Tate no Yuusha no Nariagari

Tên khác: Sự trỗi dậy của Khiên Hiệp sĩ; Shield Hero

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Shounen .

Chương mới nhất: 62 - Đang tiến hànhLà câu chuyện về một nam thanh niên otaku bị triệu hồi vào một Thế giới game nhập vai…Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Tate no Yuusha no Nariagari 62 22.03.2020 Tate no Yuusha no Nariagari 61 22.03.2020 Tate no Yuusha no Nariagari 60 1.01.2020 Tate no Yuusha no Nariagari 59 9.12.2019 Tate no Yuusha no Nariagari 58 28.10.2019 Tate no Yuusha no Nariagari 57 24.07.2019 Tate no Yuusha no Nariagari 56 28.10.2019 Tate no Yuusha no Nariagari 55 28.10.2019 Tate no Yuusha no Nariagari 54 28.04.2019 Tate no Yuusha no Nariagari 53 21.04.2019 Tate no Yuusha no Nariagari 52 1.03.2019 Tate no Yuusha no Nariagari 51 28.10.2019 Tate no Yuusha no Nariagari 50 2.02.2019 Tate no Yuusha no Nariagari 49 24.01.2019 Tate no Yuusha no Nariagari 48 20.01.2019 Tate no Yuusha no Nariagari 47 12.01.2019 Tate no Yuusha no Nariagari 46 6.01.2019 Tate no Yuusha no Nariagari 45 30.10.2018 Tate no Yuusha no Nariagari 44 14.10.2018 Tate no Yuusha no Nariagari 43 1.09.2018 Tate no Yuusha no Nariagari 42 2.05.2018 Tate no Yuusha no Nariagari 41 3.04.2018 Tate no Yuusha no Nariagari 40 26.03.2018 Tate no Yuusha no Nariagari 39 21.03.2018 Tate no Yuusha no Nariagari 38 23.11.2017 Tate no Yuusha no Nariagari 38 21.02.2018 Tate no Yuusha no Nariagari 37 22.11.2017 Tate no Yuusha no Nariagari 36 11.10.2017 Tate no Yuusha no Nariagari 35 4.10.2017 Tate no Yuusha no Nariagari 34 2.07.2017 Tate no Yuusha no Nariagari 33 25.06.2017 Tate no Yuusha no Nariagari 32 5.05.2017 Tate no Yuusha no Nariagari 31 Devil Slayer Team 16.04.2017 Tate no Yuusha no Nariagari 30 Devil Slayer Team 12.02.2017 Tate no Yuusha no Nariagari 29 31.12.2016 Tate no Yuusha no Nariagari 28 31.12.2016 Tate no Yuusha no Nariagari 27 31.10.2016 Tate no Yuusha no Nariagari 26 Devil Slayer Team 31.08.2016 Tate no Yuusha no Nariagari 25 Devil Slayer Team 30.07.2016 Tate no Yuusha no Nariagari 24 Devil Slayer Team 24.05.2016 Tate no Yuusha no Nariagari 23 Devil Slayer Team 20.04.2016 Tate no Yuusha no Nariagari 22 Devil Slayer Team 21.03.2016 Tate no Yuusha no Nariagari 21 Devil Slayer Team 16.02.2016 Tate no Yuusha no Nariagari 20.5 Devil Slayer Team 31.12.2015 Tate no Yuusha no Nariagari 20 Devil Slayer Team 15.12.2015 Tate no Yuusha no Nariagari 19 Devil Slayer Team 12.11.2015 Tate no Yuusha no Nariagari 18 Devil Slayer Team 30.10.2015 Tate no Yuusha no Nariagari 17 Devil Slayer Team 26.09.2015 Tate no Yuusha no Nariagari 16.5 Devil Slayer Team 10.08.2015 Tate no Yuusha no Nariagari 16 Devil Slayer Team 19.07.2015 Tate no Yuusha no Nariagari 15 Devil Slayer Team 29.06.2015 Tate no Yuusha no Nariagari 14 Devil Slayer Team 7.06.2015 Tate no Yuusha no Nariagari 13 Devil Slayer Team 15.04.2015 Tate no Yuusha no Nariagari 12 Devil Slayer Team 10.02.2015 Tate no Yuusha no Nariagari 11 Devil Slayer Team 4.01.2015 Tate no Yuusha no Nariagari 10.5 Devil Slayer Team 22.12.2014 Tate no Yuusha no Nariagari 10 Devil Slayer Team 22.12.2014 Tate no Yuusha no Nariagari 9 Devil Slayer Team 22.12.2014 Tate no Yuusha no Nariagari 8 Devil Slayer Team 22.12.2014 Tate no Yuusha no Nariagari 7 Devil Slayer Team 22.12.2014 Tate no Yuusha no Nariagari 6 Devil Slayer Team 22.12.2014 Tate no Yuusha no Nariagari 5 Devil Slayer Team 22.12.2014 Tate no Yuusha no Nariagari 4.5 Devil Slayer Team 22.12.2014 Tate no Yuusha no Nariagari 4 Devil Slayer Team 22.12.2014 Tate no Yuusha no Nariagari 3 Devil Slayer Team 22.12.2014 Tate no Yuusha no Nariagari 2 Devil Slayer Team 22.12.2014 Tate no Yuusha no Nariagari 1 Devil Slayer Team 22.12.2014