Tái Thiết Hầm Ngục

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhwa , Supernatural .

Chương mới nhất: 85 - Đang tiến hànhMột tháng trước, không hiểu vì lý do gì mà main lại được triệu hồi đến thế giới gọi là “hầm ngục” (có rất nhiều người cũng bị triệu hồi giống main). Nhưng mỗi một con người được triệu hồi, họ đều có một kỹ năng đặc biệt riêng. Nhưng riêng main lại có một kỹ năng mang tên Fuho (xây dựng) được cho là phế vật. Cho đến một ngày main bị bọn họ bỏ lại phía sau, rơi xuống một cái bẫy mà tỉ lệ dẫm trúng là 0,1%, bất cứ ai cũng tưởng là main chết rồi. Và main cũng được hệ thống xác nhận là người chơi đã chết, nhưng không một ai ngờ là….. ~Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Tái Thiết Hầm Ngục 85 29.08.2021 Tái Thiết Hầm Ngục 84 26.08.2021 Tái Thiết Hầm Ngục 83 25.08.2021 Tái Thiết Hầm Ngục 82 21.05.2021 Tái Thiết Hầm Ngục 81 11.05.2021 Tái Thiết Hầm Ngục 80 9.05.2021 Tái Thiết Hầm Ngục 79 29.04.2021 Tái Thiết Hầm Ngục 78 20.04.2021 Tái Thiết Hầm Ngục 77 15.04.2021 Tái Thiết Hầm Ngục 76 15.04.2021 Tái Thiết Hầm Ngục 75 15.04.2021 Tái Thiết Hầm Ngục 74 3.04.2021 Tái Thiết Hầm Ngục 73 3.04.2021 Tái Thiết Hầm Ngục 72 2.04.2021 Tái Thiết Hầm Ngục 71 2.04.2021 Tái Thiết Hầm Ngục 70 2.04.2021 Tái Thiết Hầm Ngục 69 20.02.2021 Tái Thiết Hầm Ngục 68 19.02.2021 Tái Thiết Hầm Ngục 67 2.02.2021 Tái Thiết Hầm Ngục 66 truyentranhtuan.com 19.01.2021 Tái Thiết Hầm Ngục 65 13.01.2021 Tái Thiết Hầm Ngục 64 6.01.2021 Tái Thiết Hầm Ngục 63 30.12.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 62 24.12.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 61 17.12.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 60 10.12.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 59 10.12.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 58 26.11.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 57 26.11.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 56 26.11.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 55 26.11.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 54 26.11.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 53 26.11.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 52 26.11.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 51 26.11.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 47 25.11.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 46 25.11.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 45 25.11.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 44 25.11.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 43 25.11.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 42 25.11.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 41 25.11.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 40 20.11.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 39 20.11.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 38 20.11.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 37 20.11.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 36 20.11.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 35 20.11.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 34 20.11.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 33 20.11.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 32 20.11.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 31 20.11.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 30 20.11.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 29 20.11.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 28 20.11.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 27 20.11.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 26 20.11.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 25 18.11.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 24 18.11.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 23 18.11.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 22 18.11.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 21 18.11.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 20 14.11.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 19 14.11.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 18 14.11.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 17 14.11.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 16 14.11.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 15 14.11.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 14 14.11.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 13 14.11.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 12 14.11.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 11 14.11.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 10 5.11.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 9 5.11.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 8 5.11.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 7 5.11.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 6 5.11.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 5 5.11.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 4 5.11.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 3 5.11.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 2 5.11.2020 Tái Thiết Hầm Ngục 1 5.11.2020