Tadashii Kodomo no Tsukurikata!

Tên khác: How to make the right future; Tadashii Kodomo no Tsukuri kata!; Tadashii Kodomo no Tsukuri-kata!; The proper way to grow perfect children

Tác giả: .

Thể loại: Comedy , Romance , School Life , Sci-fi , Shounen , Supernatural .

Chương mới nhất: 24 - Đang tiến hànhBằng mọi cách cậu phải xếp hình với cô bạn thân nối khố và tránh xa 1 dàn Moe girl khác đang sẳn sàng chầu chực lao vào , nếu không trong tương lại, trái đất sẽ diệt vong. Đó chính là sứ mạng và trọng trách của cậu…

Trang chủ của bọn mình :  https://www.facebook.com/DevilSlayerTeam vào đây để cập nhật thông tin và các chap truyện mới nhất của bọn mình nhá ^…^Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 60 LHmanga.com 31.03.2017 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 59 LHmanga.com 31.03.2017 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 58 29.01.2017 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 57 10.01.2017 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 56 26.12.2016 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 55 24.12.2016 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 54 2.12.2016 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 53 29.11.2016 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 52 LHmanga.com 23.11.2016 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 51 LHmanga.com 23.11.2016 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 50 20.10.2016 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 49 LHmanga.com 14.10.2016 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 48 LHmanga.com 14.10.2016 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 47 LHmanga.com 14.10.2016 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 46 LHmanga.com 4.01.2016 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 45 LHmanga.com 4.01.2016 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 44 LHmanga.com 21.12.2015 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 43 LHmanga.com 21.12.2015 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 42 6.12.2015 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 41 6.12.2015 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 40 18.10.2015 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 39 21.09.2015 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 38 21.09.2015 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 37 21.09.2015 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 36 21.09.2015 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 35 21.09.2015 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 34 22.05.2015 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 34 21.09.2015 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 33 22.05.2015 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 32 22.05.2015 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 31 22.05.2015 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 30 22.05.2015 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 29 22.05.2015 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 28 22.05.2015 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 27 22.05.2015 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 26 22.05.2015 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 25 22.05.2015 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 24 22.05.2015 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 24 8.10.2017 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 23 22.05.2015 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 22 22.05.2015 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 21 22.05.2015 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 20 22.05.2015 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 19 22.05.2015 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 18 22.05.2015 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 17 22.05.2015 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 16 22.05.2015 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 15 22.05.2015 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 14 22.05.2015 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 13 22.05.2015 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 12 22.05.2015 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 11 22.05.2015 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 10 22.05.2015 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 9 22.05.2015 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 8 22.05.2015 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 7 22.05.2015 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 6 22.05.2015 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 5 22.05.2015 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 4 22.05.2015 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 3 22.05.2015 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 2 22.05.2015 Tadashii Kodomo no Tsukurikata! 1 22.05.2015