Là Đại Thần Tiên 18 6.01.2019 Ta Là Đại Thần Tiên 17 6.01.2019 Ta Là Đại Thần Tiên 16 6.01.2019 Ta Là Đại Thần Tiên 15 6.01.2019 Ta Là Đại Thần Tiên 14 6.01.2019 Ta Là Đại Thần Tiên 13 6.01.2019 Ta Là Đại Thần Tiên 12 6.01.2019 Ta Là Đại Thần Tiên 11 6.01.2019 Ta Là Đại Thần Tiên 10 4.01.2019 Ta Là Đại Thần Tiên 9 4.01.2019 Ta Là Đại Thần Tiên 8 4.01.2019 Ta Là Đại Thần Tiên 7 4.01.2019 Ta Là Đại Thần Tiên 6 4.01.2019 Ta Là Đại Thần Tiên 5 4.01.2019 Ta Là Đại Thần Tiên 4 4.01.2019 Ta Là Đại Thần Tiên 3 4.01.2019 Ta Là Đại Thần Tiên 2 4.01.2019 Ta Là Đại Thần Tiên 1 4.01.2019 Ta Là Đại Thần Tiên 0 4.01.2019