Tensei Shitara Kendeshita

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Shounen .

Chương mới nhất: 11 - Đang tiến hànhKhi nhận ra thì … tôi đang ở 1 thế giới khác. Tôi đã trở thành 1 thanh kiếm, wtf? Chuyện éo gì thế này? Chỗ tôi tỉnh dậy sao lại toàn quái vật thế này … Tôi liền bay đi kiếm ngay 1 cộng sự cho mình (Chỉ gái thui nhá). 1 viên ma pháp thạch? Tôi có dc những kĩ năng mà mình hấp thụ? Vui vkl hahaha , mau đưa ta viên ma pháp thạch! À đùa đấy, nhưng ta vẫn sẽ lấy nó … Đây là cách mà tôi đã chuyển sinh thành 1 thanh kiếm ở thế giới khác đó, câu chuyện của 1 tên OtakuTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Tensei Shitara Kendeshita 11 26.03.2018 Tensei Shitara Kendeshita 10 LHmanga.com 6.03.2018 Tensei Shitara Kendeshita 9 LHmanga.com 6.03.2018 Tensei Shitara Kendeshita 8 LHmanga.com 6.03.2018 Tensei Shitara Kendeshita 7 LHmanga.com 11.09.2017 Tensei Shitara Kendeshita 6 LHmanga.com 15.07.2017 Tensei Shitara Kendeshita 5 LHmanga.com 15.07.2017 Tensei Shitara Kendeshita 4 LHmanga.com 15.07.2017 Tensei Shitara Kendeshita 3.5 LHmanga.com 15.07.2017 Tensei Shitara Kendeshita 3 LHmanga.com 15.07.2017 Tensei Shitara Kendeshita 2 LHmanga.com 15.07.2017 Tensei Shitara Kendeshita 1 LHmanga.com 15.07.2017