Tân Từ Điển Kỳ Bí

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Comedy , Fantasy , School Life , Shounen , Slice of Life , Truyện scan .

Chương mới nhất: 83 - Hoàn thànhTác phẩm nguyên bản là “Cuốn từ điển kỳ bí” của cố tác giả “Fujiko. F. Fujio”, truyện này chỉ có 33 chap, đã được post FULL tại blogtruyen, các bạn có thể search để xem   Còn truyện này là “TÂN từ điển kỳ bí”. Nguyên tác Fujiko. F. Fujio nhưng tranh vẽ được tác giả TANAKA Michiaki vẽ (cũng giống như doreamon vẫn tiếp tục được vẽ thêm dù tác giả đã qua đời từ lâu)   Mong rằng các bạn thích, dù ko thật sự của tác giả Fujiko. F. Fujio, nhưng cái hồn và phong cách của truyện vẫn không thay đổi
Nhóm dịch: BlogTruyen Scan GroupTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Tân Từ Điển Kỳ Bí 83 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 82 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 81 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 80 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 79 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 78 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 77 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 76 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 75 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 74 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 73 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 72 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 71 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 70 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 69 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 68 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 67 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 66 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 65 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 64 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 63 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 62 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 61 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 60 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 59 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 58 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 57 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 56 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 55 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 54 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 53 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 52 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 51 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 50 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 49 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 48 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 47 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 46 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 45 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 44 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 43 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 42 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 41 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 40 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 39 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 38 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 37 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 36 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 35 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 34 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 33 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 32 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 31 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 30 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 29 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 28 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 27 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 26 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 25 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 24 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 23 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 22 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 21 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 20 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 19 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 18 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 17 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 16 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 15 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 14 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 13 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 12 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 11 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 10 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 9 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 8 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 7 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 6 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 5 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 4 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 3 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 2 13.02.2015 Tân Từ Điển Kỳ Bí 1 13.02.2015
  1. Hay quá :D

    Tung Hoang