Thần Ấn Vương Tọa

Tên khác:

Tác giả: .

Thể loại: Action , Manhua .

Chương mới nhất: 225 - Đang tiến hànhVào thời khắc mà Ma Tộc cường thế và nhân loại đang bên bờ của sự diệt vong thì Lục Đại Thánh Điện quật khởi mang theo hi vọng dẫn dắt nhân loại bảo vệ mảnh lãnh thổ cuối cùng. Một thiếu niên vì cứu mẫu thân của mình mà gia nhập Kỵ Sĩ Thánh Điện, kỳ tích, quỷ kế không ngừng xoay quanh hắn.Trong con đường để giải cứu nhân loại và tìm đến đỉnh cao của sự tu luyện hắn đã đi tìm và giải đáp rất nhiều bí ẩn của đại lục Tại cái thế giới hỗn loạn mà nhân loại Lục Đại Thánh Điện cùng Ma Tộc Thất Thập Nhị Trụ Ma Thần đấu đá lẫn nhau này, hắn có thể đi lên vương tọa tượng trưng cho sự vinh quang cao nhất của kỵ sĩ hay không? Và liệu đỉnh cao của sự tu luyện có hay không chỉ dừng ở đại lục này hay còn vị diện khác cao cấp hơn. Đây là một tác phẩm hứa hẹn của Đường Tam.Nó là sự kết tinh của tác giả sau khi viết nhiều bộ của mình.Đặc biệt bộ này Đường Tam viết ngắn gọn súc tích không ướt át nhiều về tình cảm.Theo cảm quan riêng của các trang web của trung quốc như quidian … thì tác phẩm này có thể sánh với Bàn Long.Tên ChươngNhóm DịchNgày Đăng Thần Ấn Vương Tọa 225 27.03.2021 Thần Ấn Vương Tọa 224 27.03.2021 Thần Ấn Vương Tọa 223 13.03.2021 Thần Ấn Vương Tọa 222 2.03.2021 Thần Ấn Vương Tọa 221 22.02.2021 Thần Ấn Vương Tọa 220 1.02.2021 Thần Ấn Vương Tọa 219 27.01.2021 Thần Ấn Vương Tọa 218 truyentranhtuan.com 13.01.2021 Thần Ấn Vương Tọa 217 1.01.2021 Thần Ấn Vương Tọa 216 12.01.2021 Thần Ấn Vương Tọa 215 12.01.2021 Thần Ấn Vương Tọa 214 29.11.2020 Thần Ấn Vương Tọa 213 26.11.2020 Thần Ấn Vương Tọa 212 12.01.2021 Thần Ấn Vương Tọa 211 12.01.2021 Thần Ấn Vương Tọa 210 12.01.2021 Thần Ấn Vương Tọa 209 12.01.2021 Thần Ấn Vương Tọa 208 28.09.2020 Thần Ấn Vương Tọa 207 17.09.2020 Thần Ấn Vương Tọa 206 9.09.2020 Thần Ấn Vương Tọa 205 9.09.2020 Thần Ấn Vương Tọa 204 20.08.2020 Thần Ấn Vương Tọa 203 20.08.2020 Thần Ấn Vương Tọa 202 2.08.2020 Thần Ấn Vương Tọa 201 2.08.2020 Thần Ấn Vương Tọa 200 2.08.2020 Thần Ấn Vương Tọa 199 2.08.2020 Thần Ấn Vương Tọa 198 2.08.2020 Thần Ấn Vương Tọa 197 2.08.2020 Thần Ấn Vương Tọa 196 2.08.2020 Thần Ấn Vương Tọa 195 2.08.2020 Thần Ấn Vương Tọa 194 2.08.2020 Thần Ấn Vương Tọa 193 8.06.2020 Thần Ấn Vương Tọa 192 8.06.2020 Thần Ấn Vương Tọa 191 27.04.2020 Thần Ấn Vương Tọa 190 8.06.2020 Thần Ấn Vương Tọa 189 8.06.2020 Thần Ấn Vương Tọa 188 29.12.2019 Thần Ấn Vương Tọa 187 24.12.2019 Thần Ấn Vương Tọa 186 30.11.2019 Thần Ấn Vương Tọa 185 28.11.2019 Thần Ấn Vương Tọa 184 26.11.2019 Thần Ấn Vương Tọa 181 7.10.2019 Thần Ấn Vương Tọa 180 5.10.2019 Thần Ấn Vương Tọa 179 5.10.2019 Thần Ấn Vương Tọa 178 7.09.2019 Thần Ấn Vương Tọa 177 5.09.2019 Thần Ấn Vương Tọa 177 5.10.2019 Thần Ấn Vương Tọa 176 6.09.2019 Thần Ấn Vương Tọa 175 6.09.2019 Thần Ấn Vương Tọa 174 6.09.2019 Thần Ấn Vương Tọa 173 6.09.2019 Thần Ấn Vương Tọa 172 6.09.2019 Thần Ấn Vương Tọa 171 6.09.2019 Thần Ấn Vương Tọa 170 6.09.2019 Thần Ấn Vương Tọa 169 30.07.2019 Thần Ấn Vương Tọa 168 6.09.2019 Thần Ấn Vương Tọa 167 2.04.2019 Thần Ấn Vương Tọa 166 31.01.2019 Thần Ấn Vương Tọa 165 28.01.2019 Thần Ấn Vương Tọa 164 2.01.2019 Thần Ấn Vương Tọa 163 30.12.2018 Thần Ấn Vương Tọa 162 7.12.2018 Thần Ấn Vương Tọa 161 6.12.2018 Thần Ấn Vương Tọa 160 29.10.2018 Thần Ấn Vương Tọa 159 28.10.2018 Thần Ấn Vương Tọa 158 12.10.2018 Thần Ấn Vương Tọa 157 25.09.2018 Thần Ấn Vương Tọa 156 21.09.2018 Thần Ấn Vương Tọa 155 18.09.2018 Thần Ấn Vương Tọa 154 29.08.2018 Thần Ấn Vương Tọa 153 1.08.2018 Thần Ấn Vương Tọa 151 8.07.2018 Thần Ấn Vương Tọa 150 1.07.2018 Thần Ấn Vương Tọa 149 29.06.2018 Thần Ấn Vương Tọa 147 25.05.2018 Thần Ấn Vương Tọa 146 20.05.2018 Thần Ấn Vương Tọa 145 19.05.2018 Thần Ấn Vương Tọa 144 14.05.2018 Thần Ấn Vương Tọa 143 8.05.2018 Thần Ấn Vương Tọa 142 17.04.2018 Thần Ấn Vương Tọa 141 15.04.2018 Thần Ấn Vương Tọa 140 11.04.2018 Thần Ấn Vương Tọa 139 29.03.2018 Thần Ấn Vương Tọa 138 12.03.2018 Thần Ấn Vương Tọa 137 25.02.2018 Thần Ấn Vương Tọa 135 18.01.2018 Thần Ấn Vương Tọa 134 9.01.2018 Thần Ấn Vương Tọa 133 2.01.2018 Thần Ấn Vương Tọa 132 19.12.2017 Thần Ấn Vương Tọa 131 12.12.2017 Thần Ấn Vương Tọa 130 6.12.2017 Thần Ấn Vương Tọa 129 22.11.2017 Thần Ấn Vương Tọa 128 18.11.2017 Thần Ấn Vương Tọa 127 7.11.2017 Thần Ấn Vương Tọa 126 2.11.2017 Thần Ấn Vương Tọa 125 26.10.2017 Thần Ấn Vương Tọa 124 12.10.2017 Thần Ấn Vương Tọa 123 2.10.2017 Thần Ấn Vương Tọa 122 13.09.2017 Thần Ấn Vương Tọa 121 30.08.2017 Thần Ấn Vương Tọa 120 21.08.2017 Thần Ấn Vương Tọa 119 8.08.2017 Thần Ấn Vương Tọa 118 29.07.2017 Thần Ấn Vương Tọa 117 18.07.2017 Thần Ấn Vương Tọa 116 7.07.2017 Thần Ấn Vương Tọa 115 26.06.2017 Thần Ấn Vương Tọa 114 16.06.2017 Thần Ấn Vương Tọa 113 1.06.2017 Thần Ấn Vương Tọa 112 24.05.2017 Thần Ấn Vương Tọa 111 hamtruyen.com 12.05.2017 Thần Ấn Vương Tọa 110 1.05.2017 Thần Ấn Vương Tọa 109 hamtruyen.com 19.04.2017 Thần Ấn Vương Tọa 108 hamtruyen.com 12.04.2017 Thần Ấn Vương Tọa 107 hamtruyen.com 31.03.2017 Thần Ấn Vương Tọa 106 hamtruyen.com 24.03.2017 Thần Ấn Vương Tọa 105 hamtruyen.com 17.03.2017 Thần Ấn Vương Tọa 104 hamtruyen.com 7.03.2017 Thần Ấn Vương Tọa 103 hamtruyen.com 28.02.2017 Thần Ấn Vương Tọa 102 hamtruyen.com 9.02.2017 Thần Ấn Vương Tọa 101 hamtruyen.com 20.01.2017 Thần Ấn Vương Tọa 100 hamtruyen.com 10.01.2017 Thần Ấn Vương Tọa 99 4.01.2017 Thần Ấn Vương Tọa 98 24.12.2016 Thần Ấn Vương Tọa 97 18.12.2016 Thần Ấn Vương Tọa 96 6.12.2016 Thần Ấn Vương Tọa 95 30.11.2016 Thần Ấn Vương Tọa 94 21.11.2016 Thần Ấn Vương Tọa 93 7.11.2016 Thần Ấn Vương Tọa 92 7.11.2016 Thần Ấn Vương Tọa 91 13.10.2016 Thần Ấn Vương Tọa 90 hamtruyen.com 7.10.2016 Thần Ấn Vương Tọa 89 hamtruyen.com 25.09.2016 Thần Ấn Vương Tọa 88 hamtruyen.com 14.09.2016 Thần Ấn Vương Tọa 87 hamtruyen.com 30.08.2016 Thần Ấn Vương Tọa 86 21.08.2016 Thần Ấn Vương Tọa 85 hamtruyen.com 11.08.2016 Thần Ấn Vương Tọa 84 hamtruyen.com 18.07.2016 Thần Ấn Vương Tọa 83 hamtruyen.com 8.07.2016 Thần Ấn Vương Tọa 82 hamtruyen.com 29.06.2016 Thần Ấn Vương Tọa 81 hamtruyen.com 21.06.2016 Thần Ấn Vương Tọa 80 hamtruyen.com 3.06.2016 Thần Ấn Vương Tọa 79 hamtruyen.com 3.06.2016 Thần Ấn Vương Tọa 78 hamtruyen.com 21.05.2016 Thần Ấn Vương Tọa 77 hamtruyen.com 8.05.2016 Thần Ấn Vương Tọa 76 hamtruyen.com 27.04.2016 Thần Ấn Vương Tọa 75 hamtruyen.com 27.04.2016 Thần Ấn Vương Tọa 74 hamtruyen.com 27.04.2016 Thần Ấn Vương Tọa 73 hamtruyen.com 27.04.2016 Thần Ấn Vương Tọa 72 hamtruyen.com 19.03.2016 Thần Ấn Vương Tọa 71 hamtruyen.com 19.03.2016 Thần Ấn Vương Tọa 70 hamtruyen.com 19.03.2016 Thần Ấn Vương Tọa 69 hamtruyen.com 19.03.2016 Thần Ấn Vương Tọa 68 hamtruyen.com 17.01.2016 Thần Ấn Vương Tọa 67 hamtruyen.com 7.01.2016 Thần Ấn Vương Tọa 66 hamtruyen.com 7.01.2016 Thần Ấn Vương Tọa 65 hamtruyen.com 7.01.2016 Thần Ấn Vương Tọa 64 hamtruyen.com 7.01.2016 Thần Ấn Vương Tọa 63 hamtruyen.com 7.01.2016 Thần Ấn Vương Tọa 62 hamtruyen.com 7.01.2016 Thần Ấn Vương Tọa 61 23.10.2015 Thần Ấn Vương Tọa 60 23.10.2015 Thần Ấn Vương Tọa 59 24.09.2015 Thần Ấn Vương Tọa 58 24.09.2015 Thần Ấn Vương Tọa 57 24.09.2015 Thần Ấn Vương Tọa 56 24.08.2015 Thần Ấn Vương Tọa 55 hamtruyen.com 4.08.2015 Thần Ấn Vương Tọa 54 hamtruyen.com 4.08.2015 Thần Ấn Vương Tọa 53 hamtruyen.com 4.08.2015 Thần Ấn Vương Tọa 52 goccay.vn 4.08.2015 Thần Ấn Vương Tọa 51 goccay.vn 4.08.2015 Thần Ấn Vương Tọa 50 hamtruyen.com 4.08.2015 Thần Ấn Vương Tọa 49 hamtruyen.com 3.08.2015 Thần Ấn Vương Tọa 48 hamtruyen.com 3.08.2015 Thần Ấn Vương Tọa 47 hamtruyen.com 3.08.2015 Thần Ấn Vương Tọa 46 hamtruyen.com 3.08.2015 Thần Ấn Vương Tọa 45 10.04.2015 Thần Ấn Vương Tọa 45 hamtruyen.com 3.08.2015 Thần Ấn Vương Tọa 44 10.04.2015 Thần Ấn Vương Tọa 44 hamtruyen.com 3.08.2015 Thần Ấn Vương Tọa 43 10.04.2015 Thần Ấn Vương Tọa 43 hamtruyen.com 3.08.2015 Thần Ấn Vương Tọa 42 10.04.2015 Thần Ấn Vương Tọa 42 hamtruyen.com 3.08.2015 Thần Ấn Vương Tọa 41 10.04.2015 Thần Ấn Vương Tọa 41 hamtruyen.com 3.08.2015 Thần Ấn Vương Tọa 40 10.04.2015 Thần Ấn Vương Tọa 40 hamtruyen.com 3.08.2015 Thần Ấn Vương Tọa 39 10.04.2015 Thần Ấn Vương Tọa 39 hamtruyen.com 3.08.2015 Thần Ấn Vương Tọa 38 10.04.2015 Thần Ấn Vương Tọa 38 goccay.vn 3.08.2015 Thần Ấn Vương Tọa 37 10.04.2015 Thần Ấn Vương Tọa 37 goccay.vn 3.08.2015 Thần Ấn Vương Tọa 36 10.04.2015 Thần Ấn Vương Tọa 36 goccay.vn 3.08.2015 Thần Ấn Vương Tọa 35 goccay.vn 3.08.2015 Thần Ấn Vương Tọa 34 10.04.2015 Thần Ấn Vương Tọa 34 goccay.vn 3.08.2015 Thần Ấn Vương Tọa 33 10.04.2015 Thần Ấn Vương Tọa 33 goccay.vn 3.08.2015 Thần Ấn Vương Tọa 32 10.04.2015 Thần Ấn Vương Tọa 32 goccay.vn 3.08.2015 Thần Ấn Vương Tọa 31 10.04.2015 Thần Ấn Vương Tọa 31 goccay.vn 3.08.2015 Thần Ấn Vương Tọa 30 10.04.2015 Thần Ấn Vương Tọa 30 goccay.vn 3.08.2015 Thần Ấn Vương Tọa 29 10.04.2015 Thần Ấn Vương Tọa 29 goccay.vn 3.08.2015 Thần Ấn Vương Tọa 28 10.04.2015 Thần Ấn Vương Tọa 28 goccay.vn 3.08.2015 Thần Ấn Vương Tọa 27 10.04.2015 Thần Ấn Vương Tọa 27 goccay.vn 3.08.2015 Thần Ấn Vương Tọa 26 10.04.2015 Thần Ấn Vương Tọa 26 goccay.vn 3.08.2015 Thần Ấn Vương Tọa 25 10.04.2015 Thần Ấn Vương Tọa 25 goccay.vn 3.08.2015 Thần Ấn Vương Tọa 24 10.04.2015 Thần Ấn Vương Tọa 24 goccay.vn 3.08.2015 Thần Ấn Vương Tọa 23 10.04.2015 Thần Ấn Vương Tọa 23 goccay.vn 3.08.2015 Thần Ấn Vương Tọa 22 10.04.2015 Thần Ấn Vương Tọa 22 goccay.vn 3.08.2015 Thần Ấn Vương Tọa 21 10.04.2015 Thần Ấn Vương Tọa 21 goccay.vn 3.08.2015 Thần Ấn Vương Tọa 20 goccay.vn 22.01.2015 Thần Ấn Vương Tọa 19 goccay.vn 22.01.2015 Thần Ấn Vương Tọa 18 goccay.vn 22.01.2015 Thần Ấn Vương Tọa 17 goccay.vn 22.01.2015 Thần Ấn Vương Tọa 16 goccay.vn 22.01.2015 Thần Ấn Vương Tọa 15 goccay.vn 22.01.2015 Thần Ấn Vương Tọa 14 goccay.vn 22.01.2015 Thần Ấn Vương Tọa 13 goccay.vn 22.01.2015 Thần Ấn Vương Tọa 12 goccay.vn 22.01.2015 Thần Ấn Vương Tọa 11 goccay.vn 22.01.2015 Thần Ấn Vương Tọa 10 goccay.vn 22.01.2015 Thần Ấn Vương Tọa 9 goccay.vn 22.01.2015 Thần Ấn Vương Tọa 8 goccay.vn 22.01.2015 Thần Ấn Vương Tọa 7 goccay.vn 22.01.2015 Thần Ấn Vương Tọa 6 goccay.vn 22.01.2015 Thần Ấn Vương Tọa 5 goccay.vn 22.01.2015 Thần Ấn Vương Tọa 4 goccay.vn 22.01.2015 Thần Ấn Vương Tọa 3 goccay.vn 22.01.2015 Thần Ấn Vương Tọa 2 goccay.vn 22.01.2015 Thần Ấn Vương Tọa 1 goccay.vn 22.01.2015