Tensei Shitara Slime Datta Ken: Mabutsu no Kuni no Arukikata

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , ecchi , Gender Bender , Seinen .

Chương mới nhất: 17 - Đang tiến hành

Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Tensei Shitara Slime Datta Ken: Mabutsu no Kuni no Arukikata 44 14.09.2018 Tensei Shitara Slime Datta Ken: Mabutsu no Kuni no Arukikata 41 14.07.2018 Tensei Shitara Slime Datta Ken: Mabutsu no Kuni no Arukikata 39 12.07.2018 Tensei Shitara Slime Datta Ken: Mabutsu no Kuni no Arukikata 17 11.11.2018 Tensei Shitara Slime Datta Ken: Mabutsu no Kuni no Arukikata 16 11.11.2018 Tensei Shitara Slime Datta Ken: Mabutsu no Kuni no Arukikata 15 11.11.2018 Tensei Shitara Slime Datta Ken: Mabutsu no Kuni no Arukikata 14 11.11.2018 Tensei Shitara Slime Datta Ken: Mabutsu no Kuni no Arukikata 13 11.11.2018 Tensei Shitara Slime Datta Ken: Mabutsu no Kuni no Arukikata 12 Legend Team 28.11.2017 Tensei Shitara Slime Datta Ken: Mabutsu no Kuni no Arukikata 11 Legend Team 20.11.2017 Tensei Shitara Slime Datta Ken: Mabutsu no Kuni no Arukikata 10 Legend Team 20.11.2017 Tensei Shitara Slime Datta Ken: Mabutsu no Kuni no Arukikata 9 Legend Team 20.11.2017 Tensei Shitara Slime Datta Ken: Mabutsu no Kuni no Arukikata 8 Legend Team 20.11.2017 Tensei Shitara Slime Datta Ken: Mabutsu no Kuni no Arukikata 7 Legend Team 20.11.2017 Tensei Shitara Slime Datta Ken: Mabutsu no Kuni no Arukikata 6 Legend Team 20.11.2017 Tensei Shitara Slime Datta Ken: Mabutsu no Kuni no Arukikata 5 Legend Team 20.11.2017 Tensei Shitara Slime Datta Ken: Mabutsu no Kuni no Arukikata 4 Legend Team 22.10.2017 Tensei Shitara Slime Datta Ken: Mabutsu no Kuni no Arukikata 3 Legend Team 20.11.2017 Tensei Shitara Slime Datta Ken: Mabutsu no Kuni no Arukikata 2 Legend Team 22.10.2017 Tensei Shitara Slime Datta Ken: Mabutsu no Kuni no Arukikata 1 Legend Team 22.10.2017