Terra Formars

Tên khác:

Tác giả: , .

Thể loại: Action , Drama , Horror , Sci-fi , Tragedy .

Chương mới nhất: 212 - Đang tiến hànhTerra Formars lấy bối cảnh dự án thám hiểm Sao Hỏa, các nhà khoa học thế kỷ 21 được giao nhiệm vụ làm tăng nhiệt độ trên bề mặt hành tinh để con người có thể sinh sống được. Một kế hoạch hiệu quả và kinh tế được đưa ra: các nhà khoa học cho gián và rêu lên bề mặt sao Hỏa để rêu có thể hấp thụ ánh sáng mặt trời và xác loài gián sẽ trở thành chất dinh dưỡng nuôi rêu.
Giờ là năm 2577, con tàu có người lái đầu tiên đã đáp xuống Sao Hỏa với 6 phi hành gia được đưa đến để làm nhiệm vụ. Nhưng tất cả những gì họ thấy được là Những con Gián đột biến hình người với sức mạnh kinh hồn. Họ đã bị giết sạch, tuy nhiên, họ đã gửi được tín hiệu về Trái Đất. Giờ đây, con người đã đưa các chiến binh ưu tú nhất để diệt gọn đám bọ đột biến và giành lại Sao Hỏa.
Terra Formars đã được để cử giải Manga Taisho Awards 2013.

Terra Formars in EnglishTên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Terra Formars 212 18.05.2018 Terra Formars 206 30.10.2017 Terra Formars 205 27.10.2017 Terra Formars 204 14.10.2017 Terra Formars 203 12.10.2017 Terra Formars 202 12.10.2017 Terra Formars 201 6.10.2017 Terra Formars 200 25.09.2017 Terra Formars 199 18.09.2017 Terra Formars 198 14.09.2017 Terra Formars 197 3.09.2017 Terra Formars 196 28.08.2017 Terra Formars 195 26.08.2017 Terra Formars 194 22.08.2017 Terra Formars 193 21.08.2017 Terra Formars 192 18.08.2017 Terra Formars 191 15.08.2017 Terra Formars 190 15.08.2017 Terra Formars 189 11.08.2017 Terra Formars 188 9.08.2017 Terra Formars 187 8.08.2017 Terra Formars 186 6.08.2017 Terra Formars 185 3.08.2017 Terra Formars 184 1.08.2017 Terra Formars 183 24.07.2017 Terra Formars 182 22.07.2017 Terra Formars 181 21.07.2017 Terra Formars 180 12.07.2017 Terra Formars 179 8.07.2017 Terra Formars 178 8.07.2017 Terra Formars 177 24.06.2017 Terra Formars 176 24.06.2017 Terra Formars 175 7.06.2017 Terra Formars 174 10.03.2017 Terra Formars 173 comicvn.net 9.03.2017 Terra Formars 172 5.12.2016 Terra Formars 171 21.11.2016 Terra Formars 170 31.10.2016 Terra Formars 169 5.10.2016 Terra Formars 168 5.10.2016 Terra Formars 167 4.10.2016 Terra Formars 166 4.10.2016 Terra Formars 165 16.09.2016 Terra Formars 164 25.08.2016 Terra Formars 163 21.08.2016 Terra Formars 162 Mega Team 19.08.2016 Terra Formars 161 15.08.2016 Terra Formars 160 8.08.2016 Terra Formars 159 24.07.2016 Terra Formars 158 Mega Team 21.07.2016 Terra Formars 157 Mega Team 5.07.2016 Terra Formars 156 Mega Team 28.06.2016 Terra Formars 155 Mega Team 24.06.2016 Terra Formars 154 Mega Team 24.06.2016 Terra Formars 153 Mega Team 3.06.2016 Terra Formars 152 Mega Team 3.06.2016 Terra Formars 151 Mega Team 28.05.2016 Terra Formars 150 Mega Team 17.05.2016 Terra Formars 149 7.05.2016 Terra Formars 148 7.05.2016 Terra Formars 147 Mega Team 29.03.2016 Terra Formars 146 Mega Team 23.03.2016 Terra Formars 145 Mega Team 21.03.2016 Terra Formars 144 Mega Team 12.03.2016 Terra Formars 143 Mega Team 29.02.2016 Terra Formars 142 Mega Team 20.02.2016 Terra Formars 141 Mega Team 29.01.2016 Terra Formars 140 Mega Team 4.01.2016 Terra Formars 139 Mega Team 2.01.2016 Terra Formars 138 Mega Team 1.01.2016 Terra Formars 137 Mega Team 30.12.2015 Terra Formars 136 Mega Team 23.12.2015 Terra Formars 135 Mega Team 22.12.2015 Terra Formars 134 Mega Team 22.12.2015 Terra Formars 133 Mega Team 20.09.2015 Terra Formars 132 Mega Team 16.09.2015 Terra Formars 131 Mega Team 9.09.2015 Terra Formars 130 Mega Team 27.08.2015 Terra Formars 129 Mega Team 23.08.2015 Terra Formars 128 Mega Team 21.08.2015 Terra Formars 128 Mega Team 21.08.2015 Terra Formars 127 Mega Team 21.08.2015 Terra Formars 126 Mega Team 18.08.2015 Terra Formars 125 Mega Team 18.08.2015 Terra Formars 124 Mega Team 10.08.2015 Terra Formars 123 Mega Team 6.08.2015 Terra Formars 122 Mega Team 6.08.2015 Terra Formars 121 Mega Team 6.08.2015 Terra Formars 120 Mega Team 1.08.2015 Terra Formars 119 Mega Team 28.06.2015 Terra Formars 118 Mega Team 28.06.2015 Terra Formars 117 Mega Team 26.06.2015 Terra Formars 116 Mega Team 24.06.2015 Terra Formars 115 Mega Team 18.06.2015 Terra Formars 114 Mega Team 16.06.2015 Terra Formars 113 Mega Team 16.06.2015 Terra Formars 112 Mega Team 13.06.2015 Terra Formars 111 Mega Team 12.06.2015 Terra Formars 110 Mega Team 11.06.2015 Terra Formars 109 Mega Team 11.06.2015 Terra Formars 108 Mega Team 11.06.2015 Terra Formars 107 Mega Team 11.06.2015 Terra Formars 106 Mega Team 4.06.2015 Terra Formars 105 Mega Team 4.06.2015 Terra Formars 104 Kenko 3.06.2015 Terra Formars 103 Kenko 3.06.2015 Terra Formars 102 Mega Team 3.06.2015 Terra Formars 101 Mega Team 2.06.2015 Terra Formars 100 hamtruyen.com 31.05.2015 Terra Formars 99 Mega Team 31.05.2015 Terra Formars 98 hamtruyen.com 31.05.2015 Terra Formars 97 hamtruyen.com 31.05.2015 Terra Formars 96 Kenko 19.02.2015 Terra Formars 95 Kenko 19.02.2015 Terra Formars 94 Kenko 19.02.2015 Terra Formars 93 Kenko 19.02.2015 Terra Formars 92 Kenko 19.02.2015 Terra Formars 91 Kenko 19.02.2015 Terra Formars 90 Kenko 19.02.2015 Terra Formars 89 Kenko 19.02.2015 Terra Formars 88 Kenko 13.01.2015 Terra Formars 87 Kenko 11.01.2015 Terra Formars 86 Kenko 10.01.2015 Terra Formars 85 Kenko 21.10.2014 Terra Formars 84 Kenko 21.10.2014 Terra Formars 83 Kenko 21.10.2014 Terra Formars 82 Kenko 21.10.2014 Terra Formars 81 Kenko 21.10.2014 Terra Formars 80 Kenko 21.10.2014 Terra Formars 79 Kenko 21.10.2014 Terra Formars 78 Kenko 21.10.2014 Terra Formars 77 Kenko 21.10.2014 Terra Formars 76 Kenko 21.10.2014 Terra Formars 75 Kenko 21.10.2014 Terra Formars 74 Kenko 21.10.2014 Terra Formars 73 Kenko 21.10.2014 Terra Formars 72 Kenko 21.10.2014 Terra Formars 71 Kenko 21.10.2014 Terra Formars 70 Kenko 21.10.2014 Terra Formars 69 Kenko 21.10.2014 Terra Formars 68 Kenko 21.10.2014 Terra Formars 67 truyentranhtuan + Mega Team 21.07.2014 Terra Formars 66 truyentranhtuan + Mega Team 15.07.2014 Terra Formars 65 truyentranhtuan + Mega Team 14.07.2014 Terra Formars 64 truyentranhtuan + Mega Team 14.07.2014 Terra Formars 63 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 62 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 61 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 60 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 59 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 58 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 57 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 56 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 55 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 54 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 53 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 52 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 51 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 50 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 49 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 48 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 47 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 46 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 45 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 44 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 43 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 42 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 41 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 40 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 39 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 38 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 37 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 36 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 35 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 34 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 33 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 32 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 31 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 30 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 29 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 28 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 28 24.07.2017 Terra Formars 27 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 26 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 25 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 24 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 23 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 22 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 21 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 20 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 19 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 18 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 17 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 16 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 15 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 14 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 13 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 12 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 11 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 10 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 9 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 8 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 7 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 6 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 5 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 4 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 3 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 2 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 1 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 0.6 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 0.5 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 0.4 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 0.3 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 0.2 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 0.1 Kenko 14.07.2014 Terra Formars 0 Kenko 14.07.2014