Tales for a sleepless night

Tên khác: Cổ tích nửa đêm

Tác giả:

Thể loại: Horror , Mystery , School Life , Shoujo , Supernatural , Tragedy .

Chương mới nhất: 9 - Hoàn thành9 oneshot của 9 tác giả khác nhau. Mỗi chap là một câu chuyện thể loại horror khác nhau nhưng không đáng sợ lắm.

Nhóm dịch: HORROR FC