Thái Cổ Cuồng Ma

Tên khác:

Tác giả:

Thể loại: Adventure , Fantasy , Manhua , Martial Arts .

Chương mới nhất: 43 - Đang tiến hànhCải biên từ tiểu thuyết cùng tên của Hán Lệ. Một thiếu niên tóc trắng, có rồng bảy màu quấn lấy, vai mang quan tài đá thời viễn cổ, nhìn Chư Thiên chí tôn cao cao tại thượng, vạn cổ đạo tổ, nói rằng: “Chư vị, ta nói thạch quan ta từng chôn thiên, các vị có tin không?”