Terra Formars Gaiden – Asimov

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy .

Chương mới nhất: 5 - Đang tiến hành1 Spin-off về Leader của đội Nga Asimov….Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Terra Formars Gaiden - Asimov 5 Mega Team 7.12.2017 Terra Formars Gaiden - Asimov 4 Mega Team 7.12.2017 Terra Formars Gaiden - Asimov 3 Mega Team 28.06.2017 Terra Formars Gaiden - Asimov 2 Mega Team 28.06.2017 Terra Formars Gaiden - Asimov 1 Mega Team 28.06.2017