Takarakuji de 40-oku Atattandakedo Isekai ni Ijuu Suru

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Comedy , Fantasy , Shounen .

Chương mới nhất: 24 - Đang tiến hànhCâu chuyện của một thanh niên may mắn trúng 4 tỷ yên, qua thế giới khác như đi chợ và cuộc hành trình cứu người với số tiền đó của cậu ta.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Takarakuji de 40-oku Atattandakedo Isekai ni Ijuu Suru 24 19.11.2019 Takarakuji de 40-oku Atattandakedo Isekai ni Ijuu Suru 23 19.11.2019 Takarakuji de 40-oku Atattandakedo Isekai ni Ijuu Suru 22 19.11.2019 Takarakuji de 40-oku Atattandakedo Isekai ni Ijuu Suru 21 19.11.2019 Takarakuji de 40-oku Atattandakedo Isekai ni Ijuu Suru 20.5 19.11.2019 Takarakuji de 40-oku Atattandakedo Isekai ni Ijuu Suru 20 19.11.2019 Takarakuji de 40-oku Atattandakedo Isekai ni Ijuu Suru 19 19.11.2019 Takarakuji de 40-oku Atattandakedo Isekai ni Ijuu Suru 18.5 19.11.2019 Takarakuji de 40-oku Atattandakedo Isekai ni Ijuu Suru 18 19.11.2019 Takarakuji de 40-oku Atattandakedo Isekai ni Ijuu Suru 17 19.11.2019 Takarakuji de 40-oku Atattandakedo Isekai ni Ijuu Suru 16 19.11.2019 Takarakuji de 40-oku Atattandakedo Isekai ni Ijuu Suru 15 19.11.2019 Takarakuji de 40-oku Atattandakedo Isekai ni Ijuu Suru 14 19.11.2019 Takarakuji de 40-oku Atattandakedo Isekai ni Ijuu Suru 13 19.11.2019 Takarakuji de 40-oku Atattandakedo Isekai ni Ijuu Suru 12 19.11.2019 Takarakuji de 40-oku Atattandakedo Isekai ni Ijuu Suru 11 19.11.2019 Takarakuji de 40-oku Atattandakedo Isekai ni Ijuu Suru 9 16.11.2019 Takarakuji de 40-oku Atattandakedo Isekai ni Ijuu Suru 8 16.11.2019 Takarakuji de 40-oku Atattandakedo Isekai ni Ijuu Suru 7 16.11.2019 Takarakuji de 40-oku Atattandakedo Isekai ni Ijuu Suru 6 16.11.2019 Takarakuji de 40-oku Atattandakedo Isekai ni Ijuu Suru 5 16.11.2019 Takarakuji de 40-oku Atattandakedo Isekai ni Ijuu Suru 4 16.11.2019 Takarakuji de 40-oku Atattandakedo Isekai ni Ijuu Suru 3 16.11.2019 Takarakuji de 40-oku Atattandakedo Isekai ni Ijuu Suru 2 16.11.2019 Takarakuji de 40-oku Atattandakedo Isekai ni Ijuu Suru 1 16.11.2019