Tầm Tần Ký

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Historical , Manhua , Martial Arts , Supernatural .

Chương mới nhất: 162 - Đang tiến hànhTầm Tần Ký xoay quanh nhân vật có tên Hạng Thiếu Long vốn là đội trưởng của một lực lượng đặc biệt của Trung Quốc trong thế kỷ 21. Trong 1 thí nghiệm khoa học anh đã được đưa về thời chiến quốc, tại đây anh bắt đầu sống một cuộc sống mới như thực cũng như mơ và bắt đầu với những hiểu biết của mình đần đần tác động vào bánh xe lịch sử. Tầm Tần Ký lấy bối cảnh vào thời Xuân Thu Chiến Quốc tại Trung Quốc. Tại đây các nước lớn nhỏ không ngừng tranh đoạt để giành được giang sơn thiên hạ. Hạng Thiếu Long, một con người xa lạ với thời đại này đã phải vật lộn với thời thế, trở thành tâm điểm của bao phe phái và âm mưu. Trong Tầm Tần Ký, bạn sẽ gặp được vô số các nhân vật lịch sử thời Xuân Thu Chiến Quốc của Trung Hoa dưới cách mô tả và phác họa mới mẻ của tác giả. Sự hưng thịnh và suy vong của từng nước, dẫn đến việc nước Tần thống nhất Trung Quốc đã được lồng ghép với các chi tiết hư cấu khiến cho câu chuyện càng thêm phần hấp dẫn.

Tóm tắt Tầm Tần Ký chương mới nhất:

Tầm Tần Ký chương 162 – Thiếu Long nghĩ cách thoát truy soát sau khi quyết đấu Tào Thu Đạo.


Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Tầm Tần Ký 162 hamtruyen.com 17.04.2014 Tầm Tần Ký 161 hamtruyen.com 16.04.2014 Tầm Tần Ký 160 hamtruyen.com 15.04.2014 Tầm Tần Ký 159 hamtruyen.com 14.04.2014 Tầm Tần Ký 158 vagabondmanga.com 8.04.2014 Tầm Tần Ký 157 hamtruyen.com 5.04.2014 Tầm Tần Ký 156 hamtruyen.com 4.04.2014 Tầm Tần Ký 155 hamtruyen.com 3.04.2014 Tầm Tần Ký 154 hamtruyen.com 3.04.2014 Tầm Tần Ký 153 hamtruyen.com 1.04.2014 Tầm Tần Ký 152 hamtruyen.com 31.03.2014 Tầm Tần Ký 151 hamtruyen.com 30.03.2014 Tầm Tần Ký 150 hamtruyen.com 29.03.2014 Tầm Tần Ký 149 hamtruyen.com 29.03.2014 Tầm Tần Ký 148 hamtruyen.com 27.03.2014 Tầm Tần Ký 147 hamtruyen.com 27.03.2014 Tầm Tần Ký 146 hamtruyen.com 25.03.2014 Tầm Tần Ký 145 hamtruyen.com 5.03.2014 Tầm Tần Ký 144 hamtruyen.com 5.03.2014 Tầm Tần Ký 143 hamtruyen.com 2.03.2014 Tầm Tần Ký 142 hamtruyen.com 23.02.2014 Tầm Tần Ký 141 hamtruyen.com 12.02.2014 Tầm Tần Ký 140 hamtruyen.com 26.01.2014 Tầm Tần Ký 139 hamtruyen.com 23.01.2014 Tầm Tần Ký 138 hamtruyen.com 11.01.2014 Tầm Tần Ký 137 hamtruyen.com 20.12.2013 Tầm Tần Ký 136 hamtruyen.com 2.12.2013 Tầm Tần Ký 135 hamtruyen.com 1.12.2013 Tầm Tần Ký 134 hamtruyen.com 18.11.2013 Tầm Tần Ký 133 hamtruyen.com 11.11.2013 Tầm Tần Ký 132 hamtruyen.com 10.11.2013 Tầm Tần Ký 131 hamtruyen.com 7.11.2013 Tầm Tần Ký 130 hamtruyen.com 6.11.2013 Tầm Tần Ký 129 hamtruyen.com 27.10.2013 Tầm Tần Ký 128 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 127 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 126 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 125 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 124 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 123 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 122 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 121 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 120 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 119 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 118 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 117 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 116 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 115 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 114 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 113 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 112 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 111 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 110 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 109 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 108 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 107 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 106 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 105 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 104 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 103 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 102 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 101 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 100 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 99 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 98 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 97 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 96 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 95 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 94 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 93 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 92 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 91 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 90 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 89 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 88 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 87 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 86 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 85 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 84 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 83 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 82 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 81 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 80 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 79 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 78 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 77 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 76 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 75 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 74 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 73 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 72 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 71 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 70 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 69 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 68 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 67 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 66 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 65 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 64 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 63 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 62 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 61 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 60 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 59 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 58 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 57 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 56 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 55 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 54 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 53 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 52 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 51 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 50 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 49 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 48 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 47 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 46 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 45 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 44 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 43 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 42 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 41 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 40 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 39 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 38 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 37 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 36 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 35 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 34 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 33 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 32 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 31 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 30 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 29 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 28 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 27 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 26 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 25 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 24 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 23 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 22 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 21 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 20 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 19 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 18 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 17 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 16 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 15 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 14 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 13 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 12 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 11 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 10 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 9 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 8 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 7 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 6 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 5 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 4 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 3 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 2 hamtruyen.com 4.10.2013 Tầm Tần Ký 1 hamtruyen.com 4.10.2013