Tà Thần

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Fantasy , Manhua , Martial Arts , Supernatural .

Chương mới nhất: 20 - Tạm ngừngNăm xưa, ta xuất đạo không lâu, người trong giang hồ đều gọi ta bằng một ngoại hiệu. Lúc đầu, ta không hiểu tại sao người đời gọi ta như vậy, có lẽ là do tên ta “Thiếu Tà” có chữ “Tà”. Sau này ta mới biết, thì ra không đơn giản như ta nghĩ… Võ lâm theo “qui luật” một trăm năm hơn thì sẽ xảy ra một trận “Diệt Tuyệt Hạo Kiếp”. Mỗi trận hạo kiếp do một cao thủ tuyệt ác dẫn phát. Tà ác cao thủ, được các kẻ yếu sợ hãi, gọi là “Tà Thần

 Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Tà Thần 20 comicvn.net 4.10.2013 Tà Thần 19 comicvn.net 4.10.2013 Tà Thần 18 comicvn.net 4.10.2013 Tà Thần 17 comicvn.net 4.10.2013 Tà Thần 16 comicvn.net 4.10.2013 Tà Thần 15 comicvn.net 4.10.2013 Tà Thần 14 comicvn.net 4.10.2013 Tà Thần 13 comicvn.net 4.10.2013 Tà Thần 12 comicvn.net 4.10.2013 Tà Thần 11 comicvn.net 4.10.2013 Tà Thần 10 comicvn.net 4.10.2013 Tà Thần 9 comicvn.net 4.10.2013 Tà Thần 8 comicvn.net 4.10.2013 Tà Thần 7 comicvn.net 4.10.2013 Tà Thần 6 comicvn.net 4.10.2013 Tà Thần 5 comicvn.net 4.10.2013 Tà Thần 4 comicvn.net 4.10.2013 Tà Thần 3 comicvn.net 4.10.2013 Tà Thần 2 comicvn.net 4.10.2013 Tà Thần 1 comicvn.net 4.10.2013